Điện lực Long Xuyên

20/7/2021 (8:00 - 13:00): Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Mương Hội), TP Long Xuyên

20/7/2021 (11:00 - 16:00): Một phần phường Mỹ Phước (khu vực ngọn rạch Tầm Bót dưới), TP Long Xuyên

21/7/2021 (8:00 - 12:00): Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực Mương Tường), TP Long Xuyên

21/7/2021 (8:00 - 14:00): Một phần phường Mỹ Phước (khu vực Xã Thoại), TP Long Xuyên

Điện lực Tân Châu

20/7/2021 (8:00 - 16:00): Phường Long Phú; xã Phú Lộc; xã Vĩnh Hòa; xã Tân Thạnh; xã Tân An, TX Tân Châu 

21/7/2021 (8:00 - 16:00): Xã Vĩnh Hậu; xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú. Xã Vĩnh Hòa; xã Phú Vĩnh; xã Châu Phong, TX Tân Châu. 

Điện lực Thoại Sơn

20/7/2021 (8:00 - 9:00): Khu vực kênh Hậu 3, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

21/7/2021 (8:00 - 11:00): Khu vực Bắc Dục 1, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn

Điện lực Tịnh Biên

22/7/2021 (9:00 - 15:00): Công ty Hữu Duẩn; Trường bắn thuộc Sư đoàn 330 Chi Lăng - TB; Tăng thiết giáp thuộc Sư đoàn 330 Chi Lăng - TB

23/7/2021 (9:00 - 15:00): TBA T17 A Xuân Tô; TBA T6A An Phú; TBA Bùi Công Nghiệp; TBA T4 Xuân Tô - TB; TBA T2A An Phú; TBA Công ty TNHH Ngọc Hùng; TBA T6A Xuân Tô - TB; TBA Kho bạc NN Tịnh Biên