Điện lực thành phố Vũng Tàu

12/5/2021 (8h00-15h00): Một phần đường Phước Thắng (từ đường 3/2 đến Chi Lăng), phường 12

13/5/2021 (8h00-15h00): Đường Ngô Quyền, Hàn Thuyên, Dương Vân Nga, Nguyễn Hữu Cảnh, Lưu Chí Hiếu thuộc phường Thắng Nhất, Rạch Dừa. Đường 2/9 (từ Nguyễn Hữu Cảnh đến Lưu Chí Hiếu) thuộc phường Thắng Nhất. Một phần đường Tiền Cảng thuộc phường Thắng Nhất

16/5/2021 (8h00-15h00): Một phần KCN Đông Xuyên (bên trái đường số 1) thuộc phường Rạch Dừa

17/5/2021 (8h00-15h00): Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ 30/4 đến đường 2/9) thuộc phường Thắng Nhất. Một phần đường Nguyễn Thiện Thuật (từ Phạm Văn Nghị đến đường 30/4) thuộc phường Thắng Nhất

18/5/2021 (8h00-15h00): Đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ 3/2 đến khu du lịch Chí Linh), phường 10

Điện lực Bà Rịa

13/5/2021 (7h30-15h00): Đường Phan Đăng Lưu, một phần KV phường Long Hương

Điện lực Long Điền

13/5/2021 (7h10-16h00): Ấp An Lộc, xã An Ngãi , huyện Long Điền

Điện lực thị xã Phú Mỹ

12/5/2021 (8h00-12h00): Thôn 4, 8 Bến Điệp, Long Sơn

12/5/2021 (8h00-15h00): Một phần khu dân cư phường Hắc Dịch và xã Tóc Tiên

12/5/2021 (8h00-15h30): Khu dân cư Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ

13/5/2021 (8h00-13h30): Tổ 12 Ông Trịnh, phường Tân Phước

13/5/2021 (8h00-15h00): Một phần khu dân cư TĐ 11 ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài

14/5/2021 (8h00-12h00): Thôn 2 xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

14/5/2021 (8h00-13h30): Một phần khu dân cư KP chợ Quảng Phú, phường Phú Mỹ

15/5/2021 (8h00-15h30): Cắt 3 LBFCO nhánh trụ 480MXB1/30/9/1T

16/5/2021 (7h00-16h30): KCN Mỹ Xuân B1

16/5/2021 (8h00-15h30): Một phần KDC xã Tóc Tiên. Một phần xã Châu Pha

17/5/2021 (8h00-12h00): Một phần xã Tân Hải

Điện lực Châu Đức

13/5/2021 (8h00-11h00): Một phần KV ấp Sơn Tân, xã Sơn Bình

14/5/2021 (7h30-16h00): Thôn 1 xã Suối Rao

14/5/2021 (8h00-16h00): KV ấp 3 Kim Long Địa Đạo Kim Long

14/5/2021 (8h00-16h00): Liên hiệp nghĩa địa, xã Xà Bang

16/5/2021 (8h00-11h30): Một phần KCN Sonadezi Châu Đức (KV Công ty Khí Việt Hàn, Công ty Sài Gòn Cotec... toàn tuyến 479CĐ)

18/5/2021 (8h00-11h30): Một phần khu vực ấp Tân Thành, xã Quảng Thành

18/5/2021 (13h30-16h00): KV ấp Hiệp Thành, xã Quảng Thành

Điện lực Xuyên Mộc

18/5/2021 (7h30-18h00): TT Phước Bửu, xã Phước Thuận, xã Bưng Riềng, xã Xuyên Mộc, Bông Trang, Bình Châu

Điện lực Đất Đỏ

12/5/2021 (7h30-16h30): Xã Long Tân, huyện Đất Đỏ

13/5/2021 (7h30-11h30): Ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ

18/5/2021 (7h30-16h30): KP Thanh Long, Thanh Bình, Thanh Tân, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

Điện lực Côn Đảo

13/5/2021 (8h00-12h00): Khu 10, Bến Đầm; Đơn vị Hải quân vùng 3, Cảnh sát biển, Lữ đoàn 131, Trung đoàn 131