Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

8/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần đường Trần Phú (từ đường Quang Trung đến Bãi Dâu) thuộc phường 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

7/9/2023

7:40 - 15:00

Một phần KV nhánh Long Xuyên, xã Hòa Long

8/9/2023

7:40 - 15:00

KV trạm TT thương mại Bà Rịa 2, phường Phước Trung; Một phần KV nhánh ấp Đông 3HL, xã Hòa Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

7/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Phước Lăng, Phước Bình, Phước Trung, xã Tam Phước; Ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền

8/9/2023

7:30 - 8:30

Ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

8/9/2023

9:00 - 10:00

Ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

8/9/2023

10:30 - 12:00

Ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

8/9/2023

13:30 - 15:00

Ấp Phước Thái, xã Phước Tân, huyện Long Điền

8/9/2023

15:10 - 17:00

Ấp Phước Thái, xã Phước Tân, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

8/9/2023

8:00 - 16:00

Thôn Cát Hải, xã Tân Hải

8/9/2023

14:00 - 17:00

KP Tân Hạnh, Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

7/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Xuân Sơn; Sơn Bình; Suối Rao (dọc đường từ Bưu điện Sơn Bình vào Đất Rồng Suối Rao)

8/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần TT Ngãi Giao; xã Bàu Chinh (dọc đường từ Tượng đài liệt sĩ đến Trường dân tộc nội trú xã Bàu Chinh); toàn bộ thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ (KV QL 56 dọc đường vòng xoay Đức Mỹ); Một phần ấp Sơn Thuận, xã Xuân Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

7/9/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Nhân Trí, Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

7/9/2023

7:30 - 16:30

KP Hiệp Hòa, Hòa Hội, Thanh Tân, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

8/9/2023

7:30 - 16:30

TT Đất Đỏ; xã Láng Dài; xã Lộc An, huyện Đất Đỏ