Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

29/9/2023

7:30 - 10:00

Một phần phường Mỹ Phước (đường Triệu Quang Phục, đường Thoại Ngọc Hầu nối dài từ cầu Tầm Bót trong đến Lò Len, ấp Chiến Lược, NM nước đá Anh Đào), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

29/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Vĩnh An; Tân Phú (KV kênh Sườn, ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú; ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An) huyện Châu Thành

1/10/2023

7:30 - 17:00

Xã Hòa Bình Thạnh; xã Vĩnh Lợi; Một phần xã Bình Hòa (KV rạch Mương Trâu) huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

30/9/2023

6:00 - 18:00

Xã Tấn Mỹ; Mỹ Hiệp; Bình Phước Xuân; Mỹ An; Hội An; một phần xã Hội An; TT Mỹ Luông; Long Điền A (trừ ấp Long Hòa 1, Long Hòa 2); một phần xã Hòa An, huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

29/9/2023

7:00 - 17:30

TT Óc Eo; Vọng Thê; một phần xã An Bình; Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

29/9/2023

7:30 - 10:30

Một phần KV kinh xã Đội, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

29/9/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Phú Hữu, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

29/9/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Rạch Bà Cả 2, Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

29/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Phú; ấp Long An, Long Hòa, xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú

1/10/2023

8:00 - 11:00

TBA Đại học An Giang cơ sở 2, Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật tổng hợp An Giang, trạm công cộng Trường trung học nông nghiệp thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

1/10/2023

13:00 - 17:00

Một phần KV kênh 2 ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú. TBA trạm bơm Bù Lu, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

30/9/2023

7:00 - 17:00

Xã Lương Phi; Ba Chúc; Lê Trì; Vĩnh Phước; Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

1/10/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã An Cư; một phần ấp Tân Biên, Phú Cường, xã An Nông, TX Tịnh Biên