Điện lực thành phố Vũng Tàu

15/9/2020 (8h00-16h00): Khu căn cứ Sao Mai Bến Đình thuộc phường Thắng Nhất

15/9/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Thiện Thuật, đường 30/4 (từ cảng Dầu Khí đến Nguyễn Hữu Cảnh) thuộc phường Thắng Nhất

16/9/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Võ Nguyên Giáp (từ Ẹo Ông Từ đến ngã 3 đi Long Sơn) thuộc phường 12

17/9/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Trường Sa (xã Long Sơn) thuộc phường 12

17/9/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Đô Lương thuộc phường 11, 12

17/9/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Trần Phú thuộc phường 5

18/9/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Ba Cu, Nguyễn Kim, Lê Lai, Đồ Chiểu, Lý Thường Kiệt, Lý Tự Trọng, Trưng Trắc thuộc phường 1, 3, 4

Điện lực Bà Rịa

14/9/2020 (7h40-11h30): Khu vực Bàu tràm, phường Long Tâm

15/9/2020 (7h30-16h30): Khu vực đường số 9 ấp Tân Hưng

15/9/2020 (7h40-16h30): Từ vòng xoay Hòa Long đến Long Phước

16/9/2020 (7h40-13h30): Từ ngã 3 Lò Thiêu dọc đường Lê Trọng Tấn đến giáp ranh Châu Pha

16/9/2020 (13h30-16h30): Xóm lao động Núi Dinh

17/9/2020 (7h30-16h30): Đường Nguyễn Văn Linh; Tạ Uyên; Ngô Đình Chất

17/9/2020 (7h40-13h30): Từ vòng xoay nhà máy nước Hồ Đá Đen đến khu vực Cấp Thủy B

18/9/2020 (7h30-16h30): Đường Nguyễn Văn Cừ; Tuệ Tĩnh; Phạm Văn Bạch; Trần Chánh Chiếu; Trương Hán Siêu; Lê Văn Duyệt; Ung Văn Khiêm

Điện lực Long Điền

14/9/2020 (7h00-16h30): KP Hải Điền, Hải Sơn, TT Long Hải, huyện Long Điền

15/9/2020 (7h40-11h00): KP Long Sơn, TT Long Điền, huyện Long Điền

16/9/2020 (7h40-12h00): KP Long Sơn, TT Long Điền, huyện Long Điền

17/9/2020 (7h00-15h00): KP Hải Trung, TT Long Điền, huyện Long Điền

Điện lực thị xã Phú Mỹ

15/9/2020 (8h00-10h00): Tổ 7, KP Phước Sơn, phường Phước Hoà

15/9/2020 (10h30-12h00): Bàu Mây Ấp Phước Tấn, xã Tân Hòa

Điện lực Châu Đức

12/9/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp Phi Lộc, xã Bình Giã

12/9/2020 (7h30-15h00): Một phần khu vực Bình Trung 3, xã Bình Trung

13/9/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp Xuân Tân, xã Xuân Sơn

13/9/2020 (13h00-17h00): Một phần ấp Tân Bình, xã Sơn Bình (KV Công ty TNHH SXTM Phúc Vinh)

15/9/2020 (7h30-16h00): Toàn bộ thôn Hữu Phước, Trung Sơn, Gio An, xã Suối Nghệ

16/9/2020 (7h30-16h30): Toàn bộ thôn 1, xã Suối Rao

16/9/2020 (7h30-11h30): Toàn bộ thôn 1, thôn 2, thôn 3, xã Suối Rao

16/9/2020 (7h30-16h00): Toàn bộ thôn 3, xã Suối Rao

16/9/2020 (8h00-11h00): Một phần thôn Nhơn Hòa, xã Đá Bạc

16/9/2020 (13h30-16h00): Một phần khu vực Bình Sơn, xã Đá Bạc

17/9/2020 (7h30-16h30): Một phần xã Kim Long, toàn bộ khu vực xã Quảng Thành

17/9/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Kim Long, xã Bàu Chinh

18/9/2020 (8h00-16h00): Toàn bộ khu vực Đồng Tiến, xã Cù Bị

Điện lực Xuyên Mộc

14/9/2020 (8h00-11h30): Tổ 2 ấp Suối Lê, xã Tân Lâm

14/9/2020 (13h30-16h00): Tổ 6 ấp Suối Lê, xã Tân Lâm

15/9/2020 (7h30-11h30; 13h30-16h00): Tổ 2, 3 ấp 2B; Tổ 5, 6, 7 ấp 3B xã Bàu Lâm

16/9/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Thạnh Sơn 4, xã Phước Tân

16/9/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp

16/9/2020 (7h30-16h00): Một phần xã Bình Châu

16/9/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Việt Kiều, xã Phước Tân

17/9/2020 (7h30-11h30): Tổ 3 ấp Suối Lê, xã Tân lâm

17/9/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp

17/9/2020 (7h30-11h30; 13h30-15h30): Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Châu

17/9/2020 (13h30-16h00): Tổ 7, 8 ấp Suối Lê, xã Tân Lâm

18/9/2020 (7h30-16h00): Xã Bông Trang. Một phần xã Bưng Riềng

Điện lực Đất Đỏ

12/9/2020 (7h30-11h30): KP Hiệp Hòa, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

15/9/2020 (7h30-16h30): Ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ

17/9/2020 (7h30-11h30): Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

18/9/2020 (7h30-16h30): Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ