Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

31/5/2023

8:00 - 15:00

Khu nhà ở Quang Hưng, hẻm 888 đường 30/4, một phần đường 30/4 thuộc phường 11

1/6/2023

8:00 - 15:00

Đường Hồ Quý Ly, hẻm 189 Hoàng Hoa Thám thuộc phường Thắng; Một phần đường 30/4 (đoạn từ hẻm 921 đường 30/4 đến Thương Cảng) thuộc phường 11

2/6/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường Phước Thắng, hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều, hẻm 144 Đô Lương, hẻm 1216 đường 30/4 thuộc phường 12

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

2/6/2023

7:40 - 16:40

Một phần KP Hải Trung, Hải Tân, Hải Sơn, TT Long Hải, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

31/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần KP Tân Hạnh, Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ

1/6/2023

8:00 - 16:00

Ấp Cầu Mới, xã Sông Xoài. Nhà máy nước Châu Pha

2/6/2023

8:00 - 16:00

KP Lam Sơn, phường Phước Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

2/6/2023

8:00 - 8:55

TBA TT nước sạch và vệ sinh môi trường, xã Xuân Sơn

2/6/2023

10:05 - 11:30

TBA Công ty TNHH Urgannics More Factory, xã Xuân Sơn

2/6/2023

13:30 - 14:30

TBA Agribank Châu Đức, xã Xuân Sơn

2/6/2023

14:35 - 15:30

TBA Công ty CP gạch Châu Đức, xã Xuân Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

1/6/2023

7:30 - 15:00

Ấp Nhân Đức, Nhân Hòa, Nhân Thuận, xã Xuyên Mộc

2/6/2023

7:30 - 15:00

Ấp Nhân Tâm, Nhân Hòa, xã Xuyên Mộc

2/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Phước Thuận; Bưng Riềng; Bình Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

2/6/2023

7:00 - 9:30

Ấp An Điền, An Bình, An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

2/6/2023

7:00 - 17:00

Ấp An Điền, An Bình, An Hải, xã Lộc An; Ấp Tân Hội, xã Phước Hội; Ấp Láng Dài, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ