Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

26/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1, 3, 4 xã Sơn Đông

27/5/2023

7:00 - 13:00

Ấp Phú Hào, Phú Hữu, Phú Tự, xã Phú Hưng

28/5/2023

7:00 - 17:00

Lộ Thầy Cai phường 8, xã Phú Hưng; Đường Nguyễn Văn Trung phường 8, Phú Khương; Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An

28/5/2023

13:00 - 17:00

Ấp 2 xã Sơn Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

26/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp 5 xã Bảo Thạnh; Ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận

27/5/2023

7:30 - 17:00

Xã An Phú Trung; Ấp 2, 3 xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri

29/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp 1 xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

26/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Hòa B, xã Minh Đức

31/5/2023

8:00 - 17:00

KP 2, KP 3, KP 4 thị trấn Mỏ Cày

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

26/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thới Lợi 1, Thới An, xã Thới Thuận

27/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1, 2 xã Thạnh Trị

28/5/2023

7:30 - 17:00

Xã Thừa Đức (ngoại trừ ấp Thừa Lợi); Ấp 5, 6 xã Bình Thắng

28/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Long Quới, Long Phú, Long Hội, Long Hòa 1, xã Long Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

26/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Thủy, xã An Qui

27/5/2023

7:00 - 17:00

Xã Mỹ An

28/5/2023

7:30 - 13:00

TT Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

28/5/2023

5:30 - 15:30

Ấp Tiên Phú 1, xã Tiên Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

26/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Hưng Nhượng; Ấp 4, Kinh Trong, Kinh Ngoài, xã Bình Hòa; Ấp Hồ Sen, Bình Lợi, xã Bình Thành; Ấp Phong Quới, Phong Phú, xã Phong Nẫm

27/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp 4 xã Thuận Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

27/5/2023

5:30 - 18:00

KP 1 – ấp Bình An A, Bình An B, thị trấn Chợ Lách; Ấp Sơn Lân, Sơn Long, xã Sơn Định; Ấp Đại An, Long Hiệp, Hưng Nhơn, Định Bình, Hòa Thạnh, xã Hòa Nghĩa; Ấp Long Vinh, Long Huê, Long Quới, Long Hòa, Quân An, xã Long Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

27/5/2023

7:30 - 18:00

Xã Nhuận Phú Tân; Ấp Phú Xuân, xã Hưng Khánh Trung A

28/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung