Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

14/6/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường 30/4, đường Bắc Sơn, đường 2/9 thuộc phường 11

15/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần đường Võ Nguyên Giáp (từ Ẹo Ông Từ đến cầu Cỏ May), một phần đường Trường Sa, đường Hoa Lư thuộc phường 12, Xã Long Sơn

16/6/2023

8:00 - 15:00

Một phần hẻm 780 Bình Giã thuộc phường 10; Hẻm 97 Phước Thắng thuộc phường 12

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

14/6/2023

7:40 - 15:00

Một phần KV nhánh Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng

15/6/2023

7:40 - 15:00

Một phần KV nhánh Đập Bà, xã Long Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

14/6/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp An Thạnh, An Lộc, xã An Ngãi; KP Long Hiệp, TT Long Điền, huyện Long Điền

16/6/2023

7:30 - 11:30

Một phần KP Hải Tân, Hải Sơn, TT Long Hải, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

14/6/2023

8:00 - 16:00

Thôn Phước Hải, xã Tân Hải

15/6/2023

8:00 - 16:00

Thôn Tân Lễ B, Tân Ninh, xã Châu Pha

15/6/2023

8:00 - 17:00

KP Vạn Hạnh, Tân Hạnh, Ngọc Hà, phường Phú Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

14/6/2023

8:00 - 16:00

KV Đội 3, Cao su Ngãi Giao

15/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Suối Rao; một phần xã Xuân Sơn; Sơn Bình (dọc đường từ Bưu điện Sơn Bình đến rừng phòng hộ Suối Rao)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

14/6/2023

8:00 - 15:00

Tổ 3 ấp 1 xã Bàu Lâm

15/6/2023

8:00 - 15:00

Tổ 7 ấp 1 xã Bàu Lâm

16/6/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Thạnh Sơn, xã Phước Tân

16/6/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp

16/6/2023

8:00 - 16:00

Tổ 3 ấp 1 xã Bàu Lâm

16/6/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Nhân Tâm, Nhân Hòa, xã Xuyên Mộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

15/6/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ

16/6/2023

7:00 - 17:00

KP Thanh Long, TT Đất Đỏ; Ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ