Ngày

Giờ

Thành phố Vũng Tàu

26/1/2024

8:00 - 15:00

Một phần đường Trần Phú thuộc phường 1, 5

   

Ngày

Giờ

Thị xã Phú Mỹ

26/1/2024

8:00 - 17:00

Một phần KDC phường Mỹ Xuân

27/1/2024

8:00 - 17:00

KDC phường Hắc Dịch

28/1/2024

6:00 - 7:00

Một phần KDC phường Hắc Dịch, xã Sông Xoài

28/1/2024

8:00 - 17:00

Một phần KDC phường Mỹ Xuân

28/1/2024

17:00 - 18:00

Một phần KDC phường Hắc Dịch, xã Sông Xoài

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Đức

26/1/2024

8:00 - 11:30

Một phần khu vực Sông Xoài 4, xã Láng Lớn (khu vực cầu đôi đi vào hồ Đá Đen)

26/1/2024

8:00 - 16:00

Một phần TT Ngãi Giao; một phần xã Bàu Chinh (dọc đường từ tượng đài liệt sĩ đến trường dân tộc nội trú Bàu Chinh)

26/1/2024

8:00 - 16:00

Thôn Bàu Điểm, xã Đá Bạc; một phần khu vực đường 765 Bình Trung, mỏ đá Bình Trung

28/1/2024

7:30 - 17:00

Khu vực Công ty TNHH GreenTech HeadGear trụ 477CĐ1/43/1 đi vào nhà máy ống thép Sài Gòn và khu vực công ty thép Việt Nhật

 

Ngày

Giờ

Huyện Xuyên Mộc

26/1/2024

8:00 - 16:00

Một phần ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận

 

Ngày

Giờ

Huyện Đất Đỏ

26/1/2024

7:30 - 16:30

KP Hải Tân, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ