Điện lực thành phố Bạc Liêu

13/7/2021 (6:00 - 12:00): Khóm 8 phường 5. Ấp Rạch Thăng, xã Vĩnh Trạch

13/7/2021 (6:30 - 14:30): Khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát

14/7/2021 (6:00 - 10:00): Đường Nguyễn Thái Học (từ ngã 4 Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng đến ngã 4 Nguyễn Thái Học - Trần Huỳnh), Châu Văn Đặng (từ ngã 3 Châu Văn Đặng - Trương Văn An nối dài đến ngã 3 Châu Văn Đặng - Hậu Trần Huỳnh), Trương Văn An nối dài, Nguyễn Văn Uông, Tôn Đức Thắng (lề bên phải từ ngã 4 Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng đến ngã 3 Tôn Đức Thắng - Hậu Trần Huỳnh), Trần Huỳnh (lề bên phải từ dịch vụ cầm đồ Phương Phát 2 đến cafe Hoàng Hương), phường 1

14/7/2021 (6:30 - 16:00): Khóm 1 phường 7

15/7/2021 (6:30 - 15:00): Ấp Xóm Lẫm, xã Hiệp Thành

17/7/2021 (6:00 - 17:00): Ấp Công Điền, Giáp Nước, Kim Cấu, Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch. Ấp Giồng Giữa A, Giồng Giữa B, Biển Đông A, Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông

18/7/2021 (5:00 - 16:30): Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải hướng từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã 4 Trần Phú nối dài - 23/8), Nguyễn Hữu Nghĩa, Bế Văn Đàn, Kim Đồng, Lê Đại Hành, Nguyễn Trường Tộ, Uông Văn Khiêm, Nguyễn Văn Kỉnh, Lê Thị Riêng, Nguyễn Thông, Bà Huyện Thanh Quan), Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã 3 Nguyễn Đình Chiểu - 23/8 đến Ẩm thực Trường An), phường 7; Đường 23/8 (từ ngã ba 23/8 - Bà Huyện Thanh Quan đến cầu Dần Xây), khóm Trà Kha, Trà Kha A, Trà Kha B, Trà Khứa, phường 8

18/7/2021 (5:30 - 13:30): Đường Hòa Bình (từ ngã 4 Hòa Bình - Trần Phú đến ngã 3 Hòa Bình - Võ Thị Sáu), phường 3; Đường Võ Thị Sáu (từ ngã 4 Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến ngã 3 Võ Thị Sáu - 23/8), phường 3, 7, 8; Khóm Trà Kha B phường 8

18/7/2021 (6:00 - 13:00): KDC Tràng An, phường 7; Khóm Trà Khứa, phường 8, TP Bạc Liêu. Ấp Béc Hen, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi

18/7/2021 (6:00 - 13:00): KCN Trà Kha, khóm 8 Cầu Sập, phường 8, TP Bạc Liêu. Ấp Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi

Điện lực Giá Rai

13/7/2021 (6:00 - 11:00): Ấp 3, 4, 18, 22 xã Phong Thạnh A

13/7/2021 (6:00 - 16:30): Khóm 3, 4, 5 phường 1, thị xã Giá Rai

13/7/2021 (6:00 - 17:00): Ấp 4 xã Phong Thạnh A

15/7/2021 (6:00 - 16:30): Phường Láng Tròn; Xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai; Ấp 14 xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình; Ấp 2, 3, 4 xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải

16/7/2021 (6:00 - 17:00): Khóm 1, 2, 5 phường Hộ Phòng; ấp 3A xã Tận Phong; ấp 3, 20 xã Phong Thạnh A; ấp 25 xã Phong Thạnh, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai

17/7/2021 (6:00 - 16:30): Phường 1; khóm 5 phường Hộ Phòng; khóm 3 phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai; Ấp 4 xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải

18/7/2021 (6:00 - 16:30): Khóm 1, 2, 3, 5 phường Hộ Phòng; ấp 2 xã Tân Phong, thị xã Giá Rai

Điện lực Vĩnh Lợi

13/7/2021 (6:30 - 10:00): Ấp Tân Long, Cái Tràm A1, Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh

15/7/2021 (6:30 - 16:00): Ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội

18/7/2021 (6:00 - 11:00): Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A1, xã Long Thạnh

18/7/2021 (6:30 - 16:00): Xã Hưng Hội, Hưng Thành

Điện lực Phước Long

14/7/2021 (6:30 - 9:30): Ấp Thọ Hậu, Phước Hậu, xã Phước Long. Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh Lập, xã Vĩnh Lộc. Xã Lộc Ninh, xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thanh Lợi A, huyện Hồng Dân

15/7/2021 (6:30 - 9:30): Ấp Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh, xã Hưng Phú

15/7/2021 (6:30 - 12:30): Ấp Long Hậu, Hành Chính, Phước Hòa A, Phước Thuận A, thị trấn Phước Long

15/7/2021 (9:30 - 12:30): Ấp Mỹ Phú Nam, Mỹ Phú Tây, xã Hưng Phú. Ấp Mỹ Phú Nam, Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình

Điện lực Hồng Dân

13/7/2021 (7:00 - 8:30): Khách hàng Cống Âu Thuyền

13/7/2021 (8:30 - 10:00): Công ty Lương Thực Bạc Liêu

13/7/2021 (9:30 - 11:00): Cơ sở sấy lúa Hồng Công

14/7/2021 (6:30 - 11:00): Ấp Thọ Hậu, Phước Hậu, xã Phước Long; Xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A

15/7/2021 (6:30 - 13:00): Ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc; Ấp Lộ Xe, Lộ Xe A, Bình Lộc, Ba Đình, xã Vĩnh Lộc A

17/7/2021 (6:30 - 16:00): Ấp Bà Hiên, thị trấn Ngan Dừa; Xã Ninh Hòa, Ninh Quới, Ninh Quới A

Điện lực Đông Hải

13/7/2021 (7:00 - 16:00): Một phần ấp Chòi Mòi, Long Phú, xã An Phúc

13/7/2021 (8:00 - 9:00): Ấp Hiệp Điền, xã Long Điền Đông A

14/7/2021 (7:00 - 16:00): Ấp Bửu Đông, Bửu 2, Trường Điền, xã Long Điền Đông

15/7/2021 (7:00 - 9:00): Ấp Vĩnh Điền, Cái Cùng, xã Long Điền Đông

15/7/2021 (7:00 - 11:00): Một phần ấp Kinh Xáng, xã Định Thành

15/7/2021 (7:00 - 14:00): Ấp Mỹ Điền, Châu Điền, xã Long Điền Đông A. Ấp Trung Điền, Phước Điền, Minh Điền, xã Long Điền Đông. Ấp Hòa 2, xã Long Điền

16/7/2021 (7:00 - 10:30): Ấp Lung Lá, xã An Trạch

16/7/2021 (7:00 - 11:30): Ấp Canh Điền, Lập Điền, Lam Điền, xã Long Điền Tây. Ấp Thạnh An, Cây Dương A, xã Long Điền

16/7/2021 (7:00 - 14:00): Ấp Hòa 1, Đại Điền, xã Long Điền; xã Điền Hải; xã Long Điền Tây

17/7/2021 (6:30 - 13:30): Thị trấn Gành Hào

17/7/2021 (7:00 - 8:30): Thị trấn Gành Hào. Ấp Thanh Hải, xã Long Điền Tây

18/7/2021 (6:00 - 16:30): Ấp Long Hà, Gò Cát, xã Điền Hải. Ấp An Điền, Bình Điền, Thuận Điền, Thanh Hải, xã Long Điền Tây. Ấp Trường Điền, Cái Cùng, xã Long Điền Đông

19/7/2021 (6:00 - 9:30): Ấp Hòa Phong, xã Định Thành A.

19/7/2021 (6:00 - 13:00): Ấp Minh Thìn, xã An Phúc

Điện lực Hòa Bình

13/7/2021 (6:30 - 16:00): Ấp 12 xã Vĩnh Hậu A. Ấp Nam Hưng, xã Minh Diệu

17/7/2021 (6:00 - 11:00): Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh

17/7/2021 (6:30 - 16:00): Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

19/7/2021 (7:00 - 15:30): Ấp Thạnh Hưng 2, Kế Phòng, Ninh Lợi, xã Vĩnh Bình