Điện lực Long Xuyên

4/4/2021 (7h30-11h00): Xã Mỹ Khánh (từ cầu Y Tế đến ấp Bình Hòa 2 giáp ranh Thoại Sơn). Một phần phường Mỹ Hòa (KV từ cầu Mương Khai nhỏ đến Làng Giáo Viên), TP Long Xuyên

6/4/2021 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Hòa (KV vàm Ông Mạnh), TP Long Xuyên

6/4/2021 (8h00-9h00): Một phần phường Mỹ Phước (KV vàm Tầm Bót dưới), TP Long Xuyên

6/4/2021 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Quý (KV hẻm Cá Giống). Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (ASSH KV làng cá bè Mỹ Hòa Hưng), TP Long Xuyên

6/4/2021 (9h00-11h00): Một phần phường Mỹ Phước (KV từ cầu Tầm Bót trong đến đầu đường Triệu Quang Phục), TP Long Xuyên

6/4/2021 (11h00-12h30): Một phần phường Mỹ Thới (KV ánh sáng dân từ cầu Gòi Lớn đến cầu Gòi Bé phía bên phải QL 91), TP Long Xuyên

7/4/2021 (8h00-11h30): Một phần phường Mỹ Xuyên, phường Đông Xuyên (KV đường Hà Hoàng Hổ từ ngã 3 Võ Thị Sáu đến cầu Bà Bầu phía bên trái). Một phần phường Bình Khánh (ASSH KV ngã 3 cầu Rạch Dầu), TP Long Xuyên

8/4/2021 (7h30-17h00): Một phần phường Bình Khánh (KV dọc rạch Thông Lưu, NM Nông thủy sản Bình Khánh), TP Long Xuyên

8/4/2021 (8h00-14h00): Một phần phường Mỹ Xuyên (KV từ hẻm 8 đến cầu Cái Sơn, các hẻm 1, 3, 4, 5, SiRô Hải Mã, đường Hải Thượng Lãn Ông ), TP Long Xuyên

9/4/2021 (8h00-9h00): Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu TĐC Mỹ Khánh 2), TP Long Xuyên

9/4/2021 (9h30-10h30): Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (KV Mỹ Khánh 3), TP Long Xuyên

9/4/2021 (11h00-12h00): Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (ASSH rạch cầu Hàm Rồng), TP Long Xuyên

9/4/2021 (12h00-13h00): Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (KV bến Đò Ô Môi), TP Long Xuyên

9/4/2021 (13h00-14h00): Một phần ASSH ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên

9/4/2021 (14h30-15h30): Một phần phường Bình Khánh (KV đường Võ Văn Hoài từ cầu Tôn Đức Thắng trở vào), TP Long Xuyên

10/4/2021 (7h30-15h00): Một phần phường Đông Xuyên (KDC Nam Kinh), TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

6/4/2021 (8h00-14h00): Một phần xã Vĩnh Nhuận (KV chợ Vĩnh Nhuận, KV TDC Nông Trường, KV rạch Vĩnh Nhuận). Một phần xã Tây Phú (KV dọc Kênh Làng). Một phần xã Vĩnh Hanh (KV Công ty Đức Thịnh). 

6/4/2021 (8h30-14h00): Một phần xã Tân Phú (KV rạch Tân Phú, KV rạch Tào Lê, KV TDC Kênh 10) 

7/4/2021 (8h00-10h00): Một phần TT An Châu (KV rạch Chắc Cà Đao), huyện Châu Thành

7/4/2021 (8h00-9h00): Một phần TT An Châu (KV trạm Nguyễn Văn Ri), huyện Châu Thành

7/4/2021 (8h00-13h00): Một phần xã Hòa Bình Thạnh (TB 6 Dư, TB 600 Hòa Thuận) huyện Châu Thành

7/4/2021 (9h00-11h00): Một phần xã Hòa Bình Thạnh (KV trạm bơm Mương Lớn), huyện Châu Thành

7/4/2021 (10h00-11h00): Một phần TT An Châu (KV trạm Nguyễn Minh Phương), huyện Châu Thành

7/4/2021 (10h00-12h00): Một phần xã Hòa Bình Thạnh (KV trạm bơm Song Sắt), huyện Châu Thành

7/4/2021 (11h30-13h00): Một phần xã Hòa Bình Thạnh (KV trạm bơm Bà Tà), huyện Châu Thành

7/4/2021 (12h00-13h00): Một phần xã Hòa Bình Thạnh (trạm Nguyễn Minh Thanh) huyện Châu Thành

7/4/2021 (13h00-14h00): Một phần xã Hòa Bình Thạnh (trạm Nguyễn Văn Dũng), huyện Châu Thành

7/4/2021 (14h00-15h00): Một phần xã Hòa Bình Thạnh (trạm bơm 3TV Bình Hòa 5) huyện Châu Thành

8/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã An Hòa (KV dọc QL91 từ cầu Bình Hòa đến cầu Kinh Quýt), huyện Châu Thành

9/4/2021 (8h00-176h00): Một phần TT An Châu (KV bến đò Mương Ranh), huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

4/4/2021 (6h00-18h00): Một phần xã Hòa An; Hòa Bình; Cồn An Thạnh, huyện Chợ Mới

4/4/2021 (7h00-17h00): Xã Mỹ Hội Đông; Một phần xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới

Điện lực Châu Đốc

6/4/2021 (7h30-11h00): Kem Sài Gòn, đường Nguyễn Tri Phương, phường Châu Phú B. Tạ Thị Thu Thủy-Kem Sài Gòn 471CĐ/54/2 đường Thủ Khoa Huân, phường Châu Phú B. Đường Nguyễn Tri Phương từ Thủ Khoa Huân đến Hoàng Diệu, phường Vĩnh Mỹ, phường Châu Phú B. Đường Thủ Khoa Huân, dãy số chẵn từ Ngọc Gia Trang đến Hưng Nông, phường Châu Phú B

6/4/2021 (13h00-17h00): KDC Biệt thự vườn, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc. Tân Lộ Kiều Lương dãy số lẻ và đường dân sinh cặp Tân Lộ Kiều Lương từ Gara Thành Lợi đến đường vào Trường dân tộc nội trú, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

10/4/2021 (6h00-18h00): Một phần thị trấn An Phú. Xã Nhơn Hội, Phú Hội, Vĩnh Hội Đông, Quốc Thái, Khánh Bình, Phước Hưng, Khánh An, thị trấn Long Bình, một phần xã Đa Phước (ấp Phước Quảng), một phần xã Nhơn Hội, huyện An Phú. 

10/4/2021 (6h00-6h20; 18h00-18h20): Một phần thị trấn An Phú: từ trụ 472AP/66 đến cổng chào TT An Phú (trụ 472AP/102). Xã Vĩnh Trường, Đa Phước (trừ ấp Phước Quảng thuộc tỉnh lộ 957)

Điện lực Tân Châu

4/4/2021 (6h00-16h00): Phường Long Phú, Long Sơn, Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu; Xã Phú Vĩnh, Lê Chánh, Châu Phong, TX Tân Châu. Xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân

6/4/2021 (8h00-17h00): Xã Long An, Châu Phong, TX Tân Châu

7/4/2021 (8h00-17h00): Xã Lê Chánh, Phú Vĩnh, TX Tân Châu. Xã Long Hòa, huyện Phú Tân

8/4/2021 (8h00-17h00): Phường Long Sơn, TX Tân Châu. Xã Long Hòa, Phú Lâm, huyện Phú Tân

10/4/2021 (6h00-16h00): Xã Phước Hưng, Vĩnh Lộc, huyện An Phú 

Điện lực Thoại Sơn

6/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Vĩnh Lợi xã Vĩnh Khánh (KV từ cầu Vĩnh Lợi đến cầu T7); Ấp Tây Bình C xã Vĩnh Chánh; Ấp Kinh Đào xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn.

6/4/2021 (8h30-11h30): TBA TDC Bờ Bắc kênh Mỹ Phú Đông, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

7/4/2021 (8h30-12h30): Ấp Tân Đông TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

7/4/2021 (9h00-10h00): TBA Bắc Dục 1, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn

7/4/2021 (10h10-11h00): Ấp Hòa Tây, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn

7/4/2021 (13h10-14h00): Ấp Thanh Niên, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.

7/4/2021 (14h10-15h00; 15h20-16h20): Ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn.

8/4/2021 (8h30-11h00): KV Trường A Vĩnh Trạch trụ 3-1/183, Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn.

8/4/2021 (9h00-10h00): KV kênh Hậu - Bắc Mỹ Giang, Thoại Giang, huyện Thoại Sơn.

8/4/2021 (10h10-11h10): KV TDC Bắc Thạnh 1, Thoại Giang, huyện Thoại Sơn.

8/4/2021 (13h00-14h00): KV kênh Tiêu - Bắc Mỹ Giang, Thoại Giang, huyện Thoại Sơn.

8/4/2021 (14h00-15h00; 15h20-16h20): KV TDC Nốp Lê, Thoại Giang, huyện Thoại Sơn.

10/4/2021 (8h30-12h00): KV mương Lộ Đập Đá, ấp Đông Sơn I, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

Điện lực Châu Phú

6/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Bình Thuận, Bình Thắng, Bình Châu, Bình Chiến xã Bình Long.

7/4/2021 (8h00-13h00): Tuyến dân cư Rạch Cát xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

7/4/2021 (8h00-17h00): TBA NM NĐ Lê Ngọc Huy; TBA Tư Long; TBA TB kênh 1 Vịnh Tre; TBA KDC Bình Long 1; TBA DNTN Phi Hùng; TBA Nguyễn Văn Dũng; TB M500 kênh 10-11 BK10CP; TB mương Ba Lựa; TBA TB Lòng Ống (BTP); TBA TB K4 Bắc Mương Trâu; TB K9 Bắc Cây Gáo

8/4/2021 (8h00-17h00): TBA Tổ chăn nuôi thủy sản ấp Mỹ Thiện; TBA Ngô Văn Thol; TBA Lò sấy Lê Văn Soài; TBA Cấp nước Khánh Hòa; TBA Huỳnh Minh Tuấn; TBA Tạ Chứ; TBA DNTT Quách Thành; TBA Đỗ Văn Nhớ; TBA Tổ nuôi trồng thủy sản ấp Khánh Châu; TBA Cấp nước Khánh Hòa 2; TBA Trần Quang Huy; TBA Nhựa TS Tứ Quý; TBA Cty MTV GCT Như Ngọc; TBA Võ Kế Nghiệp

Điện lực Phú Tân

4/4/2021 (7h00-17h00): Xã Kiến An, Mỹ Hội Đông, một phần xã Kiến Thành (từ chợ Cái Xoài đến cầu Mương Lớn), xã Nhơn Mỹ (từ chợ Nhơn Mỹ đến cầu Chà Và), huyện Chợ Mới.

4/4/2021 (7h00-17h00): Thị trấn Phú Mỹ, xã Tân Hòa, một phần xã Tân Trung (từ ngã 3 Lộ Sứ đến ấp Vàm Nao), huyện Phú Tân.

7/4/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Phú Thạnh (dọc kênh Sườn Phú Thạnh từ kênh K26 đến kênh K16), huyện Phú Tân 

Điện lực Tịnh Biên

7/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Nhơn Hưng (KV ấp Đông Hưng ), huyện Tịnh Biên