Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vũng Tàu

12/9/2023

8:00 - 15:00

Đường Trương Công Định (từ Lê Hồng Phong đến Lê Lai), đường Thống Nhất, một phần đường Lê Lai, Trần Đồng thuộc phường 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

12/9/2023

7:40 - 15:00

Dọc đường tuyến tránh QL 56 đến QL 56, đến Vườn ươm Hòa Long; một phần xã Hòa Long

13/9/2023

7:40 - 15:00

Một phần đường Rạch Gầm Xoài Mút, phường Kim Dinh; KV trạm Nguyễn Văn Linh, phường Phước Nguyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

12/9/2023

7:30 - 8:46

TBA 3x25kVA Cty Tân Bền 2 trụ 481AN/154/6

12/9/2023

9:00 - 10:00

TBA 3x25kVA Cty đóng sửa tàu thuyền Phước Tỉnh trụ 481AN/154/9

12/9/2023

10:30 - 12:00

TBA 3x37.5kVA HKD Nguyễn Hữu Hòa trụ 477AN/137/4A

12/9/2023

13:30 - 15:00

TBA 100kVA Trường Phước Tỉnh 2 (Ng T Định) trụ 479AN/96/47/1

12/9/2023

15:10 - 17:00

TBA 3x25kVA HKD Phạm Thị Trà My trụ 477AN/108/5F/1

13/9/2023

7:30 - 9:00

TBA 3x50kVA Nguyễn Thị Thu Trang trụ 479AN/132

13/9/2023

9:30 - 11:30

TBA Cty TNHH DV TM Kim Tơ (khu nhà ở PT) trụ 479AN/96/58/1N

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

11/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1, 2, 4, Châu Ro, xã Tóc Tiên

12/9/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 2 xã Tóc Tiên

12/9/2023

8:00 - 12:00

Thôn Láng Cát, xã Tân Hải

12/9/2023

13:30 - 16:00

Xã Tân Hải

13/9/2023

8:00 - 17:00

KP Song Vĩnh, Ông Trịnh, Phước Lộc, phường Tân Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

11/9/2023

8:00 - 9:30

Một phần TT Ngãi Giao (đường Nguyễn Chí Thanh, Công viên huyện Châu Đức)

11/9/2023

8:00 - 11:30

Thôn Trung Sơn, Hữu Phước, Gio An, xã Suối Nghệ

11/9/2023

10:00 - 11:30

Một phần TT Ngãi Giao (đường Âu Cơ cuối đường Trần Hưng Đạo, Công viên huyện Châu Đức)

11/9/2023

13:30 - 16:00

Một phần đường Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, TT Ngãi Giao (dọc đường khu vực kho bạc nhà nước, TT Ngĩa Giao)

12/9/2023

8:00 - 16:00

Ấp Hậu Cần, xã Quảng Thành

13/9/2023

8:00 - 11:30

Một phần TT Ngãi Giao (dọc QL 56 đối diện trường Châu Đức)

13/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần đường Trần Hưng Đạo, TT Ngãi Giao (trường TH Nguyễn Thị Minh Khai)

13/9/2023

13:30 - 15:00

Một phần khu vực Bửu Quang, TT Ngãi Giao (dọc QL 56 giáp ranh xã Bàu Chinh)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

11/9/2023

8:00 - 16:00

Ấp Tân Rú, xã Phước Tân; Một phần ấp 1 xã Hòa Bình

12/9/2023

8:00 - 16:00

Ấp Tân An, xã Phước Tân

13/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Ông Tô, xã Phước Thuận

13/9/2023

8:00 - 16:00

Trung tâm huấn luyện bộ đội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

13/9/2023

7:30 - 16:30

Ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ