Điện lực thành phố Bạc Liêu

22/6/2021 (6:00 - 11:00): Đường Ninh Bình (lề bên phải từ ngã 4 Ninh Bình - Phan Văn Xoàn đến ngã 4 Ninh Bình - Nguyễn Thị Nho), Nguyễn Thị Bùi, Lê Hồng Phong (từ ngã 3 Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Bùi đến ngã 3 Lê Hồng Phong - Trần Hồng Dân), Trần Hồng Dân, Trần Thanh Viết (từ ngã 4 Trần Thanh Viết - Nguyễn Thị Bùi đến ngã 3 Trần Thanh Viết - Trần Hồng Dân), Phạm Thị Út, Tào Văn Tỵ, Trần Văn Bỉnh (từ ngã 4 Trần Văn Bỉnh - Nguyễn Thị Bùi đến ngã 3 Trần Văn Bỉnh - Trần Hồng Dân), phường 2

22/6/2021 (10:30 - 16:00): Đường Hoàng Diệu, Lộc Ninh (từ ngã 4 Cách Mạng - Lộc Ninh đến ngã 3 Lộc Ninh - Hoàng Diệu), phường 1

27/6/2021 (4:30 - 17:30): Khóm Đầu Lộ A, phường Nhà Mát. Khóm 8 phường 5. Ấp Vĩnh An, Rạch Thăng, Giáp Nước, Bờ Xáng, Thào Lạng, An Trạch Đông, Công Điền, Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch; xã Vĩnh Trạch Đông, Hiệp Thành

27/6/2021 (5:00 - 17:00): Đường Trần Phú nối dài (lề bên trái từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã 4 Trần Phú nối dài - Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã 4 Trần Phú nối dài - Tôn Đức Thắng đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt), phường 7

27/6/2021 (5:00 - 17:00): Đường Lê Duẩn (lề bên trái từ ngã 3 Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng đến ngã 4 Lê Duẩn - Cách Mạng), Cách Mạng (lề bên trái từ ngã 4 Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã 4 Cách Mạng - Lộc Ninh và từ ngã 4 Cách Mạng - Lộc Ninh đến Cầu Xáng), Nguyễn Tất Thành (từ ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn đến ngã 3 Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Thái Học), Lộc Ninh (từ ngã 3 Lộc Ninh - Nguyễn Tất Thành đến ngã 4 Lộc Ninh - Cách Mạng), Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt đến ngã 3 Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn và từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Cách Mạng), Nguyễn Chí Thanh, Lê Thiết Hùng, Hòa Bình, Tô Minh Luyến, Nguyễn Thị Thủ, Trần Văn Hộ, Bùi Thị Xuân nối dài, Trần Huỳnh nối dài, hẻm Cầu Xáng, Hương Lộ 6, phường 1

27/6/2021 (5:30 - 14:00): Khu dân cư Tràng An, khu vực Trà Uôl, phường 7. Đường Trần Phú nối dài (lề bên trái từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã năm tượng đài Chiến Thắng), phường 7

Điện lực Giá Rai

22/6/2021 (6:30 - 15:00): Ấp 1, 2, 3B, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, Nhàn Dân B, xã Tân Phong. Xã An Trạch, An Trạch A, huyện Đông Hải

23/6/2021 (6:30 - 10:00): Khóm 2, phường Hộ Phòng

26/6/2021 (6:00 - 17:00): Khóm 1, 2, 5 phường Hộ Phòng. Ấp 3A xã Tân Phong. Ấp 3, 20 xã Phong Thạnh A. Ấp 25 xã Phong Thạnh. Xã Phong Thạnh Tây

Điện lực Vĩnh Lợi

22/6/2021 (6:30 - 16:30): Ấp Phước Thạnh 1, Cái Tràm A1, xã Long Thạnh

24/6/2021 (6:30 - 16:30): Ấp Cái Tràm A1, Hòa Linh, xã Long Thạnh

27/6/2021 (5:30 - 17:00): Xã Hưng Hội, Hưng Thành

Điện lực Phước Long

22/6/2021 (5:30 - 16:00): Ấp Long Thành, thị trấn Phước Long

23/6/2021 (6:30 - 8:30): Ấp Huê 2, xã Vĩnh Thanh

23/6/2021 (6:30 - 9:30): Ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông

23/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh

23/6/2021 (10:30 - 11:30): Ấp Huê 1, xã Vĩnh Thanh

23/6/2021 (11:00 - 13:00): Ấp Huê 1, xã Vĩnh Thanh

23/6/2021 (12:30 - 14:30): Ấp Huê 1, xã Vĩnh Thanh

23/6/2021 (14:00 - 16:00): Ấp Tường Thắng A, xã Vĩnh Thanh

24/6/2021 (6:30 - 10:30): Ấp Phước Ninh, Phước Trường, Phước Thành, Phước Tân, Phước Hậu, Phước Thọ Tiền, xã Phước Long. Ấp Bình Hổ, Bình Hổ A, xã Vĩnh Phú Tây. Xã Phong Thạnh Tây A. Xã Phong Thạnh Tây B. Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi A. Ấp 21 xã Phong Tân, huyện Giá Rai

Điện lực Hồng Dân

22/6/2021 (6:00 - 16:30): Ấp Bà Hiên, Bà Gồng, thị trấn Ngan Dừa. Xã Ninh Hòa

22/6/2021 (6:30 - 17:00): Ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc. Xã Vĩnh Lộc A

23/6/2021 (6:30 - 14:00): Ấp Ninh Hòa, xã Ninh Quới A

24/6/2021 (6:30 - 15:00): Ấp Xẻo Gừa, Cây Cui, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi

Điện lực Đông Hải

22/6/2021 (7:00 - 10:00): Trạm NTCN Nguyễn Văn Cầu trụ 471M/40/04/06/06K1 tuyến 471M2.5

23/6/2021 (11:00 - 12:30): Ấp Bửu Đông, Trường Điền, Bửu 1, Bửu 2, Vĩnh Điền, Trung Điền, xã Long Điền Đông

24/6/2021 (7:00 - 9:30): Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Cây Giá, xã Định Thành. Ấp Long Phú, Cái Keo, Minh Thình, Chòi Mòi, xã An Phúc. Ấp Lung Lá, Phan Mầu, Hòa Phong, xã Định Thành A

24/6/2021 (7:00 - 10:00): Ấp Vinh Điền, Lập Điền, Canh Điền, xã Long Điền Tây

24/6/2021 (7:00 - 12:30): Ấp Long Hà, xã Điền Hải. Ấp An Điền, Thuận Điền, xã Long Điền Tây

24/6/2021 (7:00 - 15:30): Ấp Chòi Mòi, Long Phú, xã An Phúc

24/6/2021 (10:00 - 13:00): Ấp Vinh Điền, Lập Điền, xã Long Điền Tây

25/6/2021 (7:00 - 14:30): Ấp Phước Thắng, xã An Phúc. Ấp Trường Điền, Vĩnh Điền, Cái Cùng, xã Long Điền Đông. Ấp Gò Cát, xã Điền Hải

26/6/2021 (10:00 - 14:30): Ấp Thạnh Trị, Cây Dương A, Thạnh 2, xã Long Điền

Điện lực Hòa Bình

23/6/2021 (7:00 - 16:00): Ấp 36, 38 xã Minh Diệu

24/6/2021 (7:00 - 16:00): Ấp 36, 38 xã Minh Diệu

26/6/2021 (6:30 - 11:00): Ấp Cái Tràm B, Chùa Phật, Thị Trấn A, Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình. Ấp 13, Cái Tràm, Thống Nhất, Toàn Thắng, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới, Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu. Ấp 12, 16, Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A; Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, Tân Tiến, Châu Phú, Xóm Lơn A, xã Vĩnh Mỹ A. Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh