Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

19/9/2023

7:40 - 15:00

Một phần khu vực nhánh ấp Nam 7 Hòa Long, xã Hòa Long

20/9/2023

7:40 - 11:30

Một phần đường Võ Thị Sáu, phường Long Toàn

21/9/2023

7:40 - 15:00

Khu vực trạm Núi Dinh 2, phường Kim Dinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Điền

20/9/2023

7:30 - 18:00

Một phần KP Hải Tân, Hải Trung, Hải Sơn, TT Long Hải, huyện Long Điền

21/9/2023

7:30 - 8:30

TBA 75kVA Trường mầm non Hoa Sen trụ 481AN/78/13

21/9/2023

9:00 - 10:30

TBA 250kVA Công ty TNHH Hoàn Truyền trụ 481AN/142/4

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Phú Mỹ

19/9/2023

8:00 - 16:00

KDC ấp Bến Đình

19/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần KDC phường Phú Mỹ

20/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần KDC phường Mỹ Xuân

21/9/2023

8:00 - 17:00

Xã Long Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

19/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn Quảng Long, xã Kim Long (khu phía sau Trường THCS Kim Long)

19/9/2023

9:10 - 10:00

Trường Quang Trung trụ 479CĐ1/130/19/1 Nghĩa Thành

19/9/2023

10:10 - 11:30

Trường mầm non Trúc Xanh, xã Nghĩa Thành

19/9/2023

13:30 - 14:30

Trạm y tế xã Nghĩa Thành

19/9/2023

15:00 - 16:00

TBA Nhà máy xay lúa Nguyễn Thị Huệ 1, xã Nghĩa Thành

20/9/2023

8:00 - 9:30

Một phần KV Cù Bị 1, xã Cù Bị

20/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần KV Phú Giao, xã Bàu Chinh; toàn bộ KV Xóm Đập, xã Suối Nghệ; KV Suối Lúp, xã Bình Ba; toàn bộ Sông Xoài 4, một phần KV Sông Xoài 3, xã Láng Lớn

21/9/2023

8:00 - 16:00

Thôn 1 xã Suối Rao

21/9/2023

9:10 - 10:00

Hộ Phạm Chơn, xã Nghĩa Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

19/9/2023

8:00 - 16:00

Ấp Bà Rịa, xã Phước Tân

20/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thanh Bình, xã Bình Châu; Một phần ấp 3 xã Tân Lâm

21/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đất Đỏ

20/9/2023

7:30 - 11:30

Ấp Mỹ Thuận, xã Long Mỹ; KP Phước Điền, Hải Trung, Hải An, Lộc An, Hải Lạc, Hải Phúc, Phước An, Hải Tân, Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ

20/9/2023

7:30 - 16:30

KP Hải Tân, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ