Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

11/10/2023

9:30 - 14:30

Một phần phường Mỹ Thới (khu vực ánh sáng dân từ cầu Gòi Lớn đến cầu Gòi Bé phía bên phải QL 91), TP Long Xuyên

11/10/2023

13:00 - 16:30

Một phần phường Mỹ Thới (từ cầu Gòi Bé đến cầu Cái Sao phía bên phải), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/10/2023

7:00 - 17:00

Một phần TT Vĩnh Bình (từ trường THPT Vĩnh Bình đến cầu số 5) xã Tân Phú, huyện Châu Thành

12/10/2023

7:00 - 17:00

Xã Hòa Bình Thạnh; xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành

13/10/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Bình Hòa; TT An Châu (khu vực rạch Mương Út Xuân, dọc sông hậu từ cầu Mương Út Xuân trong đến cầu Mương Trâu), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

11/10/2023

7:30 - 18:00

KV Chùa Cô, xã Phú Hội, huyện An Phú

11/10/2023

7:30 - 18:00

TBA T1 Vĩnh Trường trụ 472AP/79/63, xã Vĩnh Trường; TBA T2 Vĩnh Trường trụ 472AP/79/3/1, xã Vĩnh Trường; TBA T5 Vĩnh Trường trụ 472AP/79/38, xã Vĩnh Trường; TBA T1 Tỉnh lộ 957 trụ 476AP/30/46/64, TT Đa Phước; TBA T2 TDC Đa Phước (T2 Tỉnh lộ 957) trụ 476AP/30/46/79, TT Đa Phước

11/10/2023

8:00 - 11:00

Cơ sở nuôi trồng thủy sản Huỳnh Văn Túng, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú

12/10/2023

7:30 - 18:00

Một phần TDC Thầy Ban, TT An Phú, huyện An Phú; TB Nguyễn Ngọc Thuận trụ 472AP/10/103/1 TT Đa Phước, huyện An Phú;  Điện lực An Phú; Trường THPT An Phú, TT Đa Phước, huyện An Phú; TBA T5 TT An Phú, T6 TT An Phú bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

13/10/2023

7:00 - 17:00

Xã Phú Long, huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

11/10/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

11/10/2023

9:00 - 10:00

Một phần ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

11/10/2023

10:00 - 11:00

Một phần ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

11/10/2023

11:00 - 12:00

Một phần ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

11/10/2023

13:30 - 14:30

Một phần ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn.

11/10/2023

14:30 - 15:30

Một phần ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

12/10/2023

8:10 - 9:00

Một phần KDC kênh F, ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

12/10/2023

9:00 - 10:00

Một phần KDC kênh F2, ấp Hòa Tân, xã Định Thành

12/10/2023

10:00 - 11:00

Một phần KDC kênh F2, ấp Hòa Tân, xã Định Thành

12/10/2023

11:00 - 12:00

Một phần kênh F2, ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

12/10/2023

13:30 - 14:30

Một phần KĐT TNR, ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

12/10/2023

14:30 - 15:00

Một phần KĐT TNR, ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

12/10/2023

15:00 - 16:00

Một phần KĐT TNR, ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

13/10/2023

8:00 - 12:30

Một phần KV dọc tuyến kênh 10 Cai từ cầu Mương Trâu đến cầu Mặc Cần Dện thuộc ấp Thanh Niên, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

13/10/2023

13:30 - 17:00

Một phần KV dọc tuyến kênh 10 Cai từ cầu Mương Trâu đến cầu Mặc Cần Dện thuộc ấp Thanh Niên, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

11/10/2023

8:00 - 17:00

TBA trạm bơm Sáu Huệ Tây kênh 7 thuộc xã Bình Chánh, huyện Châu Phú; TBA trạm bơm Ông 10 Nhiều Tây kênh 7 thuộc xã Bình Chánh, huyện Châu Phú; TBA trạm bơm Ông Ly Tây kênh 7 thuộc xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

12/10/2023

8:00 - 17:00

TBA trạm bơm kênh 12 kênh ranh Châu Phú - Châu Thành thuộc xã Bình Chánh, huyện Châu Phú; TBA trạm bơm Hòa Giải Đông kênh 7 thuộc xã Bình Chánh, huyện Châu Phú; TBA T3 Bình Chánh thuộc xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú; TBA T7 Bình Chánh thuộc xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

11/10/2023

8:00 - 16:00

Một phần Tân Tuyến (hướng chợ Tân Tuyến về Hòn đất), huyện Tri Tôn

12/10/2023

8:00 - 16:00

Một phần Lương An Trà (ấp Phú Lâm), huyện Tri Tôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

12/10/2023

7:30 - 11:00

Phường Thới Sơn, TX Tịnh Biên

12/10/2023

7:30 - 13:00

Phường Tịnh Biên, TX Tịnh Biên

12/10/2023

13:00 - 17:00

Xã Tân Lợi; xã Vĩnh Trung, TX Tịnh Biên