Điện lực Long Xuyên

8/7/2021 (8:00 - 12:00): Một phần phường Mỹ Bình (khu vực cồn Nguyễn Du), TP Long Xuyên

8/7/2021 (8:00 - 12:00): Một phần phường Mỹ Xuyên (khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông)

8/7/2021 (8:00 - 12:00): Một phần phường Mỹ Thới (khu vực ngọn Cái Dung), TP Long Xuyên

8/7/2021 (13:00 - 16:00): Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực ngọn Lộ Xã), TP Long Xuyên

9/7/2021 (8:00 - 10:00): Một phần phường Mỹ Phước (khu nhà ở XH Tây Đại Học), TP Long Xuyên

9/7/2021 (13:00 - 14:30): Một phần phường Mỹ Phước (khu vực ngọn rạch Tầm Bót), TP Long Xuyên

9/7/2021 (13:00 - 14:30): Một phần phường Mỹ Phước (khu nhà ở Công ty XL AG), TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

7/7/2021 (8:00 - 11:00): Khu vực trạm T7 Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành

7/7/2021 (8:00 - 11:00): Trạm Nguyễn Bá Hầu, TT An Châu, huyện Châu Thành

7/7/2021 (8:00 - 11:00): Trạm Nguyễn Văn Thước, TT An Châu, huyện Châu Thành

7/7/2021 (8:00 - 11:00): Một phần TT An Châu (KV Mương Nhà Thánh), huyện Châu Thành

9/7/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Bình Hòa (KV dọc kênh Mương Hội Đồng), huyện Châu Thành

9/7/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Bình Hòa (KV dọc kênh Mương Cả Điền), huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

11/7/2021 (8:00 - 18:00): Một phần xã Hòa An, Hội An, huyện Chợ Mới

Điện lực Châu Đốc

6/7/2021 (7:30 - 17:00): TBA T17 KDC Nhơn Hội trụ 476AP/153 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

6/7/2021 (7:30 - 17:00): TBA T10 Phú Hội trụ 476AP/95 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

6/7/2021 (7:30 - 17:00): TBA T16 Nhơn Hội trụ 476AP/125/8 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

6/7/2021 (7:30 - 17:00): Cục Hải quan An Giang, trụ 476AP/125/35/2 tuyến 476AP

6/7/2021 (7:30 - 17:00): Cơ sở XL Lương Văn Quy, trụ 476AP/121/1 tuyến 476AP

6/7/2021 (7:30 - 17:00): Trạm bơm Tám Sớm, trụ 476AP/118A/2 tuyến 476AP

6/7/2021 (7:30 - 17:00): TBA T17 Nhơn Hội trụ 476AP/125/22 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

6/7/2021 (7:30 - 17:00): TBA T16 KDC Nhơn Hội trụ 476AP/152 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

6/7/2021 (7:30 - 17:00): TBA T16A Nhơn Hội trụ 476AP/125/14 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

6/7/2021 (7:30 - 17:00): TBA T12A Phú Hội trụ 476AP/121 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

6/7/2021 (7:30 - 17:00): TBA T11 Phú Hội trụ 476AP/110 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

6/7/2021 (7:30 - 17:00): TBA T9 Phú Hội trụ 476AP/87 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

Điện lực Tân Châu

12/7/2021 (10:00 - 12:00): Phường Long Thạnh, TX Tân Châu

Điện lực Thoại Sơn

8/7/2021 (8:30 - 10:30): Khu vực Chợ cũ Phú Hòa 2, ấp Phú Hữu, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

10/7/2021 (8:00 - 9:30): Khu vực TBA Định Thành 2, ấp Hòa Tân, xã Định Thành

10/7/2021 (9:40 - 10:40): Khu vực TBA Lộ Tẻ Định Thành, ấp Hòa Tân, xã Định Thành

10/7/2021 (10:50 - 12:00): Khu vực TBA Năm Trung trụ 6/187, ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch

10/7/2021 (12:30 - 13:40): Khu vực TBA Xã Đội Vĩnh Trạch, ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch

10/7/2021 (13:50 - 15:00): Khu vực TBA Duy Thiện 1, ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch

10/7/2021 (15:00 - 16:00): Khu vực TBA Hai An, ấp Thanh Niên, TT Phú Hòa

10/7/2021 (16:10 - 17:10): Khu vực TBA TDC Kênh Thanh Niên, ấp Thanh Niên, xã Vĩnh Khánh

11/7/2021 (8:00 - 9:30): Khu vực TBA Chợ Mới Núi Sập, ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập

11/7/2021 (10:00 - 11:30): Khu vực TBA Mương Lộ Đập Đá, ấp Đông Sơn 1, TT Núi Sập

11/7/2021 (12:30 - 14:00): Khu vực TBA Mặc Cần Dện 3, ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh

11/7/2021 (14:10 - 15:30): Khu vực TBA Hòa Tây, ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận

11/7/2021 (15:40 - 17:00): Khu vực TBA Bắc Dục 1, ấp Bắc Dục, xã Phú Thuận

Điện lực Châu Phú

8/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA T2 Bình Chánh - Bình Phú, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

8/7/2021 (8:00 - 17:00): TBA Trần Thị Hớn, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

10/7/2021 (8:00 - 11:00): Văn phòng Điện lực Châu Phú, Ngân hàng Viettinbank PGD Châu Phú, một phần ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú

Điện lực Phú Tân

9/7/2021 (8:30 - 17:00): Một phần xã Hòa Lạc (từ cầu Hòa Bình đến kênh Bắc Phú Lạc), huyện Phú Tân

Điện lực Tri Tôn

6/7/2021 (8:00 - 16:00): Kênh Cà Na, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn