Điện lực Long Xuyên

8/6/2021 (7:30 - 12:30): Một phần phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên

8/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

8/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên

8/6/2021 (13:00 - 17:00): Một phần phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

9/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần phường Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

10/6/2021 (7:30 - 12:00): Một phần phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

10/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

10/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên

11/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

11/6/2021 (8:00 - 10:00): Một phần phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

11/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên

11/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

11/6/2021 (9:30 - 11:30): Trường TH Bình Khánh, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

11/6/2021 (12:00 - 14:00): Một phần phường Bình Đức, TP Long Xuyên

13/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

9/6/2021 (9:00 - 11:00): Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực cầu Trà Suốt; khu vực cầu 6 Miên; khu vực Chín Liền; khu vực rạch Chùa; khu vực UB Vĩnh Thành), huyện Châu Thành

9/6/2021 (10:00 - 13:00): Trạm Cấp nước Vĩnh Thành; trạm Nguyễn Thanh Phổ; trạm Nguyễn Văn Chánh, xã Vĩnh Thành huyện Châu Thành

11/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực kênh Nông Trường), huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

9/6/2021 (7:00 - 17:00): Nhánh rẽ Mộ Ông Ba thuộc xã Kiến An, huyện Chợ Mới

10/6/2021 (9:00 - 15:00): Một phần xã Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới

Điện lực Châu Đốc

8/6/2021 (11:00 - 13:00): KV khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, xã Khánh Bình và TT Long Bình, huyện An Phú

9/6/2021 (7:00 - 17:00): KV Chùa Cô trên, xã Phú Hội, huyện An Phú

9/6/2021 (7:30 - 13:00): Khách hàng sử dụng điện qua TBA bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang: Trạm T1 KDC Cống Đồn, trụ 471CĐ/193/10, khóm Vĩnh Xuyên phường Núi Sam, TP Châu Đốc

9/6/2021 (7:30 - 13:00): Khách hàng sử dụng điện qua TBA bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang: Trạm T1A Vĩnh Tây 2, trụ 471CĐ/148/4, khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, TP Châu Đốc

9/6/2021 (7:30 - 13:00): Khách hàng sử dụng điện qua TBA bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang: Trạm T3A Vĩnh Xuyên, trụ 471CĐ/193/23, khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam, TP Châu Đốc

9/6/2021 (13:00 - 17:00): Trạm bơm Tha La (TB Tiêu), trụ 471CĐ/233B/36B/40T, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc

9/6/2021 (13:00 - 17:00): Trạm bơm Tổ hợp tác sản xuất kinh 7 - kinh Tha La (trạm bơm đầu kênh 10), trụ 471CĐ/237/3, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc

10/6/2021 (7:30 - 13:00): Hồ bơi Châu Đốc , trụ 471CĐ/126/3A/5, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

10/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần phường Núi Sam, xã Vĩnh Châu (KV đường Kênh 4), TP Châu Đốc

10/6/2021 (13:00 - 17:00): Trạm ấp Châu Long 6, trụ 471CĐ/8, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ: bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

10/6/2021 (13:00 - 17:00): Trạm bơm Hợp tác xã Nông nghiệp Phường B, trụ 471CĐ/59/17, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

11/6/2021 (8:00 - 11:00): Đường Lê Lợi từ nhà số 224 đến nhà số 250; Hẻm Khí Tượng; Dãy lẽ từ nhà số 71 đến nhà số 105, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

11/6/2021 (8:00 - 14:00): Đường Lê Lợi từ Cẩu lò heo đến nhà số 222 (dãy chẵn) và nhà số 69 (dãy lẽ), phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

Điện lực Tân Châu

8/6/2021 (8:00 - 11:00): Xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu 

8/6/2021 (8:00 - 17:00): Xã Vĩnh Hòa, TX Tân Châu

9/6/2021 (7:00 - 12:00): Phường Long Thạnh, TX Tân Châu 

9/6/2021 (7:00 - 17:00): Phường Long Phú, TX Tân Châu

10/6/2021 (8:00 - 17:00): Xã Phú Lâm, Long Hòa, huyện Phú Tân. 

11/6/2021 (8:00 - 17:00): Xã Lê Chánh, TX Tân Châu

Điện lực Thoại Sơn

8/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Thanh Niên, Phú Hữu (KV cặp sông từ cầu Kinh Xã Đội đến cầu Mười Cai), TT Phú Hòa, xã Vĩnh Chánh. Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

9/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Tân Phú, xã Mỹ Phú Đông, Tây Phú, huyện Thoại Sơn.

10/6/2021 (8:00 - 11:30): TBA HKD Cơ sở sản xuất giấy Thanh Trúc, TTNS, huyện Thoại Sơn

10/6/2021 (8:00 - 16:00): Xã An Bình. Ấp Tân Đông xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

10/6/2021 (9:00 - 11:00): Ấp Tân Thành, Tân Vọng, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn

10/6/2021 (13:10 - 17:00): KV trại giống Định Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

11/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Phú An, Phú Thiện, Hòa Đông, TT Phú Hòa (KV đoạn từ Đình Phú Hòa đến cầu Hòa Thuận). Ấp Hòa Tây A, Kinh Đào, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn

11/6/2021 (8:30 - 12:30): Ấp Trung Sơn, TT Óc Eo (KV từ UB TT Óc Eo đến kinh Kiên Hảo). Ấp Kiên Hảo, Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn

Điện lực Châu Phú

9/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

Điện lực Phú Tân

8/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân

9/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần xã Phú Xuân, Hiệp Xương, huyện Phú Tân

11/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần xã Phú Thọ, Phú Xuân, huyện Phú Tân

13/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần xã Tân Hòa, Tân Trung, huyện Phú Tân