Điện lực thành phố Bạc Liêu

8/7/2021 (6:30 - 13:00): Đường Cao Văn Lầu (lề bên phải hướng ra biển), khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A. Đường Bạch Đằng (lề bên phải hướng ra biển), khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát. Ấp Giồng Nhãn A, Xóm Lẫm, Kinh Mười Tám, Kinh Ba Trọng, xã Hiệp Thành

11/7/2021 (5:30 - 10:30): Đường Nguyễn Huệ, Đinh Bộ Lĩnh, Đoàn Thị Điểm, Hai Bà Trưng (từ ngã 4 Hai Bà Trưng - Trần Phú đến ngã 3 Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ), Mai Thế Thanh, Phan Ngọc Hiển (từ ngã 3 Mai Thế Thanh - Phan Ngọc Hiển đến ngã 3 Trần Phú - Phan Ngọc Hiển), Điện Biên Phủ (từ ngã 3 Điện Biên Phủ - Trần Phú đến ngã 3 Điện Biên Phủ - Võ Thị Sáu), Trần Văn Ơn, phường 3

11/7/2021 (5:30 - 10:30): Đường Trần Phú (lề bên phải từ ngã 4 Trần Phú - Hòa Bình đến ngã 4 Trần Phú - Bà Triệu), Bà Triệu (từ ngã 4 Bà Triệu - Trần Phú đến ngã 3 Bà Triệu - Nguyễn Huệ), Võ Thị Sáu (từ ngã 4 Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến cầu Võ Thị Sáu), Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Thị Năm, phường 3

11/7/2021 (5:30 - 12:30): KCN Trà Kha, phường 8

Điện lực Giá Rai

10/7/2021 (5:30 - 17:00): Khóm 1, 2, 5 phường Hộ Phòng. Ấp 3A xã Tân Phong. Ấp 3, 20 xã Phong Thạnh A. Ấp 25 xã Phong Thạnh, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai

Điện lực Vĩnh Lợi

8/7/2021 (7:00 - 16:00): Ấp Xẻo Chích, Thông Lưu B, TT Châu Hưng

10/7/2021 (6:00 - 12:00): Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2, Cái Tràm A1, xã Long Thạnh. Ấp Cái Tràm B, Thị Trấn A1, Láng Dài, Láng Dài A, TT Hòa Bình

Điện lực Phước Long

11/7/2021 (6:00 - 9:00): Ấp Long Hòa, Hành Chánh, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A, thị trấn Phước Long

Điện lực Hồng Dân

10/7/2021 (5:30 - 16:30): Ấp Xẻo Quao, Thống Nhất, Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa

11/7/2021 (5:30 - 16:30): Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa

Điện lực Đông Hải

8/7/2021 (6:30 - 16:30): Ấp Trường Điền, Bửu 2, xã Long Điền Đông. Ấp Diêm Điền, xã Điền Hải

8/7/2021 (8:00 - 9:00): Trạm NTCN Nguyễn Văn Hoàng trụ 471M/154/38/38K1 tuyến 471M.9

8/7/2021 (10:00 - 11:00): Trạm NTCN Hồ Minh Chiến trụ 476G/148/32/32K1 tuyến 476G.1

8/7/2021 (11:00 - 12:00): Công ty TNHH MTV Thủy sản Kiều Trang trụ 471M/03/12AK/12AK1 tuyến 471M3

8/7/2021 (13:00 - 15:00): Trạm Công ty CP CBTS XNK Phương Anh trụ 471M/03/23/23K1 tuyến 471M3

8/7/2021 (16:00 - 17:00): Trạm NĐ Mỹ Hiền trụ 471M/03/214/214/02K/02K1 tuyến 471M3

9/7/2021 (7:00 - 8:30): Ấp Vĩnh Điền, Bửu Đông, xã Long Điền Đông

9/7/2021 (7:00 - 10:00): Ấp Thanh Hải, Bình Điền, xã Long Điền Tây

10/7/2021 (7:00 - 8:30): Ấp Cây Gian, xã Long Điền

10/7/2021 (8:00 - 10:00): Trạm Công ty CP NTTS & TMDV Tổng hợp Thuận Nhân

10/7/2021 (12:00 - 13:00): Trạm NTCN Dương Văn Chuẩn trụ 476G/30B/40P/40K1 tuyến 476G.12

10/7/2021 (15:00 - 16:00): Trạm Sửa xe cơ giới vũ trụ 476G/30B/09T/10/10K1 tuyến 476G.5.3

12/7/2021 (7:00 - 9:00): Ấp Hòa 2, xã Long Điền

12/7/2021 (7:00 - 11:00): Một phần ấp Chòi Mòi, xã Định Thành. Ấp Thanh Hải, xã Long Điền Tây

Điện lực Hòa Bình

10/7/2021 (6:30 - 11:30): Ấp 15A, Châu Phú, Do Thới, Huy Hết, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Tiến, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A. Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh. Ấp Vĩnh Mẫu, Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu

10/7/2021 (6:30 - 12:00): Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2, Cái Tràm A1, xã Long Thạnh. Ấp Cái Tràm B, Thị Trấn A, Láng Dài, Láng Dài A, TT Hòa Bình

10/7/2021 (6:30 - 15:30): Ấp Do Thới, Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A

11/7/2021 (6:00 - 13:00): Ấp Cái Tràm B, Chùa Phật, Thị Trấn A, Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình. Ấp 13, Cái Tràm, Thống Nhất, Toàn Thắng, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu. Ấp 12, 16, Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A. Ấp Châu Phú, Tân Tiến, Vĩnh Tân, Vĩnh Tiến, Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A. Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh