Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

16/9/2023

7:30 - 11:30

TBA 1600kVA trung tâm hành chánh huyện Long Điền trụ 473AN/67/7/1N

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

15/9/2023

7:00 - 12:00

KDC chợ Lam Sơn, nhà thờ Lam Sơn

15/9/2023

8:30 - 11:00

Khu nhà ở CBCNV Posco

15/9/2023

13:30 - 17:00

Thôn Đông Hải

16/9/2023

8:00 - 17:00

Phường Hắc Dịch

17/9/2023

8:00 - 17:00

Xã Châu Pha. KCN Mỹ Xuân A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

15/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Bàu Chinh (dọc đường từ trường dân tộc nội trú đến TTTM Kim Long); một phần Sông Xoài 4, xã Láng Lớn; một phần thôn 3 xã Suối Rao

15/9/2023

9:30 - 10:30

Trường THPT Ngô Quyền, xã Đá Bạc

15/9/2023

13:30 - 16:00

Công ty CP cao su Thống Nhất 1, xã Nghĩa Thành

17/9/2023

8:00 - 10:30

Công ty Fullxin 2, KCN Sonadezi Châu Đức

17/9/2023

10:40 - 11:30

Công ty Fullxin, KCN Sonadezi Châu Đức

17/9/2023

13:30 - 16:00

Công ty PMB steel Sông Xoài 4, xã Láng Lớn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

15/9/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Theo Nèo, xã Bình Châu; Tổ 3, 4 ấp 2 xã Hòa Bình

15/9/2023

8:00 - 16:00

Ấp 4 xã Hòa Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

15/9/2023

7:30 - 16:30

Ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ