Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

21/6/2023

8:00 - 11:00

Một phần đường Bình Giã, Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường 8

21/6/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Sương Nguyệt Ánh, Tôn Thất Thuyết, Phan Kế Bính, Võ Trường Toản, Nguyễn Bình, Ông Ích Khiêm, Hoàng Quốc Việt, khu tập thể sân bay thuộc phường 9

22/6/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thùy Vân, Nguyễn Hiền thuộc phường Thắng Tam

23/6/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường 30/4 (từ Thương Cảng đến Ẹo Ông Từ), đường Nguyễn Gia Thiều, đường Đô Lương, một phần đường 2/9 thuộc phường 11, 12

   

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

21/6/2023

8:00 - 16:00

Tổ 6, 7 KP Trảng Cát, KP Trảng Lớn, phường Hắc Dịch

21/6/2023

8:00 - 16:00

XN hóa chất mỏ ấp 6 xã Tóc Tiên

23/6/2023

8:00 - 17:00

Khu xử lý rác Tóc Tiên ấp 2, 4 xã Tóc Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

21/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Kim Giao, TT Ngãi Giao; một phần ấp Suối Lúp, xã Bình Ba; toàn bộ ấp Phi Lộc, xã Bình Giã

22/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Bàu Sen, xã Xà Bang

22/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn 1 xã Suối Rao

23/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp 3, Địa Đạo, xã Kim Long

23/6/2023

13:30 - 16:00

Một phần tổ dân cư 60, xã Kim Long

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

23/6/2023

7:30 - 16:30

KP Phước Điền, Hải Sơn, Hải Tân, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ