Điện lực thành phố Bạc Liêu

20/7/2021

13:00 - 15:30

 Đường Lò Rèn, phường 5

Điện lực Vĩnh Lợi

25/7/2021

5:00 - 17:00

 Xã Hưng Hội, Hưng Thành

Điện lực Hồng Dân

21/7/2021

6:30 - 11:00

 Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, xã Lộc Ninh

21/7/2021

12:00 - 16:30

 Ấp Ninh An, xã Ninh Hòa

22/7/2021

6:30 - 10:30

 Ấp Ninh Thạnh I, xã Ninh Hòa

24/7/2021

6:30 - 10:00

 Ấp Bà Hiên, thị trấn Ngan Dừa. Ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh

Điện lực Đông Hải

20/7/2021

6:00 - 15:00

 Xã An Trạch A. Ấp Hòa Phong, xã Định Thành A

20/7/2021

6:00 - 17:00

 Ấp Long Hà, xã Điền Hải. Ấp Thuận Điền, An Điền, xã Long Điền Tây

21/7/2021

6:30 - 9:00

 Ấp Lung Xình, Lung Rong, xã Định Thành A. Ấp Anh Dũng, xã An Trạch

23/7/2021

6:00 - 14:00

 Ấp Cây Gian, xã Long Điền

23/7/2021

10:00 - 14:00

 Ấp Lung Chim, Cây Giá, Chòi Mòi, xã Định Thành. Ấp Long Phú, Cái Keo, Minh Tình, xã An Phúc

24/7/2021

6:00 - 9:00

 Ấp Phước Thắng A, xã An Phúc. Ấp Thành Thưởng A, xã An Trạch

24/7/2021

6:00 - 17:00

 Ấp Cái Keo, Phước Thắng A, xã An Phúc

25/7/2021

6:00 - 9:30

 Ấp Cây Thẻ, xã Định Thành. Ấp Chòi Mòi, xã Định Thành

25/7/2021

6:00 - 13:00

 Ấp 2 xã An Trạch A

Điện lực Hòa Bình

20/7/2021

7:00 - 11:00

 Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh

21/7/2021

7:00 - 13:00

 Ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu, Vĩnh Lạc, Vĩnh Lập, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh

22/7/2021

7:00 - 10:30

 Ấp Tràm 1, xã Minh Diệu

24/7/2021

7:00 - 15:30

 Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình