Điện lực Long Xuyên

18/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên

20/4/2021 (7h30-17h00): Một phần phường Đông Xuyên (KDC Nam Kinh), TP Long Xuyên

20/4/2021 (8h00-10h00): Một phần phường Đông Xuyên (một phần đường Ung Văn Khiêm, đường Trần Văn Ấn, Trần Văn Thanh, Trần Văn Lắm, Đinh Trường Sanh, Lê Thiện Tứ), TP Long Xuyên

20/4/2021 (8h00-12h00): Một phần phường Bình Đức (KDC ấp Bình Đức 1), TP Long Xuyên

20/4/2021 (8h00-13h00): Một phần phường Mỹ Xuyên (đường Bùi Văn Danh từ quán Hiếu Báu đến chợ Đông An), TP Long Xuyên

20/4/2021 (10h00-12h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (KV vàm Mương Thơm), TP Long Xuyên

22/4/2021 (8h00-11h00): Một phần phường Mỹ Hòa (KV Mương Khai 10), TP Long Xuyên

22/4/2021 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Thới (trạm 1 KDC May Đức Thành), TP Long Xuyên

22/4/2021 (8h00-12h00): Một phần phường Bình Khánh (KDC cán bộ Bình Đức), TP Long Xuyên

23/4/2021 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Phước (ASSH khu vực từ NĐ Thắng Lợi đến NĐ Ông Trí), TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

18/4/2021 (6h00-6h30; 17h00-17h30): Nội bộ KCN Bình Hòa; Một phần xã Bình Hòa; TT An Châu; Xã Hòa Bình Thạnh; Xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành. Phường Bình Đức, TP Long Xuyên

20/4/2021 (8h00-11h00): Một phần xã Bình Hòa (từ cầu Mương Trâu đến ngã 3 Lộ Tẻ) huyện Châu Thành

22/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực 9 Liền) huyện Châu Thành

22/4/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực rạch Chung Rầy) huyện Châu Thành

23/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Bình Hòa (khu vực mương Hội Đồng) huyện Châu Thành

23/4/2021 (8h00-8h30): Một phần xã Bình Hòa (khu vực vàm Bình Hòa) huyện Châu Thành

23/4/2021 (8h00-9h00): Một phần xã Bình Hòa (khu vực Phú An) huyện Châu Thành

23/4/2021 (10h00-13h00): Khu vực TB 6 Khởi huyện Châu Thành

23/4/2021 (10h00-13h00): Một phần xã An Hòa (khu vực rạch Kinh Quít) huyện Châu Thành

23/4/2021 (10h00-13h00): Trạm Trí Nguyễn Hóa Nông, huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

18/4/2021 (7h00-17h00): Xã Mỹ Hội Đông; Một phần xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới

24/4/2021 (6h00-17h00): Xã Long Kiến; Long Điền B; Hòa Bình; An Thạnh Trung; Long Giang; Kiến Thành; TT Chợ Mới (trừ ấp Long Hòa); 03 xã Cù Lao Tây, huyện Chợ Mới

Điện lực Châu Đốc

20/4/2021 (7h30-13h00): Đường Tôn Đức Thắng, dãy số chẵn từ nhà số 310 đến nhà số 608; Nhà số 1 đường Nguyễn Tri Phương, phường Vĩnh Mỹ

20/4/2021 (7h30-13h00): Đường Kinh Hòa Bình (Mậu Thân) từ ngã 4 Hoàng Diệu đến nhà số 319, phường Vĩnh Mỹ và Châu Phú B

20/4/2021 (7h30-13h00): KDC Khóm 8 mở rộng, phường Châu Phú A.

22/4/2021 (7h30-13h00): TBA kênh Huỳnh Văn Thu, trụ 471CĐ/136B/37/11, phường Châu Phú B; TBA kênh 3, trụ 471CĐ/136B/37/24, phường Châu Phú B

22/4/2021 (7h30-13h00): Trạm bơm Tổ hợp tác sản xuất Trần Thanh Phong trụ 471CĐ/59/1/32 và 471CĐ/59/1/41 đường 30/4 phường Châu Phú B

22/4/2021 (7h30-13h00): Trạm bơm Phường B2 (Huỳnh Văn Hồng) 471CĐ/99/8, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

22/4/2021 (7h30-15h00): Trạm T14 Đa Phước 472AP/193 bán tổng cho Cty CP Điện Nước An Giang

22/4/2021 (7h30-15h00): Trạm T13 Đa Phước 472AP/182 bán tổng cho Cty CP Điện Nước An Giang

22/4/2021 (12h30-17h00): Tuyến dân cư Kênh 2 + Huỳnh Văn Thu + Trạm bơm NN, trạm xử lý nước thải, phường Châu Phú B - xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

23/4/2021 (9h30-16h00): KDC Xí nghiệp Rượu 1, khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A

24/4/2021 (7h00-17h00): Xã Phước Hưng, Quốc Thái, Khánh An, Khánh Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú

Điện lực Tân Châu

20/4/2021 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú 

22/4/2021 (7h30-17h00): Xã Phú Long, huyện Phú Tân

23/4/2021 (8h00-17h00): Xã Lê Chánh, TX Tân Châu

24/4/2021 (13h00-17h00): Phường Long Thạnh, TX Tân Châu

Điện lực Thoại Sơn

20/4/2021 (9h00-10h00): KV TDC Bắc Núi Lớn, ấp Bắc Sơn, huyện Thoại Sơn

20/4/2021 (9h00-12h00): Ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

20/4/2021 (10h00-11h00): KV Ánh Sáng Kinh 1 Nam Vọng Đông 2 trụ 5/244/9 huyện Thoại Sơn

20/4/2021 (13h00-14h00): KV TDC kênh Trường Tiền 5.2 trụ 5/275/151/61, xã Tây Phú, Thoại Sơn

20/4/2021 (14h00-15h00): KV TDC Kênh Trường Tiền 5, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn

20/4/2021 (15h00-16h00): KV TDC Kênh Trường Tiền 4, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn

22/4/2021 (8h00-11h30): KV NMXL Hồng Phát 2 trụ trụ 4/305B/1, 4/305C/1, xã Vọng Đông, Thoại Sơn

22/4/2021 (9h00-12h00): Ấp Tân Huệ, Tân Hiệp, xã Vọng Thê; Ấp Phú An, Phú Hiệp, Phú Hùng, xã An Bình, huyện Thoại Sơn

22/4/2021 (13h00-17h00): DNTN Lương Thực Trường Thọ, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

22/4/2021 (13h00-17h00): Nhà máy Phạm Văn Thọ 2 trụ 4/262C, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

24/4/2021 (9h00-13h00): Ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

Điện lực Châu Phú

19/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Vĩnh Lộc, TT Cái Dầu, huyện Châu Phú

22/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

22/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Long An, Long Hòa, xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú

22/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh An, Vĩnh Lợi, TT Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

22/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Hưng Phú, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú

24/4/2021 (7h30-13h00): Ấp Vĩnh Quới, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phú, TT Vĩnh Thạnh Trung; Ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung, Mỹ Lợi, Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú; Ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức; Ấp Khánh Phát, Khánh Lợi, Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

Điện lực Phú Tân

18/4/2021 (7h00-17h00): Thị trấn Phú Mỹ, một phần xã Tân Hòa, một phần xã Tân Trung (đoạn từ ngã 3 Lộ Sứ đến ấp Vàm Nao), xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân

18/4/2021 (7h00-17h00): Xã Kiến An, Mỹ Hội Đông, một phần xã Kiến Thành (từ chợ Cái Xoài đến cầu Mương Lớn), xã Nhơn Mỹ (từ chợ Nhơn Mỹ đến cầu Chà Và), huyện Chợ Mới.

Điện lực Tịnh Biên

22/4/2021 (9h00-15h00): Dương Văn Khôi thị trấn Nhà Bàng; Nguyễn Thị Hiệp Ảnh thị trấn Nhà Bàng; Chợ Nhà Bàng thị trấn Nhà Bàng; Một phần thị trấn Nhà Bàng; TB Hòa Hưng thị trấn Nhà Bàng; TB Nước sinh hoạt thị trấn Nhà Bàng; Mai Nhựt Tồn xã An Hảo; NMNĐ Dương Thị Tuyến Nga thị trấn Nhà Bàng; Nhà hàng Ngọc Hân thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên

23/4/2021 (9h00-15h00): Tăng Thiết Giáp (sư đoàn 330) thị trấn Chi Lăng; Trường Bắn (sư đoàn 330) thị trấn Chi Lăng; Phum Mỹ Á thị trấn Chi Lăng; Cty Hữu Duẫn xã An Hảo; Chợ Vĩnh Trung xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên