Điện lực thành phố Vũng Tàu

7/4/2021 (8h00-15h00): Hẻm 780 Bình Giã, một phần đường 2/9, khu nhà ở Khang Linh, phường 10

8/4/2021 (8h00-15h00): Một phần hẻm 442, 456 Bình Giã, một phần đường 3/2 thuộc phường Nguyễn An Ninh

9/4/2021 (8h00-15h00): Đường Bình Giã, Trần Bình Trọng, Chu Mạnh Trinh, Lê Phụng Hiểu, Thống Nhất mới, Nguyễn Trọng Quản thuộc phường 8

12/4/2021 (8h00-15h00): Một phần đường Nguyễn Thái Học, Ngô Đức Kế, Yersin, Cao Thắng thuộc phường 7. Đường Lê Hồng Phong (từ Nguyễn Thái Học đến Ba Cu), một phần đường Bà Huyện Thanh Quan, Cô Bắc, Tô Hiến Thành, Nguyễn Kim, Yên Bái, Tú Sương thuộc phường 4

13/4/2021 (8h00-15h00): Đường Trần Quý Cáp, La Văn Cầu, Phan Văn Trị, Dã Tượng, Phó Đức Chính, một phần đường Thùy Vân thuộc phường Thắng Tam

Điện lực Bà Rịa

7/4/2021 (7h40-15h00): Từ Trường trung học Bà Rịa đến vòng xoay Cống Bà Dụng

8/4/2021 (7h40-15h30): Một phần ấp Phong Phú, xã Hoà Long

9/4/2021 (7h40-15h30): Dọc đường QL 51 và một phần phường Kim Dinh

Điện lực Long Điền

7/4/2021 (7h30-12h00): Ấp An Lộc, xã An Ngãi, huyện Long Điền

8/4/2021 (8h00-12h30): KP Hải Lộc, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

9/4/2021 (7h40-12h00): KP Hải Lộc, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

13/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Tam An, xã Tam Phước, huyện Long Điền

Điện lực thị xã Phú Mỹ

7/4/2021 (8h00-12h00): Thôn Phước Hải, xã Tân Hải. Một phần phường Phước Hòa

7/4/2021 (8h00-16h30): Ấp Suối Tre, Tân Lễ A, B, Tân Sơn, xã Châu Pha

8/4/2021 (8h00-13h30): KP Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân

8/4/2021 (8h00-12h00): Tổ 7 thôn 10, xã Long Sơn.

8/4/2021 (8h00-16h30): Ấp 5 xã Tóc Tiên

8/4/2021 (8h00-15h00): KDC tổ 2 Trảng Cát

9/4/2021 (8h00-15h00): Một phần dân cư xã Tóc Tiên

9/4/2021 (13h00-16h00): Một phần dân cư phường Hắc Dịch

11/4/2021 (8h00-16h30): KCN Mỹ Xuân A

13/4/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Phước Thành xã Tân Hòa. Một phần xã Tân Hòa

Điện lực Châu Đức

7/4/2021 (7h30-16h00): Thôn Phú Sơn, Bàu Điểm, xã Đá Bạc (từ thôn Phú Sơn đến đầu ngã 6 xã Đá Bạc)

7/4/2021 (7h30-16h00): Toàn bộ ấp Đức Trung, xã Bình Ba; một phần KP 6, Kim Giao, TT Ngãi Giao (từ vòng xoay Ngãi Giao đến UBND xã Bình Ba)

8/4/2021 (6h10-6h55; 16h00-17h30): Toàn bộ xã Bình Trung, Xuân Sơn, Sơn Bình, Suối Rao (từ chợ Bình Giã đi vào hết ấp Sông Rayiã)

8/4/2021 (7h30-16h00): Toàn bộ xã Bình Giã; thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc; một phần TT Ngãi Giao (từ vòng xoay Ngãi Giao đến chợ Bình Giã)

8/4/2021 (8h00-15h00): Toàn bộ KV Đội 5, Tiến thành xã Quảng Thành

8/4/2021 (8h00-10h00; 10h30-11h30; 13h30-16h00): Một phần ấp Suối Lúp xã Bình Ba

9/4/2021 (7h20-8h30): Một phần thôn Bàu Điểm, xã Đá Bạc (KV giáp ranh giới địa phận thôn 1, xã Suối Rao)

9/4/2021 (7h30-16h00): Thôn Bàu Điểm, xã Đá Bạc (khu UBND xã Đá Bạc)

9/4/2021 (8h00-10h00; 10h10-11h30): Một phần TD 19, Xuân Sơn

9/4/2021 (8h00-11h00): KV Xóm Trũng, xã Suối Nghệ

9/4/2021 (14h00-15h30): Một phần KV Sơn Hòa, xã Xuân Sơn 

11/4/2021 (7h20-11h00): Công ty Fullxin 2, KCN Sonadezi, xã Suối Nghệ

11/4/2021 (13h30-16h00): Nhà máy xử lý Nước thải, KCN Sonadezi, xã Suối Nghệ

12/4/2021 (7h30-16h00): Thôn Bàu Điểm, xã Đá Bạc

12/4/2021 (8h00-11h30): Toàn bộ ấp Phong Phú, xã Ngãi Thành

13/4/2021 (8h00-10h30): Đội 1, Liên Sơn Xà Bang

Điện lực Xuyên Mộc

7/4/2021 (7h30-15h00): Một phần ấp Tân Trung, một phần ấp Thạnh Sơn, xã Phước Tân. Một phần ấp Phú Vinh, một phần ấp Phú Tài, xã Hòa Hiệp

Điện lực Đất Đỏ

8/4/2021 (7h30-17h00): KP Hiệp Hòa, Thanh Tân, Thanh Long, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

9/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ

13/4/2021 (7h30-16h00): Ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ