Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

24/5/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường Lê Hồng Phong, Cô Bắc, Tú Xương, Tô Hiến Thành, Nguyễn Văn Trỗi, Bà Huyện Thanh Quan thuộc phường 4

25/5/2023

8:00 - 15:00

Đường Bình Giã (Bùi Thiện Ngộ), đường 2/9 (từ Bình Giã đến Bệnh viện Vũng Tàu), Huỳnh Văn Hớn, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Dương Tử Giang, Hàn Thuyên, Bến Nôm thuộc phường 10, phường Rạch Dừa

26/5/2023

8:00 - 15:00

Đường 30/4 (từ Nguyễn Hữu Cảnh đến ngã ba đường mới), Cao Bá Quát, một phần đường Lưu Chí Hiếu, Hải Thượng Lãn Ông, đường Mai Thúc Loan, Trương Hán Siêu, Phạm Cự Lạng, Lê Hoàn, một phần đường Nơ Trang Long thuộc phường Rạch Dừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức 

26/5/2023

8:00 - 16:00

KV Lòng Chảo, Xóm Nùng, một phần thôn Quảng Long, Tân Long, xã Kim Long; thôn Tân Hưng, xã Bàu Chinh (dọc đường từ đập nước Tân Long ra tới TTTM, Kim Long)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

25/5/2023

8:00 - 17:00

KP Mỹ Thạnh, Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân

26/5/2023

8:00 - 17:00

Tập đoàn 21 xã Sông Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

24/5/2023

6:30 - 7:00

Xã Phước Tân; Hòa Bình; Hòa Hưng; Bàu Lâm; Tân Lâm

24/5/2023

7:20 - 16:00

Một phần ấp Bàu Sôi, xã Tân Lâm

24/5/2023

17:30 - 18:00

Xã Phước Tân; Hòa Bình; Hòa Hưng; Bàu Lâm; Tân Lâm

25/5/2023

7:20 - 16:00

Một phần ấp Bàu Chiên, xã Tân Lâm

26/5/2023

7:20 - 16:00

Một phần ấp Bàu Chiên, xã Tân Lâm