Điện lực thành phố Vũng Tàu

14/7/2021 (8:00 - 15:00): Một phần đường Bình Giã (đoạn gần Lê Hồng Phong) thuộc phường 8

Điện lực Bà Rịa

15/7/2021 (7:40 - 13:00): Một phần khu vực nhánh Suối Chùa, xã Long Phước

15/7/2021 (13:30 - 16:30): Đường Phan Đăng Lưu; một phần khu vực phường Long Hương

16/7/2021 (7:40 - 13:00): Một phần khu vực sau recloser Mỏ Đá Long Hương, đường Rạch Gầm Xoài Mút, phường Kim Dinh

16/7/2021 (13:30 - 16:30): Một phần khu vực nhánh Đình Long Xuyên, xã Hòa Long

Điện lực Long Điền

20/7/2021 (7:30 - 10:15): Ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền

20/7/2021 (10:30 - 12:00): KP Long Phượng, TT Long Điền, huyện Long Điền

Điện lực thị xã Phú Mỹ

14/7/2021 (8:00 - 15:30): Một phần phường Mỹ Xuân

15/7/2021 (8:00 - 14:30): Phường Tân Phước

18/7/2021 (7:30 - 16:30): Một phần KCN Phú Mỹ, Thị Vải

19/7/2021 (8:00 - 15:00): Ấp Cù Bị, xã Sông Xoài

20/7/2021 (8:00 - 14:30): Lai xá Tân Phước

20/7/2021 (8:00 - 15:00): Một phần phường Hắc Dịch

Điện lực Châu Đức

15/7/2021 (8:00 - 11:30): Khu vực Xóm Trũng, xã Suối Nghệ

15/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần TT Ngãi Giao (dọc đường Trần Hưng Đạo và khu vực kho bạc đi đến vòng xoay Ngãi Giao)

15/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần khu vực Hoàng Giao, TT Ngãi Giao (khu vực thư viện Châu Đức)

16/7/2021 (7:30 - 15:00): Khu vực Sông Ray, xã Sơn Bình (khu vực Nhà máy nước Sông ray)

16/7/2021 (8:00 - 11:30): Một phần khu vực Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành

Điện lực Xuyên Mộc

14/7/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc

Điện lực Đất Đỏ

14/7/2021 (7:30 - 11:30): KP Thanh Long, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

15/7/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ

19/7/2021 (7:30 - 15:00): Ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ

20/7/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Tân Hội, xã Phước Hội; Ấp An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ