Điện lực Long Xuyên

22/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần phường Mỹ Hòa (KV rạch Mương Khai), TP Long Xuyên

23/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần phường Mỹ Phước - Đông Xuyên (KDC Tiến Đạt, Tỉnh Đoàn, Tây Đại Học), TP Long Xuyên

23/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần phường Mỹ Long (đường Thoại Ngọc Hầu từ ngã 4 Nguyễn Trãi đến ngã 4 Lý Thái Tổ, đường Nguyễn Trãi phía bên phải từ ngã 3 Hai Bà Trưng đến ngã 4 Thoại Ngọc Hầu, đường Trần Nhật Duật từ ngã 3 Thoại Ngọc Hầu đến ngã 4 Hùng Vương), TP Long Xuyên

23/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần phường Mỹ Thạnh (KV từ cổng kho Điện lực đến ngã 3 phà Vàm Cống bên phải QL 91), TP Long Xuyên

24/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần phường Mỹ Quí (KV từ cơ khí Long Xuyên cũ đến đầu đường ĐL Mỹ Quí), TP Long Xuyên

24/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần phường Mỹ Hòa (KV từ cầu Bằng Lăng đến Quỹ tín dụng Mỹ Hòa phía bên phải), TP Long Xuyên

24/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần phường Mỹ Quý (KV Lò Len, đường Dương Diên Nghệ), TP Long Xuyên

25/6/2021 (8:00 - 10:00): Trường Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên

27/6/2021 (7:15 - 7:45; 17:00 - 17:30): Một phần phường Mỹ Bình (trừ KV từ ngã 3 Vườn Trầu đến cầu Nguyễn Trung Trực phía bên trái). Một phần phường Mỹ Xuyên (đường Bùi Văn Danh, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu), TP Long Xuyên

27/6/2021 (7:15 - 17:00): Một phần phường Bình Khánh, Bình Đức (KV từ cầu Nguyễn Trung Trực đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái, trừ NM Cấp nước Bình Đức và Đài TH AG), TP Long Xuyên

27/6/2021 (7:15 - 17:00): Phường Mỹ Bình (trừ KV trường Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Kim, Vincom, đường Lê Văn Nhung từ Điện lực Long Xuyên đến Vincom). Một phần phường Bình Khánh, Bình Đức (từ cầu Nguyễn Trung Trực đến NM Cấp nước Bình Đức phía bên trái, đến trường CĐ Nghề phía bên phải), TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

23/6/2021 (9:00 - 9:30): TBA PX thuốc Ốc AnHead, TT An Châu, huyện Châu Thành

23/6/2021 (10:00 - 10:30): TBA Tống Hoàng Liêm, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành

24/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Lợi (khu vực TB Hậu 20, TB Hai Giã), huyện Châu Thành

25/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực từ UB xã đến Vĩnh Bình), xã Vĩnh Bình, Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

25/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Bình (khu vực từ trường THPT Vĩnh Bình đến cầu số 5), xã Vĩnh An, Tân Phú, huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

24/6/2021 (8:00 - 16:00): Xử lý tiếp xúc và thay LA thí nghiệm định kỳ máy cắt trụ 477CM/155; LBS trụ 477CM/217/12; 477CM/217/11/1 tuyến 477CM; Bàn giao lưới cho DNTN Minh Trí đấu nối trung thế trụ 477CM/217/117/16/24 tuyến 477CM

Điện lực Châu Đốc

22/6/2021 (7:30 - 13:00): Đường Kinh Hòa Bình từ nhà số 321 đến nhà số 463 (giáp thành phố Lễ Hội), phường Vĩnh Mỹ và Châu Phú B. KDC Sao Mai (bến xe cũ), phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

22/6/2021 (7:30 - 13:00): Đường Tôn Đức Thắng, dãy số chẵn từ nhà số 612 đến nhà số 636, phường Vĩnh Mỹ; dãy số chẵn từ Lê Lợi đến nhà số 400, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

22/6/2021 (7:30 - 16:30): Trạm Trần Thi Cẩm Vân, trụ 478AP/266A/1 xã Khánh An, huyện An Phú

22/6/2021 (7:30 - 16:30): Trạm NMBC Nguyễn Anh Tuấn, trụ 478AP/275/1 xã Khánh An huyện An Phú

22/6/2021 (7:30 - 16:30): Trạm Cơ sở chế biến nông sản Nguyễn Văn Chính, trụ 478AP/266/2 xã Khánh An, huyện An Phú

22/6/2021 (7:30 - 16:30): Trạm Mua bán nông sản (Phạm Thị Ly), trụ 478AP/267A xã Khánh An, huyện An Phú

22/6/2021 (7:30 - 16:30): TBA Cty ĐNAG T28A Khánh An - Khánh Bình, trụ 478AP/291, TT Long Bình, huyện An Phú

22/6/2021 (7:30 - 16:30): TBA Cty ĐNAG T8 Khánh An, trụ 478AP/286, TT Long Bình, huyện An Phú

22/6/2021 (7:30 - 16:30): TBA Cty ĐNAG T8A Khánh An, trụ 478AP/279, xã Khánh An, huyện An Phú

22/6/2021 (7:30 - 16:30): TBA Cty ĐNAG T7 Khánh An, trụ 478AP/271, xã Khánh An, huyện An Phú

22/6/2021 (7:30 - 16:30): TBA Cty ĐNAG T6B (chợ Khánh An) 478AP/265/40, xã Khánh An, huyện An Phú

22/6/2021 (7:30 - 16:30): TBA Cty ĐNAG T6C Khánh An, trụ 478AP/265/40, xã Khánh An, huyện An Phú.

22/6/2021 (13:00 - 17:00): Tuyến dân cư HTX số 1, khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B

22/6/2021 (13:00 - 17:00): Đường Hoàng Diệu, dãy lẻ từ ngã 4 Đường Núi đến nhà số 199, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

23/6/2021 (7:30 - 13:00): Khu dân cư biệt thự vườn, khóm 8, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

23/6/2021 (7:30 - 13:00): Tân Lộ Kiều Lương dãy số lẻ từ cây xăng Ngọc Trân đến TTTM Núi Sam, phường Núi Sam, TP Châu Đốc

23/6/2021 (7:30 - 16:30): TBA Cty ĐNAG T5 TT An Phú, trụ 476AP/30/29/6/4 TT An Phú huyện An Phú

23/6/2021 (7:30 - 16:30): TBA Cty ĐNAG T6 TT An Phú, trụ 476AP/30/29/6/5 TT An Phú huyện An Phú

23/6/2021 (7:30 - 16:30): TBA Cty ĐNAG chợ Khánh An (T25 Khánh An), trụ 478AP/265/23, xã Khánh An, huyện An Phú

23/6/2021 (7:30 - 16:30): Trường THPT An Phú, trụ 476AP/30/29/6/2/5 TT An Phú, huyện An Phú

23/6/2021 (7:30 - 16:30): Trạm NTTS Lê Thanh Long, trụ 478AP/265/27/1 xã Khánh An, huyện An Phú

23/6/2021 (7:30 - 16:30): Trường THPT Quốc Thái, trụ 478AP/192A/1 xã Quốc Thái, huyện An Phú

23/6/2021 (7:30 - 16:30): Trạm CSXL (Hồ Thị Tây), trụ 478AP/265/4/1 xã Khánh An, huyện An Phú

23/6/2021 (7:30 - 16:30): Cty TNHH TM DV NN Thủ Tuyền (TB Ba Đạm), trụ 476AP/30/29/8/1 xã Phú Hội, huyện An Phú

23/6/2021 (7:30 - 17:00): Đường Châu Long từ nhà số 262 (dãy chẵn) và 311 (dãy lẻ) đến Mương Thủy, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

23/6/2021 (7:30 - 17:00): Trạm bơm HTX NN Đức Thành, trụ 477CĐ/7/68/1 tuyến 477CĐ xã Vĩnh Châu

23/6/2021 (7:30 - 17:00): TBA T3A Mỹ Hòa bán tổng cho Cty ĐNAG, trụ 477CĐ/7/63 tuyến 477 Châu Đốc, xã Vĩnh Châu

23/6/2021 (13:00 - 17:00): Tân lộ Kiều Lương từ chùa Tây An đến giáp lăng Thoại Ngọc Hầu, phường Núi Sam, TP Châu Đốc

23/6/2021 (13:00 - 17:00): Đường Mai Văn Tạo từ Tân lộ Kiều Lương đến nhà số 60 và 61, phường Núi Sam, TP Châu Đốc

24/6/2021 (7:30 - 7:40; 12:50 - 13:00): Một phần ấp An Thạnh, một phần ấp Hà Bao, xã Đa Phước (TL 956), thị trấn An Phú, huyện An Phú (từ trụ 472AP/66 đến 472AP/138 tuyến 472AP)

24/6/2021 (7:30 - 13:00): Một phần xã Đa Phước (ấp Hà Bao đến giáp Phước Quảng), huyện An Phú (từ trụ 472AP/138 đến 472AP/299 tuyến 472AP)

24/6/2021 (7:30 - 16:00): Cty TNHH XNK Thiên Sứ, trụ 472AP/279, xã Đa Phước, huyện An Phú

24/6/2021 (7:30 - 16:00): Trạm Huỳnh Bá Kiệm, trụ 472AP/286/B1, xã Đa Phước, huyện An Phú

24/6/2021 (7:30 - 16:00): TBA Nguyễn Thị Kim Xuyến, trụ 472AP/293/1, xã Đa Phước, huyện An Phú

25/6/2021 (7:30 - 13:00): Trường THPT Châu Thị Tế trụ 471CĐ/136B/12A/4, phường Núi Sam

25/6/2021 (7:30 - 13:00): KDC Nam Thủ Khoa Huân, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

25/6/2021 (7:30 - 13:00): Trường THCS Thủ Khoa Huân trụ 471CĐ/59/8A/2, phường Châu Phú B

25/6/2021 (7:30 - 13:00): Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

25/6/2021 (8:00 - 13:00): Đường Lê Lợi từ Café Mario đến đường Nguyễn Văn Thoại (không bao gồm khách hàng sử dụng trạm chuyên dùng như Bưu điện, Công an TP Châu Đốc), phường Châu Phú B; Đường Trần Hưng Đạo từ Đình thần Châu Phú đến chợ trái cây, phường Châu Phú A

25/6/2021 (13:00 - 17:00): Trạm T1 KDC Cống Đồn trụ 471CĐ/193/10 tuyến 471CĐ (bán tổng cho Cty ĐNAG), phường Núi Sam, TP Châu Đốc

25/6/2021 (13:00 - 17:00): Trạm T2 Đông Kinh 7 trụ 471CĐ/196B/23 tuyến 471CĐ (bán tổng cho Cty ĐNAG), phường Núi Sam, Tp Châu Đốc

25/6/2021 (13:00 - 17:00): KDC Khánh An, xã Khánh An, huyện An Phú

25/6/2021 (13:00 - 17:00): Cơ sở SX bún Nguyễn Văn Đẽo, trụ 472AP/36A, TT An Phú, huyện An Phú

Điện lực Tân Châu

22/6/2021 (8:00 - 12:00): Xã Phú Lộc, xã Vĩnh Xương, xã Phú Vĩnh, TX Tân Châu

22/6/2021 (12:00 - 16:00): Xã Tân An, xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu

24/6/2021 (8:00 - 12:00): Phường Long Thạnh, TX Tân Châu

24/6/2021 (8:00 - 16:00): Xã Long Hòa, xã Phú Long, huyện Phú Tân

24/6/2021 (8:00 - 16:00): Phường Long Sơn, TX Tân Châu

25/6/2021 (8:00 - 17:00): Xã Tân An, TX Tân Châu

Điện lực Thoại Sơn

22/6/2021 (8:00 - 16:00): Khu vực TBA Phú Thiện, ấp Phú Thiện, TT Phú Hòa

22/6/2021 (8:30 - 12:00): Khu vực TDC xã Định Mỹ 1, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

22/6/2021 (9:00 - 10:00): TBA TDC kênh Hậu Chợ trụ 5/274/19, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

22/6/2021 (10:00 - 11:00): TBA Ánh sáng kinh 4 An Bình, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn

22/6/2021 (13:00 - 14:00): TBA LS Nguyễn Văn Cảnh, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn

22/6/2021 (13:30 - 14:30): TBA TDC kênh Hậu Chợ trụ 5/274/19, xã MPĐ, huyện Thoại Sơn.

23/6/2021 (8:00 - 16:00): Khu vực TBA Hòa Đông 1 trụ 3/277/42, ấp Hòa Đông, TT Phú Hòa

23/6/2021 (8:30 - 13:30): Ấp Tân Mỹ xã Mỹ Phú Đông; ấp Trung Phú 4, 6 xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

24/6/2021 (8:00 - 16:00): Khu vực TBA Hòa Đông 2, TBA Hòa Đông 3, ấp Hòa Đông, TT Phú Hòa

24/6/2021 (8:30 - 9:30): Trạm bơm kinh 1200 (Định Mỹ), xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

24/6/2021 (9:30 - 11:00): Khu vực TDC kênh Thốt Nốt 2, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

24/6/2021 (13:00 - 14:00): TBA Đỗ Thị Phượng Khánh, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

24/6/2021 (14:00 - 15:00): TBA KDC Phú Hữu trụ 3/267/1, ấp Phú Hữu TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

25/6/2021 (8:00 - 16:00): Khu vực TBA KCN Phú Hòa, ấp Phú Hữu, TT Phú Hòa

25/6/2021 (8:00 - 16:00): Khu vực KCN Phú Hòa 2, ấp Phú Hữu, TT Phú Hòa

26/6/2021 (8:00 - 10:00): Khu vực Trường THPT Nguyễn Khuyến, TT Phú Hòa. Khu vực Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

26/6/2021 (10:00 - 12:00): Khu vực Trường THPT Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

26/6/2021 (13:00 - 15:00): Khu vực Trường THPT Vọng Thê, ấp Tân Đông, TT Óc Eo

Điện lực Châu Phú

22/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA T1 Rạch Cây Gáo, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

22/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA TB Thanh Sơn, ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

22/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA Nguyễn Văn Sang, ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

22/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA Nhơn Hải, ấp Bình Minh, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

22/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA TB Thanh Sơn ĐK2, ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

22/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA Phạm Văn Long, ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

22/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA TB Tám Đông, ấp Bình Thiện, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

22/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA Bình Thủy 2, ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

22/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA TB K5 Bắc Mương Trâu, ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

22/6/2021 (8:00 - 17:00): TB 9 Tri, ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

22/6/2021 (8:00 - 17:00): Bình Mỹ 13, ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

22/6/2021 (8:00 - 17:00): Cty TNHH TMDV XNK MeKong, ấp Bình Trung xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

23/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA TB M.Chùa Đông An, ấp Bình Thiện, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

23/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA T2 Mỹ Phú 2, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

23/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA TB Hai Liêm-rạch Hóa Cù, ấp Bình Hưng 2 xã Bình Mỹ huyện Châu Phú

23/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA T4 Bình Thủy, ấp Bình Thới, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

23/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA T10A Mỹ Đức, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

23/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA T5A Mỹ Đức, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú.

23/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA Trần Ngọc Vàng, ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

23/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA Nguyễn Ngọc Thành, ấp Bình Yên, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú

23/6/2021 (8:00 - 17:00): Trạm Ông Thiện, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

23/6/2021 (8:00 - 17:00): TB Mương 500 K7 Hào Đề Bắc Cần Thảo, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú

23/6/2021 (8:00 - 17:00): Mỹ Đức 9C, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

24/6/2021 (8:00 - 13:00): Nhánh rẽ Bắc Vịnh Tre, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

24/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA T2 Khánh Lợi, ấp Khánh Thuận, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

24/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA Khánh Lợi 2A, ấp Khánh Lợi, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

24/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA T2A Khánh Hòa, ấp Khánh Bình, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

24/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA T1 Khánh Lợi, ấp Khánh Thuận, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

24/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA HKD Quốc Cường, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

24/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA Trương Thị Bích Xuân, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

24/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA Năm Cường, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

24/6/2021 (8:00 - 17:00): Khánh An 6B, ấp Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

24/6/2021 (8:00 - 17:00): Nhánh rẽ Trang trại xanh, ấp Khánh Bình, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

Điện lực Tịnh Biên

22/6/2021 (11:00 - 13:00): Xã An Phú (ấp Phú Nhất, Phú Tâm, Sóc Tà Ngáo). Khóm Xuân Biên, TT Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên. Ấp Tân Hiệp, KDC Tân Lợi xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên

23/6/2021 (11:00 - 13:00): Một phần xã Nhơn Hưng (KV sóc Hào Sển, chùa Kim Tiên), huyện Tịnh Biên

23/6/2021 (11:00 - 15:00): Ấp Măng Rò, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên.

25/6/2021 (9:00 - 15:00): TT Tịnh Biên; TT Nhà Bàng; Xã An Phú, huyện Tịnh Biên