Ngày

Giờ

Thành phố Vũng Tàu

8/3/2024

8:00 - 15:00

Một phần đường Nguyễn An Ninh thuộc phường Thắng Nhì; Một phần đường Trần Phú thuộc phường 1

10/3/2024

8:00 - 15:00

Một phần bên phải đường số 1 khu công nghiệp Đông Xuyên thuộc phường Rạch Dừa

 

Ngày

Giờ

Thành phố Bà Rịa

8/3/2024

7:40 - 15:00

Một phần khu vực nhánh Tân Hưng, xã Tân Hưng

 

Ngày

Giờ

Huyện Long Điền

10/3/2024

7:30 - 17:00

Một phần ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng; ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước, huyện Long Điền

10/3/2024

7:30 - 17:30

Một phần ấp An Thạnh, xã An Ngãi; ấp Hải Sơn, Hải Lâm, Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

  

Ngày

Giờ

Huyện Châu Đức

8/3/2024

8:00 - 16:00

Toàn bộ khu vực đội 3, Cao su Ngãi Giao

8/3/2024

8:00 - 16:30

Một phần thôn 1, thôn 2, xã Bình Trung

8/3/2024

8:00 - 10:00

Một phần thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành

8/3/2024

10:10 - 11:30

Một phần thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành

8/3/2024

13:30 - 16:00

Một phần thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành

 

Ngày

Giờ

Huyện Xuyên Mộc

8/3/2024

8:00 - 16:00

Một phần ấp Trang Trí, xã Bông Trang

 

Ngày

Giờ

Huyện Đất Đỏ

8/3/2024

7:30 - 11:30

Xã Long Tân; xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ

 

Ngày

Giờ

Huyện Côn Đảo

8/3/2024

8:00 - 14:00

Đường Huỳnh Thúc Kháng khu 3, đường Phan Chu Trinh khu 2