Điện lực thành phố Bạc Liêu

9/6/2021 (5:30 - 11:00): Đường Đoàn Thị Điểm, Kinh Xáng, phường 3

9/6/2021 (12:30 - 15:30): Đường Nguyễn Văn A, Phan Văn Trị (từ ngã 4 Phan Văn Trị - Lê Hồng Phong đến ngã 3 Phan Văn Trị - Lê Thị Cẩm Lệ), Đống Đa (từ ngã 3 Lê Hồng Phong - Đống Đa đến ngã 3 Đống Đa - Lê Thị Cẩm Lệ), Lê Thị Cẩm Lệ, khóm 5 phường 2

9/6/2021 (12:30 - 16:00): Khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát

10/6/2021 (5:00 - 11:30): Khóm 8 phường 5; Ấp Công Điền, Giáp Nước, Kim Cấu, Vĩnh An, Rạch Thăng, Thào Lạng, Bờ Xáng, An Trạch Đông, xã Vĩnh Trạch.

10/6/2021 (5:00 - 13:30): Ấp An Trạch Đông, xã Vĩnh Trạch

10/6/2021 (5:00 - 17:00): Ấp Công Điền, Giáp Nước, Kim Cấu, Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch; Ấp Giồng Giữa A, Giồng Giữa B, Biển Đông A, Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông

12/6/2021 (5:00 - 16:30): Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải hướng từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã 4 Trần Phú nối dài - 23 tháng 8), Nguyễn Hữu Nghĩa, Bế Văn Đàn, Kim Đồng, Lê Đại Hành, Nguyễn Trường Tộ, Uông Văn Khiêm, Nguyễn Văn Kỉnh, Lê Thị Riêng, Nguyễn Thông, phường 7

13/6/2021 (6:00 - 16:30): Đường Hà Huy Tập (từ ngã 4 Hà Huy Tập - Bà Triệu đến ngã 3 Hà Huy Tập - Hòa Bình), Lý Thường Kiệt, Hòa Bình (từ ngã 4 Hòa Bình - Trần Phú đến ngã 4 Hòa Bình - Lê Lợi), Lê Văn Duyệt (từ ngã 4 Lê Văn Duyệt - Bà Triệu đến ngã 3 Lê Văn Duyệt - Hòa Bình), Phan Đình Phùng (từ ngã 4 Phan Đình Phùng - Bà Triệu đến ngã 3 Phan Đình Phùng - Hòa Bình), phường 3

Điện lực Giá Rai

9/6/2021 (6:00 - 16:30): Khóm 1, 2, 3, 7, 8 phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai; Ấp 1, 2, 3, 4 xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải; Ấp 14 xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Huy Hết xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình

12/6/2021 (6:00 - 16:30): Khóm 3, 4, 5 phường 1, thị xã Giá Rai; Ấp Cây Giang, Cây Giang A, xã Long Điền; Ấp 4 xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải

13/6/2021 (6:00 - 17:00): Khóm 1, 2 phường 1; Khóm 3 phường Láng Tròn; Xã Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh A

Điện lực Vĩnh Lợi

8/6/2021 (6:30 - 16:00): Ấp Tân Long, xã Long Thạnh

11/6/2021 (6:30 - 11:00): Xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A. Ấp Nam Hưng, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình

11/6/2021 (6:30 - 16:00): Ấp Béc Hen Nhỏ, xã Long Thạnh

13/6/2021 (6:30 - 12:30): Thị trấn Châu Hưng

13/6/2021 (6:30 - 16:00): Ấp Cái Tràm A2, xã Long Thạnh. Ấp Cái Tràm B, thị Trấn A1. Láng Dài, Láng Dài A, TT Hòa Bình

Điện lực Phước Long

9/6/2021 (6:30 - 9:00): Ấp Phước Thuận, thị trấn Phước Long

9/6/2021 (9:00 - 14:00): Ấp Phước 3A, xã Vĩnh Phú Đông

10/6/2021 (6:30 - 14:30): Ấp Tường 1, Phước 3A, Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông

Điện lực Hồng Dân

10/6/2021 (6:30 - 13:00): Ấp Lộ Xe, Bình Lộc, xã Vĩnh Lộc A.

14/6/2021 (6:00 - 16:30): Ấp Vĩnh Bình, Nhụy Cầm, Vĩnh Thành Lập, Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc

Điện lực Đông Hải

8/6/2021 (6:30 - 16:30): Ấp Phước Thắng A, xã An Phúc

9/6/2021 (6:00 - 16:00): Xã Long Điền Đông A

9/6/2021 (6:30 - 14:30): Ấp Lập Điền, xã Long Điền Tây.

11/6/2021 (6:30 - 11:00): Ấp Lung Lá, xã An Trạch

11/6/2021 (6:30 - 16:30): Ấp Đầu Lá, xã Long Điền

11/6/2021 (10:30 - 13:00): Ấp Thành Thưởng, Văn Đức, Văn Đức A, Lung Lá, Hoàng Minh, xã An Trạch

12/6/2021 (6:00 - 12:00): Ấp Cây Gian, Cây Gian A, xã Long Điền; Ấp 4 xã Long Điền Đông A.

14/6/2021 (7:00 - 16:00): Ấp Bửu Đông, Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền, xã Long Điền Đông

Điện lực Hòa Bình

8/6/2021 (5:30 - 11:30): Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1, thị trấn Hòa Bình. Ấp 21, 33, 36, 38, Cá Rô, Hậu Bối 1, Hậu Bối 2, Ninh Lợi, Trà Co, xã Minh Diệu. Ấp Ninh Lợi, xã Vĩnh Bình. Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi

8/6/2021 (6:30 - 11:30): Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh

8/6/2021 (7:00 - 10:00): Ấp Kế Phòng, Ninh Lợi, xã Vĩnh Bình

8/6/2021 (13:00 - 16:00): Ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu

9/6/2021 (6:00 - 15:00): Ấp 14 xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Huy Hết, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình

9/6/2021 (7:00 - 7:40; 7:50 - 8:25; 8:35 - 9:00; 13:10 - 13:40): Ấp 13 xã Vĩnh Hậu

9/6/2021 (7:00 - 8:30): Ấp Xóm Lớn A, Vĩnh Tân xã Vĩnh Mỹ A. Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu xã Vĩnh Thịnh

9/6/2021 (8:30 - 9:30): Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

9/6/2021 (9:20 - 10:20): Ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A

9/6/2021 (9:50 - 10:25): Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh

9/6/2021 (10:40 - 12:10): Ấp 12, 16, 17 xã Vĩnh Hậu A

9/6/2021 (10:50 - 11:20): Ấp Vĩnh Mới. xã Vĩnh Thịnh

9/6/2021 (13:10 - 13:40): Ấp 12 xã Vĩnh Hậu A

9/6/2021 (13:30 - 14:00): Ấp 16, 17 xã Vĩnh Hậu A

9/6/2021 (14:30 - 15:10): Ấp Giồng Tra, xã Vĩnh Hậu A

9/6/2021 (14:00 - 14:50): Ấp 12 xã Vĩnh Hậu A

13/6/2021 (6:00 - 9:00): Ấp Cái Tràm A2, xã Long Thạnh. Ấp Cái Tràm B, Thị Trấn A1, Láng Dài, Láng Dài A, TT Hòa Bình

13/6/2021 (6:00 - 16:00): Ấp Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới xã Vĩnh Hậu. Ấp Vĩnh Mới xã Vĩnh Thịnh