Ngày

Giờ

Thành phố Vũng Tàu

6/5/2024

8:00 - 15:00

Đường Đô Lương, một phần đường 2/9, đường 30/4 thuộc phường 11, 12

8/5/2024

8:00 - 15:00

Một phần đường Phước Thắng (từ đường Ven Biển đến cuối đường Phước Thắng), một phần đường Chi Lăng thuộc phường 12

  

Ngày

Giờ

Huyện Long Điền

7/5/2024

14:00 - 17:00

Một phần KP Hải Bình, TT Long Hải, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Thị xã Phú Mỹ

6/5/2024

8:00 - 17:00

Một phần tổ 15 KP Trảng Lớn, phường Hắc Dịch; Một phần KP 1 phường Hắc Dịch

8/5/2024

8:00 - 12:00

KP Hải Sơn, phường Phước Hòa

8/5/2024

8:00 - 14:00

Một phần KP Ngọc Hà, phường Phú Mỹ

8/5/2024

8:00 - 15:00

Một phần tổ 1, 7 KP Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân

8/5/2024

8:00 - 16:00

KP Hải Sơn, phường Phước Hòa

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Đức

8/5/2024

8:00 - 15:00

Một phần thôn 4, xã Bình Trung, huyện Châu Đức

 

Ngày

Giờ

Huyện Xuyên Mộc

6/5/2024

8:00 - 16:00

Một phần ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc; Một phần KP Láng Sim, TT Phước Bửu; Một phần ấp Thạnh Sơn 3, xã Phước Tân; Một phần ấp Bà Ngứa, xã Tân Lâm; Một phần ấp Phú Lâm, một phần ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp

7/5/2024

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu

8/5/2024

8:00 - 16:00

Tổ 3 ấp 3 xã Hòa Hưng; Một phần ấp Tân An, một phần ấp Tân Rú, xã Phước Tân

 

Ngày

Giờ

Huyện Đất Đỏ

7/5/2024

7:30 - 16:30

Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Thuận, xã Long Mỹ; KP Thanh Long, TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

8/5/2024

7:30 - 16:30

Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ