Ngày

Giờ

Thành phố Vũng Tàu

21/5/2024

8:00 - 11:00

Đường Hoàng Sa, Trường Sa, đường 28/4, Nguyễn Phong Sắc thuộc xã Long Sơn

21/5/2024

8:00 - 15:00

Đường Hoàng Sa, Trường Sa, đường 28/4, Nguyễn Phong Sắc thuộc xã Long Sơn

22/5/2024

8:00 - 15:00

Một phần đường 2/9 (từ ngã tư Đô Lương đi cầu Cửa Lấp) thuộc phường 12; Một phần đường Phước Thắng, Võ Nguyên Giáp thuộc phường 12

 

Ngày

Giờ

Thành phố Bà Rịa

21/5/2024

7:40 - 15:00

Một phần khu vực nhánh Long Xuyên, ấp Bắc 1, ấp Phong Phú, xã Hòa Long

22/5/2024

7:40 - 15:00

Dọc đường Lê Trọng Tấn và một phần xã Tân Hưng

 

Ngày

Giờ

Huyện Long Điền

21/5/2024

7:40 - 12:00

Một phần KP Hải Bình, Hải Lộc, TT Long Hải, huyện Long Điền

21/5/2024

14:00 - 17:00

Một phần KP Hải Bình, TT Long Hải, huyện Long Điền

 

Ngày

Giờ

Thị xã Phú Mỹ

21/5/2024

8:00 - 17:00

Phường Phước Hòa; Xã Tân Hải; Xã Tân Hòa

21/5/2024

8:00 - 17:00

Một phần KDC xã Sông Xoài

21/5/2024

8:00 - 17:00

Một phần KDC phường Hắc Dịch (đường tập đoàn 7 Hắc Dịch)

22/5/2024

7:00 - 17:00

Ấp Tân Châu, ấp Tân Trung, xã Châu Pha

22/5/2024

8:00 - 14:00

Một phần KDC phường Tân Phước (từ UBND phường Tân Phước đến ngã ba cảng sông nội địa)

22/5/2024

8:00 - 16:00

Một phần KP Trảng Cát, phường Hắc Dịch

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Đức

20/5/2024

8:00 - 11:40

Một phần thôn Tân Bình, xã Sơn Bình (khu vực Cty Phúc Vinh)

20/5/2024

13:30 - 16:30

Một phần thôn Xuân Hòa, xã Sơn Bình; một phần thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn

21/5/2024

8:00 - 11:30

Một phần khu vực Thành Long, xã Kim Long (khu vực chợ cũ Kim Long)

21/5/2024

8:00 - 16:00

Toàn bộ khu vực nhánh TĐ37 Liên Đức, xã Xà Bang

22/5/2024

8:00 - 16:00

Toàn bộ khu vực Cao su Phong Phú, xã Nghĩa Thành

 

Ngày

Giờ

Huyện Xuyên Mộc

20/5/2024

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bến Lội, xã Bình Châu

21/5/2024

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Thắng, xã Bình Châu

22/5/2024

8:00 - 16:00

Một phần ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc

 

Ngày

Giờ

Huyện Đất Đỏ

21/5/2024

7:30 - 16:30

Ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ

22/5/2024

7:30 - 16:30

KP Phước An, Hải An, Lộc An, Hải Trung, Hải Phúc, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ