Ngày

Giờ

Điện lực Bà Rịa

14/10/2023

7:40 - 9:00

Một phần phường Phước Trung

14/10/2023

9:30 - 11:30

TBA Trung tâm viễn thông Bà Rịa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đức

13/10/2023

8:00 - 11:30

KV Xà Bang 1, Xà Bang 2, Xà Bang 3, ấp Bông Sen, xã Xà Bang

13/10/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn 1 xã Suối rao

15/10/2023

10:30 - 11:30

Công ty Magikan VINA, KCN Sonadezi Châu Đức

15/10/2023

13:30 - 16:00

Công ty TNHH Zirntec KCN Sonadezi Châu Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuyên Mộc

13/10/2023

7:30 - 16:00

Ấp Gò Cát, Ông Tô, xã Phước Thuận; Một phần ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang