Ngày

Giờ

Thành phố Vũng Tàu

21/2/2024

8:00 - 15:00

Một phần đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường 12

22/2/2024

8:00 - 15:00

Một phần đường 3/2 (từ Đô Lương đến Võ Nguyên Giáp), một phần đường Võ Nguyên Giáp (từ 3/2 đến Ẹo Ông Từ), một phần đường Ven Biển, Nguyễn Gia Thiều, hẻm 155 Đô Lương, hẻm 1216 đường 30/4 thuộc phường 12

23/2/2024

8:00 - 15:00

Một phần đường Phước Thắng, đường Ven Biển thuộc phường 12

   

Ngày

Giờ

Thị xã Phú Mỹ

21/2/2024

8:00 - 16:30

Một phần khu dân cư ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài

23/2/2024

8:00 - 17:00

Một phần khu dân cư KP Tân Hạnh, phường Phú Mỹ

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Đức

23/2/2024

8:00 - 16:00

Một phần khu vực tổ 54, Đồng Tiến (Gò Rùa) xã Cù Bị

 

Ngày

Giờ

Huyện Xuyên Mộc

21/2/2024

8:00 - 16:00

Ấp Thanh Bình 1, xã Bình Châu

22/2/2024

8:00 - 16:00

Một phần ấp Ông Tô, xã Phước Thuận

23/2/2024

8:00 - 15:30

Một phần ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận

23/2/2024

8:00 - 16:00

Một phần ấp 2, xã Hòa Hưng

 

Ngày

Giờ

Huyện Đất Đỏ

22/2/2024

7:30 - 16:30

KP Phước Thới, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

 

Ngày

Giờ

Huyện Côn Đảo

21/2/2024

7:30 - 12:00

Đường Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo