Điện lực Long Xuyên

13/7/2021 (8:00 - 13:00): Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực từ cổng kho Điện lực đến ngã 3 phà Vàm Cống bên phải QL 91), TP Long Xuyên

14/7/2021 (7:00 - 17:00): Một phần phường Bình Khánh (khu vực rạch Thông Lưu, Tổng Hợi), TP Long Xuyên

14/7/2021 (8:00 - 13:00): Một phần phường Bình Khánh (khu vực dọc rạch Thông Lưu), TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

13/7/2021 (7:30 - 11:00): KDC TT An Châu, huyện Châu Thành

14/7/2021 (8:00 - 11:00): Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực 6 Dương), huyện Châu Thành

14/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu vực xóm Người Chăm, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

14/7/2021 (9:00 - 11:00): Khu vực hầm cá Phạm Văn Minh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành

14/7/2021 (9:00 - 11:00): Khu vực Vàm Kinh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành

14/7/2021 (11:00 - 16:00): Khu vực Công ty Thanh Nhựt Huy, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

14/7/2021 (11:00 - 16:00): Khu vực KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

14/7/2021 (11:00 - 16:00): Khu vực CQ Điều tra QK 9, TT An Châu, huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

13/7/2021 (8:00 - 17:00): Dọc theo kênh Chà Và thuộc xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới

14/7/2021 (8:00 - 17:00): Dọc theo nhánh rẽ Bến đò Sơn Đốt thuộc xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới

Điện lực Tân Châu

14/7/2021 (8:00 - 17:00): Xã Châu Phong, TX Tân Châu

14/7/2021 (13:00 - 17:00): Phường Long Hưng, TX Tân Châu

16/7/2021 (8:00 - 17:00): Phường Long Hưng, TX Tân Châu

Điện lực Thoại Sơn

13/7/2021 (8:00 - 9:00): Khu vực trạm bơm kênh 400-bờ đông kênh F xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

13/7/2021 (8:00 - 12:00): Khu vực TBA Xẻo Lách 2, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

13/7/2021 (9:15 - 10:15): Khu vực trạm T3 Định Mỹ, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

13/7/2021 (10:20 - 11:30): Khu vực TBA Dương Văn Thành, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

13/7/2021 (13:00 - 14:30): Khu vực trạm bơm kênh T7 xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

13/7/2021 (14:35 - 15:50): Khu vực trạm T8 kênh Đào xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn

13/7/2021 (16:00 - 17:00): Khu vực trạm bơm kênh Hậu 200-TÂY T5 xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

14/7/2021 (8:00 - 9:00): Khu vực Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn

14/7/2021 (8:00 - 11:00): Khu vực TBA TDC Nam Trường Tiền, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

14/7/2021 (9:15 - 10:15): Khu vực trạm bơm kênh T8 Định Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

14/7/2021 (10:20 - 11:30): Khu vực trạm T5 kinh H xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

14/7/2021 (13:00 - 13:30): Khu vực trạm bơm kênh T16 Định Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

14/7/2021 (13:40 - 15:46): Khu vực TBA HTX nông nghiệp Định Thắng xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

15/7/2021 (8:00 - 9:00): Khu vực trạm bơm kênh tiêu 2 gập, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

15/7/2021 (8:00 - 11:00): Khu vực TBA TDC Nam Trường Tiền, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn

15/7/2021 (8:00 - 12:00): Khu vực TBA kinh H2.4, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

15/7/2021 (9:10 - 10:00): Khu vực trạm T5 Mỹ Phú Đông, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

15/7/2021 (10:10 - 11:00): Khu vực trạm bơm Dương Thái Hòa, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

15/7/2021 (13:00 - 14:00): Khu vực trạm bơm kênh 1 - bờ bắc kênh Mỹ Phú Đông, xã Mỹ Phú Đông

15/7/2021 (14:10 - 15:00): Khu vực trạm T9 Sơn Hòa, xã An Bình, huyện Thoại Sơn

15/7/2021 (15:06 - 16:00): Khu vực trạm Kinh 2 Vĩnh Phú, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

15/7/2021 (16:05 - 16:56): Khu vực trạm bờ bắc kênh Vĩnh Tây, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

Điện lực Châu Phú

13/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Nguyễn Văn Phu, ấp Khánh Bình, xã Khánh Hòa, Châu Phú

13/7/2021 (8:00 - 17:00): TB Năm Sơn ĐK3, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, Châu Phú

13/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA KDC Thạnh Mỹ Tây, ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú

13/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA HKD Nguyễn Văn Kiệp, ấp Khánh Lợi, xã Khánh Hòa, Châu Phú

13/7/2021 (8:00 - 17:00): TB Mương Tư Thầy BVT, ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú

13/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Quách Ngọc Văn, TT Cái Dầu, Châu Phú

13/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Nguyễn Văn Hậu, ấp Bình Chiến, xã Bình Long, Châu Phú

13/7/2021 (8:00 - 17:00): TB Mương 500 K7 Hào Đề NKĐ, ấp Long Bình, xã Ô Long Vĩ, Châu Phú

13/7/2021 (8:00 - 17:00): TB Mương Ngang, ấp Long Hòa, xã Ô Long Vĩ, Châu Phú

13/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Trần Quang Huy, ấp Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, Châu Phú

13/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Cơ sở sấy lúa Lê Văn Bình, ấp Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, Châu Phú

13/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Đoàn Văn Sơn, xã Mỹ Phú, Châu Phú

13/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Thái Văn Minh, ấp Vĩnh Thuận, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

14/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Công ty TNHH TĐĐT Hoa Sen, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, Châu Phú

14/7/2021 (8:00 - 17:00): TB Kênh 12 NCT, ấp Long Thuận, xã Ô Long Vĩ, Châu Phú

14/7/2021 (8:00 - 17:00): TB Ngọn Ông Tình, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, Châu Phú

14/7/2021 (8:00 - 17:00): TB Ông Niệm, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, Châu Phú

14/7/2021 (8:00 - 17:00): TB Mương Ba Nhung, ấp Vĩnh An, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

14/7/2021 (8:00 - 17:00): TB Ấp Chiến Lược Tây K8, ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú

14/7/2021 (8:00 - 17:00): TB Mương Út Lộc, ấp Vĩnh An, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

14/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Huỳnh Văn Phương, ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, Châu Phú

14/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Công ty TNHH Quang Khấp, ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, Châu Phú

14/7/2021 (8:00 - 17:00): TB Mương Chấp Cua, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

14/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Công ty TNHH MTV Nguyễn Mỹ, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú, Châu Phú

14/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Nguyễn Thanh Kỳ, ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, Châu Phú

14/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Nguyễn Thanh Hải, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, Châu Phú

15/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA KTTL AG, ấp Vĩnh Thuận, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

15/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Lê Trần Minh Hiếu, ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, Châu Phú

15/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA TB Rạch Tầm Dầu, ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, Châu Phú

15/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA DNTN Thuận Tiến 1, ấp Vĩnh Phúc, TT Cái Dầu, Châu Phú

15/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Cty Taydoshin Ph.Đông, ấp Vĩnh Thuận, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

15/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Cơ sở SX Nhựa Gia Khánh, ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, Châu Phú

Điện lực Tịnh Biên

13/7/2021 (7:30 - 17:00): Xã Nhơn Hưng; một phần xã An Cư, An Phú, TT Nhà Bàng; khóm Xuân Biên, TT Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên

14/7/2021 (9:00 - 15:00): Trường bắn Sư đoàn 330, huyện Tịnh Biên

14/7/2021 (9:00 - 15:00): T4 Chi Lăng, TT Chi Lăng, huyện Tịnh Biên

14/7/2021 (9:00 - 15:00): Cơ sở SX Vũ T Thu Trang, TT Chi Lăng, huyện Tịnh Biên

14/7/2021 (9:00 - 15:00): Một phần xã Vĩnh Trung (KV chùa Thomit đường TL 948), huyện Tịnh Biên

14/7/2021 (9:00 - 15:00): Công ty Hữu Duẩn, huyện Tịnh Biên

14/7/2021 (9:00 - 15:00): Tăng thiết giáp Sư đoàn 330, huyện Tịnh Biên

14/7/2021 (9:00 - 15:00): Trần Thị Biết, TT Chi Lăng, huyện Tịnh Biên