Điện lực thành phố Vũng Tàu

24/2/2021 (8h00-15h00): Một phần đường Võ Nguyên Giáp (từ ngã 3 Gò Găng đến cầu Cỏ May), đường Hoa Lư thuộc phường 12

25/2/2021 (8h00-15h00): Một phần đường Lê Hồng Phong, Trương Công Định, Huyền Trân Công Chúa, Thống Nhất mới thuộc phường 8

26/2/2021 (8h00-15h00): Một phần thôn 9 xã Long Sơn

Điện lực thị xã Phú Mỹ

24/2/2021 (8h00-16h30): Một phần khu dân cư ấp 3 đi ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài

25/2/2021 (8h00-12h00): Tổ 9 thôn Cát Hải, xã Tân Hải

25/2/2021 (13h30-16h30): Tổ 8 thôn Cát Hải, xã Tân Hải

Điện lực Châu Đức

25/2/2021 (8h00-11h30): KV Xóm Trũng, xã Suối Nghệ

25/2/2021 (13h30-16h00): KV Cầu Ri, xã Suối Nghệ

26/2/2021 (8h00-16h00): KV Nhơn Hòa, Bình Sơn, xã Đá Bạc

26/2/2021 (8h00-15h00): KV Công ty Mỏ Đá Núi Sò, xã Suối Rao

Điện lực Đất Đỏ

24/2/2021 (7h30-11h30): Ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ

25/2/2021 (7h30-11h30): Ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ