Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

26/7/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường 2/9, hẻm 442 Bình Giã, một phần đường Bình Giã, Trần Bình Trọng thuộc phường Nguyễn An Ninh

27/7/2023

8:00 - 11:00

Một phần đường 2/9, hẻm 442 Bình Giã thuộc phường Nguyễn An Ninh; Một phần đường Phạm Hồng Thái, Phùng Chí Kiên, Lê Lợi thuộc phường 7

27/7/2023

11:00 - 15:00

Một phần đường Chu Mạnh Trinh, Lê Phụng Hiểu thuộc phường 8; Một phần đường Phan Chu Trinh, Võ Thị Sáu thuộc phường 2

28/7/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường Lưu Chí Hiếu (từ đường 2/9 đến đường 3/2), một phần hẻm 780 Bình Giã, khu trung tâm đô thị Chí Linh thuộc phường 1

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

27/7/2023

8:00 - 16:00

KP Phước Lộc, Song Vĩnh, phường Tân Phước