Điện lực Long Xuyên

29/6/2021 (7:15 - 17:00): Một phần phường Mỹ Bình (KV đường Trần Hưng Đạo từ ngã 4 Nguyễn Thái Học đến cầu Nguyễn Trung Trực phía bên trái), TP Long Xuyên

29/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần phường Mỹ Hòa (KV Mương Khai; KV cầu ngã 3 Mương Khai), TP Long Xuyên

30/6/2021 (7:15 - 17:00): Một phần phường Mỹ Phước (KV đường Triệu Quang Phục, đường Thoại Ngọc Hầu nối dài từ cầu Tầm Bót trong đến Lò Len, ấp Chiến Lược, NM nước đá Anh Đào, Thắng Lợi), TP Long Xuyên

30/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần phường Bình Đức (KV chợ Trà Ôn phía bên trái đến gần nhà máy AgiFish phía bên phải), TP Long Xuyên

30/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần phường Mỹ Thạnh (KV từ cống Cái Sắn nhỏ đến chợ Cái Sắn phía bên phải QL 91), TP Long Xuyên

30/6/2021 (8:00 - 13:00): Một phần phường Mỹ Long (đường liên tổ khóm Phó Quế), TP Long Xuyên

30/6/2021 (13:00 - 17:00): Một phần phường Bình Đức (KV QL 91 từ bến đò Lò gạch Nam Phương đến XN Bao bì phía bên phải), TP Long Xuyên

1/7/2021 (7:30 - 17:00): Một phần phường Mỹ Quý (KV Ngã Cại), Mỹ Thới, TP Long Xuyên

2/7/2021 (8:00 - 9:30): Một phần phường Mỹ Thạnh (KV ngọn cái Dung dưới), TP Long Xuyên

2/7/2021 (8:00 - 14:00): Một phần phường Đông Xuyên (KDC Lý Thái Tổ), TP Long Xuyên

2/7/2021 (9:00 - 10:30): Một phần phường Mỹ Thạnh (một phần khu TĐC chợ Cái Sắn), TP Long Xuyên

2/7/2021 (10:00 - 11:30): TT Khai thác BĐ tỉnh, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

2/7/2021 (11:30 - 13:00): Một phần phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

2/7/2021 (7:00 - 7:30; 17:00 - 17:30): Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu từ UBND xã Hòa Bình Thạnh đến xã Vĩnh Lợi), huyện Châu Thành

2/7/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Bình Hòa, xã Hòa Bình Thạnh (khu rạch Mương Trâu), huyện Châu Thành

2/7/2021 (8:00 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Nhuận (KV kênh Nông Trường), huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

2/7/2021 (8:00 - 17:00): Một phần xã Long Giang, huyện Chợ Mới 

Điện lực Châu Đốc

29/6/2021 (7:30 - 17:00): TBA bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang: Trạm T4A Vĩnh Mỹ, trụ 477CĐ/7/79, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

2/7/2021 (7:45 - 15:00): Đường Châu Long từ nhà số 262 (dãy chẵn) và 311 (dãy lẻ) đến Mương Thủy, phường Vĩnh Mỹ (hạ áp trạm T67CĐ), TP Châu Đốc

2/7/2021 (7:45 - 16:00): TBA T6A Khánh An, trụ 478/AP/265/7, xã Khánh An, huyện An Phú (bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang)

2/7/2021 (7:45 - 16:00): Công ty CP Thủy sản Gentraco, trụ 478AP/159A/1, ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú

2/7/2021 (7:45 - 16:00): HTX NN Nhơn Hòa (TB Nguyễn Văn Hồng), trụ 474AP/180/A55, xã Nhơn Hội, huyện An Phú

2/7/2021 (8:30 - 13:00): Trạm xử lý nước thải Châu Đốc, trụ 471CĐ/59/1/25/16/12, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

2/7/2021 (8:30 - 13:00): Trạm bơm nước áp lực số 3 471CĐ/59/1/3/1, đường 30/4, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

2/7/2021 (13:00 - 17:00): NM cấp nước Chùa Bà Núi Sam, trụ 471CĐ/150, phường Núi Sam, TP Châu Đốc

2/7/2021 (13:00 - 17:00): Cty Hoàng Hửu, trụ 471CĐ/177/1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc

2/7/2021 (13:00 - 17:00): Cty TNHH Liên doanh Antraco (CV Văn Hoá Núi Sam), trụ 471CĐ/177, phường Núi Sam, TP Châu Đốc

5/7/2021 (8:00 - 16:00): Các trạm bơm điện: TNH SX K7-K Tha La (TB kênh Tha La 2) 477CĐ/7/212; TB Tư Phu (Bùi Hải Long) 477CĐ/7/227; Trạm Cống Huỳnh Văn Thu 477CĐ/7/226A/1 thuộc xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

Điện lực Tân Châu

2/7/2021 (13:00 - 17:00): Phường Long Thạnh, TX Tân Châu

3/7/2021 (8:00 - 17:00): Xã Châu Phong; xã Tân Thạnh; xã Vĩnh Hòa; xã Tân An, TX Tân Châu

4/7/2021 (8:00 - 17:00): Xã Tân Thạnh, TX Tân Châu

Điện lực Thoại Sơn

29/6/2021 (8:30 - 9:30): Khu vực dọc kênh Xã Đội TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

29/6/2021 (8:30 - 12:00): Khu vực TBA T1 Mỹ Phú Đông, ấp Tân Thành, xã Vọng Đông

29/6/2021 (8:30 - 16:00): Khu vực TBA Hai Hùng, ấp Phú Hửu, TT Phú Hòa

30/6/2021 (8:30 - 12:00): Khu vực TBA kinh H2.1 trụ 6/68/7, ấp Hòa Thành, xã Định Thành

30/6/2021 (8:30 - 16:00): Khu vực TBA KDC Bắc Sơn, ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập

30/6/2021 (13:30 - 17:00): Khu vực TBA kinh H2.2, ấp Hòa Thành, xã Định Thành

1/7/2021 (8:30 - 12:00): Khu vực TBA kinh H2.3, ấp Hòa Thành, xã Định Thành

1/7/2021 (8:30 - 16:00): Khu vực TBA Chùa Bà, ấp Đông Sơn 1, TT Núi Sập

1/7/2021 (13:30 - 17:00): Khu vực TBA kinh H2.3, ấp Hòa Thành, xã Định Thành

Điện lực Châu Phú

29/6/2021 (8:00 - 17:00): TB Tập đoàn 7, ấp Bình Phước, xã Bình Chánh, Châu Phú

29/6/2021 (8:00 - 17:00): TB Tập đoàn 6, xã Bình Chánh, Châu Phú

29/6/2021 (8:00 - 17:00): TB M.Đòn Dong 1 (ĐK2), ấp Bình Thuận, xã Bình Long, Châu Phú

29/6/2021 (8:00 - 17:00): TB M.Nước Đục (TK2), xã Bình Long, Châu Phú

29/6/2021 (8:00 - 17:00): TB M.Tư Tản, ấp Bình Phước, xã Bình Chánh, Châu Phú

29/6/2021 (8:00 - 17:00): TB Ông Sơn, xã Bình Chánh, Châu Phú

29/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA T1 Bình Chánh 2, xã Bình Long, Châu Phú

29/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA Quốc Thái, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

29/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA Vĩnh Thuận 2A, ấp Vĩnh Thuận, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

29/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA Hoàng Châu, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

29/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA Đặng Văn Hoàng, ấp Vĩnh Thuận, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

29/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA Vĩnh Hưng 3, ấp Vĩnh Hưng, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

29/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA Thái Đại Hữu, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, Châu Phú

29/6/2021 (8:00 - 17:00): Ánh sáng trạm bơm cầu chữ S, ấp Vĩnh Thành, TT Cái Dầu, Châu Phú

30/6/2021 (8:00 - 17:00): TB Hai Tân, ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú

30/6/2021 (8:00 - 17:00): TB K9 Bắc Vịnh Tre, xã Ô Long Vĩ, Châu Phú

30/6/2021 (8:00 - 17:00): TB Kênh 12, ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú

30/6/2021 (8:00 - 17:00): TB Ba Xem, ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú

30/6/2021 (8:00 - 17:00): TB Rạch Cây Gáo TK8, ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú

30/6/2021 (8:00 - 17:00): T14A Vĩnh Thạnh Trung, ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú

30/6/2021 (8:00 - 17:00): TB Đường Núi, ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú

30/6/2021 (8:00 - 17:00): T17 Hưng Thạnh, ấp Hưng Thạnh, xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú

30/6/2021 (8:00 - 17:00): TB M Bảy Ngươn TK8, ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú

30/6/2021 (8:00 - 17:00): TB Mương 500 (K8-9 BVT), xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú

30/6/2021 (8:00 - 17:00): TB M500 (K8-9 Bắc K10CP), ấp Bình Điền, xã Bình Phú, Châu Phú

30/6/2021 (8:00 - 17:00): TBA T2A Vĩnh Bình, ấp Vĩnh An, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

1/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA T7 Hòa Thuận, ấp Hưng Thuận, xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú

1/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA T5A Hòa Trung, ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú

1/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA T1A Bình An Thạnh Lợi, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

1/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA T2 BA-TL, ấp Vĩnh Thành, TT Cái Dầu, Châu Phú

1/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA T3 Tân Lập, ấp Hưng Lợi, xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú

1/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA T1 Bình Chiến, xã Bình Long, Châu Phú

1/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Vĩnh Quới 2A, ấp Vĩnh Lộc, TT Cái Dầu, Châu Phú

1/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA CDC Đào Hữu Cảnh, xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú

1/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA T22 Vĩnh Thạnh Trung, ấp Hưng Thới, xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú

1/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Trường THPT Trần Văn Thành, ấp Vĩnh Lộc, TT Cái Dầu, Châu Phú

1/7/2021 (8:00 - 17:00): TB Mương 9 Lợi, xã Đào Hữu Cảnh, Châu Phú

1/7/2021 (8:00 - 17:00): DNTN Đại Đại Dương, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, Châu Phú

2/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA TB Mương Ông Tiết  TK1, ấp Vĩnh Lợi, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

2/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA TB Ba Tệch K3-K4 xã Mỹ Phú, Châu Phú

2/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Huỳnh Văn Khấp, ấp Khánh Bình, xã Khánh Hòa, Châu Phú

2/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Lê Trung Hiếu, ấp Vĩnh Hòa, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

2/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA TB Mương Hào Đề Nam Vịnh Tre, TT Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú

2/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA T1A Vĩnh Bình, Châu Phú

2/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Hồ Văn Tiểu, ấp Long Hòa, xã Ô Long Vỹ, Châu Phú

2/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA TB Út Nhâm ĐK3, xã Mỹ Phú, Châu Phú

2/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Cty TNHH Phát triển Lộc Kim Chi (Trần Văn Lật) xã Mỹ Phú, Châu Phú

2/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA TB Ông Bảy Đặng ĐK3 xã Mỹ Phú, Châu Phú

2/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA TB Kênh 11 Nam Hào Đề, ấp Long Sơn, xã Ô Long Vỹ, Châu Phú

Điện lực Phú Tân

1/7/2021 (7:00 - 17:00): Một phần xã Tân Hòa, một phần xã Tân Trung (từ Mương Chưởng Bá hướng về cầu Cái Đầm, từ ngã 3 lộ Sứ hướng về bến đò Vàm Nao), huyện Phú Tân

Điện lực Tịnh Biên

29/6/2021 (7:30 - 13:00): Xã An Cư. Một phần ấp Vĩnh Thượng, xã Vĩnh Trung. Một phần ấp Tân Biên, Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên