Điện lực thành phố Vũng Tàu

7/6/2021 (8:00 - 15:00): Đường Chi Lăng, Phước Thắng, Phước Nguyên, đường Ven Biển thuộc phường 12

8/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần đường 30/4 (từ Trường Dầu khí đến Nguyễn Hữu Cảnh) thuộc phường Thắng Nhất, phường 9

Điện lực Bà Rịa

2/6/2021 (7:40 - 15:00): Dọc đường QL 51 từ KV Bến xe Bà Rịa đến nhánh Nuôi trồng Thủy sản; một phần KV phường Phước Trung, Long Hương

3/6/2021 (7:40 - 13:00): Một phần KV nhánh Chùa Báo Ân, xã Long Phước

3/6/2021 (13:30 - 16:30): Một phần KV nhánh ấp Đông 3 HL, xã Hòa Long

4/6/2021 (7:40 - 15:00): Dọc đường QL 56; một phần KV xã Hòa Long

Điện lực Long Điền

8/6/2021 (7:00 - 16:30): Ấp Phước Thọ, Phước Lộc, xã Phước Hưng. KP Hải Bình, Hải Lộc, Hải An, Hải Hà, TT Long Hải, huyện Long Điền

Điện lực thị xã Phú Mỹ

2/6/2021 (8:00 - 12:00): Tổ 11 KP Tân Lộc, phường Phước Hòa

2/6/2021 (8:00 - 16:30): Sông Xoài Cù Bị

2/6/2021 (9:00 - 11:30): Tổ 2 KP Quảng Phú, phường Phú Mỹ

2/6/2021 (13:00 - 14:30): Tổ 17 KP Tân Hạnh, phường Phú Mỹ

2/6/2021 (14:30 - 16:30): Tổ 9, 11 KP Tân Hạnh, phường Phú Mỹ

3/6/2021 (8:00 - 11:30): Tổ 1 KP Mỹ Thạnh phường Mỹ Xuân

3/6/2021 (8:00 - 15:00): Thôn 7 xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

3/6/2021 (13:00 - 16:30): Tổ 13 KP Bến Đình, phường Mỹ Xuân

6/6/2021 (7:00 - 16:00): KCN Mỹ Xuân A

8/6/2021 (8:00 - 12:00): Tổ 2 thôn Phước Hải, Tân Hải

8/6/2021 (8:00 - 16:30): Ấp 4 phường Hắc Dịch

Điện lực Châu Đức

7/6/2021 (8:00 - 9:00): Toàn bộ khu vực TĐ 26, Xuân Sơn

7/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần khu vực TĐ 26, Xuân Sơn

Điện lực Xuyên Mộc

2/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp 1 xã Hòa Hưng

4/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Nhân Thuận, xã Xuyên Mộc. Ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang

7/6/2021 (8:00 - 15:00): KP Phước Lộc

7/6/2021 (8:00 - 15:30): Một phần ấp Phú Thiện, Phú Thọ, Phú Hòa, xã Hòa Hiệp

8/6/2021 (8:00 - 15:30): Một phần ấp Thánh Bình, xã Bình Châu

Điện lực Đất Đỏ

2/6/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Mỹ Thuận, Mỹ An, Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ

3/6/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ

4/6/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Láng Dài, xã Láng Dài; Ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

7/6/2021 (7:30 - 16:30): KP Hiệp Hòa, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

8/6/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ

Điện lực Côn Đảo

3/6/2021 (8:00 - 12:00): Đường 30/4 KDC số 10, huyện Côn Đảo. Đơn vị BQL cảng Bến Đầm, Cảnh sát biển Vùng 3, Lữ đoàn 131, Trung đoàn 131, Hải quan Bến Đầm, Resot Việt Nga, Ụ tàu Thu Tâm, NMNĐ Hợp Ý

4/6/2021 (8:00 - 12:00): Đường CMT8, KDC số 1, huyện Côn Đảo, Đơn vị C7, C9, C10 Núi Nhà Bàn, Resort Sixsen, Sân bay Côn Đảo, Đài kiểm soát không lưu Cỏ Ống, Resort Cam Ly

8/6/2021 (8:00 - 12:00): Đường Nguyễn Văn Linh, KDC số 5, số 6, Đơn vị Trung tâm y tế huyện Côn Đảo, KS Sài Gòn 68, Hoàng Gia, An Lộc Phát