Điện lực Long Xuyên

11/4/2021 (7h30-17h00): Phường Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới (KV từ cầu Cái Sơn đến cống Bà Thứ phía bên trái, siêu thị Mega), TP Long Xuyên

11/4/2021 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh (KV phía bên phải từ cầu Cái Sơn đến cầu Cái Sắn - trừ KV Mương Thơm; phía bên trái từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn), khu vực KTX ĐHAG và ASSH xung quanh, TP Long Xuyên

13/4/2021 (7h30-11h30): Một phần phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên

13/4/2021 (8h00-9h30; 12h00-13h30): Một phần phường Bình Khánh, Bình Đức, TP Long Xuyên

13/4/2021 (8h00-12h00): Một phần phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

13/4/2021 (9h00-10h30; 10h00-11h30; 11h00-12h30): Một phần phường Bình Đức, TP Long Xuyên

14/4/2021 (7h15-17h00): Một phần phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên

14/4/2021 (7h15-17h00): Khách hàng Lê Phước Thiện, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên

14/4/2021 (8h00-11h30): Một phần phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên

15/4/2021 (8h00-13h00): Một phần phường Bình Khánh, Bình Đức, Mỹ Hòa, TP Long Xuyên

16/4/2021 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Thạnh, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

11/4/2021 (8h00-17h00): Một phần TT An Châu (KV dọc QL 91 bên trái từ cầu Chắc Cà Đao đến DNTN Ba Khoái), huyện Châu Thành

12/4/2021 (7h30-17h00): Một phần TT An Châu (KV Lộ Tử, nhà thờ An Châu), huyện Châu Thành

13/4/2021 (7h30-12h00): Một phần TT An Châu (KV QL 91 bên trái từ cầu Xếp Bà Lý đến trường Tôn Đức Thắng), huyện Châu Thành

13/4/2021 (8h00-15h00): Trạm bơm 3 Ngà (Trình Thanh To), xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành. Trạm bơm 3 Chí (Trình Thanh To), xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành

14/4/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Bình Hòa (KV rạch Mương Cả Điền), huyện Châu Thành. Một phần xã Vĩnh Nhuận (KV trạm bơm Kênh Đông 1), huyện Châu Thành

14/4/2021 (8h00-17h00): Công ty TNHH phương tiện vận tải thủy Song Hoàng, TT An Châu, huyện Châu Thành

14/4/2021 (8h00-15h00): Một phần TT An Châu (KDC Hòa Phú) huyện Châu Thành. Một phần xã Vĩnh Lợi (KV trạm T4 Ba Bần), huyện Châu Thành

14/4/2021 (8h00-15h00): TBA Nghĩa trang liệt sĩ, TT An Châu, huyện Châu Thành. Trạm Khưu Văn Hữu, TT An Châu, huyện Châu Thành. Trạm bơm 3 Mạnh, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành. TBA trạm bơm Hậu 20, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành

15/4/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Hòa Bình Thạnh (KV trạm bơm HT5 Hòa Bình Thạnh), huyện Châu Thành

15/4/2021 (8h00-15h00): Một phần xã Vĩnh Nhuận (KV trạm T22), huyện Châu Thành

15/4/2021 (8h00-15h00): Trạm bơm 1/5 (Ngang Huệ Đức) (Đoàn Văn Long) xã Vĩnh Nhuận. Trạm T23 Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Nhuận. Trạm T7B Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Nhuận. Trạm bơm Ngọn Chông Rầy Đông 2 (Đoàn Văn Long), xã Vĩnh Nhuận. Trạm bơm Ba Ninh (Huỳnh Ngọc Thương), xã Vĩnh Nhuận. Trạm bơm 3 Vũ (Nguyễn Thiện Nghiệp), xã Vĩnh Nhuận. Trạm bơm Năm Vệ (Bốn Tổng) (Nguyễn Văn Tuấn) xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

16/4/2021 (8h00-17h00): Một phần TT An Châu, xã Bình Hòa (KV mương Tân Hanh) huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

11/4/2021 (7h00-17h00): Xã Mỹ Hội Đông; Một phần xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới

Điện lực Tân Châu

13/4/2021 (8h00-17h00): Xã Phú Vĩnh, xã Long An, TX Tân Châu

15/4/2021 (7h00-17h00): Phường Long Hưng, TX Tân Châu

15/4/2021 (8h00-17h00): Xã Phú Vĩnh, TX Tân Châu

Điện lực Thoại Sơn

13/4/2021 (8h00-9h00): TBA T2 vành đai núi Sập trụ 7/113/7/5, ấp Đông Sơn 1, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

13/4/2021 (9h15-10h15): TBA Huỳnh Văn Na trụ 1/146/29/1, Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

13/4/2021 (10h20-11h20): TBA Đinh Thùa Tự trụ 1/146/65/1, Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

13/4/2021 (13h00-13h40): TBA Nguyễn Văn Phiếu trụ 1/146/87/2/3/1, Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

13/4/2021 (13h50-14h20): TBA T2 Vĩnh Thắng trụ 1/146/109, Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

13/4/2021 (15h00-15h50): TBA T3 Vĩnh Thắng trụ 1/146/123, Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

14/4/2021 (8h00-9h00): TBA NM Sấy lúa Trần Thị Đẹp trụ 4-5/53A, Thoại Giang, huyện Thoại Sơn

14/4/2021 (8h20-9h00): KV chợ Mới Núi Sập, huyện Thoại Sơn

14/4/2021 (9h10-10h00): TBA Lò sấy Nguyễn Kim Sang trụ 8/103/13, Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

14/4/2021 (10h00-12h00): KV mương Trâu Nhỏ, ấp Thanh Niên, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn. KV TBA Hai Hùng trụ 3-1/243 , TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

14/4/2021 (10h20-11h10): TBA Thoại Giang - Vọng Thê T13 trụ 4/302, Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

14/4/2021 (10h30-11h20): TBA T1 Trung Sơn - Kiên Hảo, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

14/4/2021 (13h00-13h40): TBA T18C Thoai5 Giang trụ 4/362, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

14/4/2021 (14h00-15h00): TBA T5 Trung Sơn trụ 4/357/47/5, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

14/4/2021 (14h50-15h30): TBA Nhà máy nước Định Thành trụ 6/103A/1, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

14/4/2021 (15h30-17h00): TBA kênh 1 - bờ nam kênh Trường Tiền trụ 5/274/18, TT Óc Eo, Thoại Sơn

14/4/2021 (15h30-16h30): TBA T2 Trung Sơn - Kiên Hảo trụ 4/357/22/35/4 TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

15/4/2021 (8h00-9h00): Cửa hàng VLXD An Trung trụ 9/106A/1, Thoại Giang, huyện Thoại Sơn

15/4/2021 (9h00-10h00): TBA Trạm xá TT Óc Eo, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

15/4/2021 (9h20-10h00):  Bánh kẹo Thạch Thảo trụ 4/290/1, Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

15/4/2021 (10h00-11h00): TBA T1 Tân Thành trụ, ấp Tân Thành, Vọng Thê, huyện Thoại Sơn

15/4/2021 (10h20-11h20): Cty TNHH VLXD Phước Thành trụ 474TS/292/1B, Vọng Đông, Thoại Sơn

15/4/2021 (13h00-13h40): NM XL Hồng Phát trụ 4/305C/1C, Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

15/4/2021 (13h00-14h00): TBA T3 Tân Thành, ấp Tân Thành, Vọng Thê, huyện Thoại Sơn

15/4/2021 (14h20-14h50): TBA T1 Tân Huệ, ấp Tân Vọng, Vọng Thê, huyện Thoại Sơn

15/4/2021 (14h50-15h40): Cơ sở SX BB Cá Vương Bình An trụ 4/441/1, huyện Thoại Sơn

15/4/2021 (15h00-15h40): TBA T2 Tân Huệ, ấp Tân Vọng, Vọng Thê, huyện Thoại Sơn

15/4/2021 (15h50-16h20): Cơ sở xay xát Trường Thọ trụ 4/263/3, huyện Thoại Sơn

15/4/2021 (16h00-16h40): TBA T2 Tân Huệ, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn 

15/4/2021 (16h30-17h00): Trạm kênh 2 trụ 5/275/122/14/26, Tây Phú, huyện Thoại Sơn

16/4/2021 (8h20-9h00): Cty TNHH MTV Thái Sơn An Giang trụ 3/207/1, Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

16/4/2021 (9h10-10h00): TBA Huỳnh Thanh Cao trụ 1/190/9 Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

16/4/2021 (10h20-11h00): TBA Cơ sở Hàn tiện Đặng Bá Huân trụ 1/190/21/15/1 Vĩnh Trạch, Thoại Sơn

16/4/2021 (13h30-14h30): TBA Nguyễn Văn Quang trụ 3/223/10, Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

Điện lực Châu Phú

13/4/2021 (8h00-17h00): Trạm bơm THT Hưng Điền, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

14/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

15/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ. Ấp Bình Chánh, xã Bình Long. Ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú. Ấp Bình Yên, Bình Hòa, Bình Thới, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

Điện lực Phú Tân

11/4/2021 (7h00-17h00): Xã Kiến An, Mỹ Hội Đông, một phần xã Kiến Thành (từ chợ Cái Xoài đến cầu Mương Lớn), xã Nhơn Mỹ (từ chợ Nhơn Mỹ đến cầu Chà Và), huyện Chợ Mới

11/4/2021 (7h00-17h00): Thị trấn Phú Mỹ, xã Tân Hòa, một phần xã Tân Trung (từ ngã 3 Lộ Sứ đến ấp Vàm Nao), huyện Phú Tân

Điện lực Tri Tôn

11/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Ô Tà Tưng, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn

11/4/2021 (11h00-13h00): Ấp Rồ Lăng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn

Điện lực Tịnh Biên

13/4/2021 (15h00-17h00): Trạm bơm nước cấp 2 An Hảo, huyện Tịnh Biên

14/4/2021 (9h00-15h00): Xã An Cư, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên

15/4/2021 (9h00-15h00): Xã An Nông, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên

16/4/2021 (9h00-15h00): Xã Tân Lập, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên