Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

24/8/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường Trần Phú, Thắng Nhì, Yên Đỗ, Kỳ Đồng thuộc phường Thắng Nhì

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

24/8/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

24/8/2023

14:00 - 16:30

Một phần ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền

25/8/2023

8:00 - 11:30

Một phần KP Long Bình, Long Sơn, TT Long Điền, huyện Long Điền

25/8/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Phước Thọ, Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

24/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Sông Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

24/8/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn Tân Châu, một phần thôn Tân Xuân, xã Bàu Chinh; một phần ấp Kim Bình, xã Bình Giã

25/8/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn Tam Long, xã Kim Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

24/8/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp 2 xã Hòa Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

24/8/2023

7:30 - 16:00

KP Phước Sơn, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ