Điện lực thành phố Bến Tre

20/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, Bình Công, Phú Lợi, xã Bình Phú

22/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 1 xã Phú Nhuận; Ấp 2 xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm

23/9/2020 (7h00-17h00): KP 2, 3, 6, 7 phường Phú Khương

24/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Phú Nhuận; Ấp 2A, 2B, 3, Nhơn Nghĩa, Nhơn An, xã Nhơn Thạnh

25/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Sơn Đông; Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

Điện lực Ba Tri

21/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Bình, Tân Thành, xã Tân Thủy; Ấp 1 xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

22/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Phú Lễ, huyện Ba Tri

23/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 7 xã An Thủy; Ấp 8 xã An Đức, huyện Ba Tri

24/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh; Ấp 5 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

25/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 6 xã An Đức, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

21/9/2020 (8h00-16h00): Ấp Tân Quới Đông B, xã Minh Đức; Ấp Phú Long Phụng B, xã Phú Khánh

22/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Đông 2, xã Hương Mỹ

22/9/2020 (8h00-16h00): Ấp Tân Quới Đông B, xã Minh Đức; Ấp Phú Long Phụng B, xã Phú Khánh

23/9/2020 (8h00-16h00): Ấp Tân Quới Đông B, xã Minh Đức; Ấp Phú Long Phụng B, xã Phú Khánh

24/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Minh Nghĩa, Bình Sơn, xã Ngãi Đăng

25/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Ngãi, xã Tân Trung

Điện lực Bình Đại

22/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Long Hòa; Ấp 5 xã Bình Thắng

22/9/2020 (8h00-8h50): NTCN Trần Thị Thanh Tâm, xã Đại Hòa Lộc

22/9/2020 (9h00-9h50): NTCN Dương Thành Sang, xã Đại Hòa Lộc

22/9/2020 (10h00-11h00): NTCN Nguyễn Đình Hùng, xã Đại Hòa Lộc

22/9/2020 (13h00-13h50): NTCN Nguyễn Thị Niệm, xã Đại Hòa Lộc

22/9/2020 (14h00-14h50): NTCN Nguyễn Thị Chi, xã Đại Hòa Lộc

22/9/2020 (15h00-16h00): NTCN Nguyễn Thị Thanh Nhàn, xã Đại Hòa Lộc

22/9/2020 (16h10-17h00): NTCN Trần Văn Bắc, xã Đại Hòa Lộc

23/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 1 xã Thới Lai; Ấp Vinh Điền, Vinh Hội, xã Vang Quới Tây; Ấp Phú Long xã Phú Thuận

23/9/2020 (8h00-8h50): NTCN Đặng Ngọc Tính, xã Thạnh Trị

23/9/2020 (9h00-9h50): Khách hàng Anh Dũng, xã Thạnh Trị

23/9/2020 (10h00-11h00): NTCN Cao Văn Đạt, xã Thạnh Trị

23/9/2020 (13h00-13h50): NTCN Võ Tấn Bửu, xã Thạnh Trị

23/9/2020 (14h00-14h50): Khách hàng Trần Thị Kim Loan, TT Bình Đại

23/9/2020 (15h00-15h50): DNTN Tiến Bảo, xã Bình Thới

23/9/2020 (16h00-17h00): NTCN Võ Văn Hận, xã Bình Thắng

24/9/2020 (8h00-8h50): NTCN Bùi Đặng Quốc, xã Thạnh Trị

24/9/2020 (9h20-10h10): Công ty TNHH Vạn Đức, xã Thạnh Phước

24/9/2020 (10h20-11h10): Công ty TNHH SX Nam Hoa, xã Thới Thuận

24/9/2020 (13h00-13h50; 14h00-14h50): Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, xã Thới Thuận

24/9/2020 (15h00-15h50): Công ty TNHH Giang Hải Minh, xã Thới Thuận

Điện lực Thạnh Phú

20/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh, xã Tân Phong

22/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng; Ấp Qúi Thế, xã Quới Điền

22/9/2020 (11h00-13h00): Ấp Qúi Thạnh, xã Qưới Điền, Ấp Vĩnh Nam, xã Đại Điền

23/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Khương, xã Mỹ Hưng

24/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Xương Long, Xương Hòa, xã Thới Thạnh

25/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Xương Long, Xương Thạnh, Xương Thới II, Xương Thới III, xã Thới Thạnh

Điện lực Châu Thành

21/9/2020 (8h00-16h00): Ấp 8, 9 xã Tân Thạch; Ấp 4 xã An Hóa; Ấp Phước Hậu, xã An Phước

22/9/2020 (7h00-18h00): Ấp Phú Ninh, Phú Long, Phú Hội, xã Phú Đức; Ấp Tân Phú, xã Tân Thạch

23/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Hưng, Long Hưng, xã Giao Long; Ấp 8, Tân Huề Tây, xã Tân Thạch

24/9/2020 (7h00-18h00): Xã Quới Sơn; Ấp Chợ, Phước Thạnh 1, xã Thành Triệu; Ấp 3 xã Tân Thạch

25/9/2020 (7h00-18h00): Ấp Mỹ Phú, Phú Luông, xã Tân Phú; Ấp 2, 3 xã Tân Thạch

Điện lực Giồng Trôm

20/9/2020 (7h30-17h00): Ấp 5 Thị trấn; Ấp 3, 4 xã Bình Hòa, xã Lương Quới, Châu Hòa; Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Lương Hòa; Ấp Chợ, ấp Căn Cứ, xã Mỹ Thạnh

21/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Phước, xã Tân Thanh; Ấp 3 xã Thuận Điền

22/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 4 xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm. Ấp 4 xã Châu Bình, ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri

23/9/2020 (7h30-17h00): Ấp 1A, 1B xã Thạnh Phú Đông, xã Hưng Lễ

24/9/2020 (7h30-17h00): Ấp 4 xã Hưng Nhượng

24/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 7 xã Sơn Phú; Ấp 1, 2, 4 xã Thuận Điền

Điện lực Chợ Lách

20/9/2020 (7h00-17h00): KP 1 Thị trấn Chợ Lách; Ấp Long Huê, xã Long Thới

21/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa

22/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Đại An, Hưng Nhơn, xã Hòa Nghĩa

23/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, xã Vĩnh Thành

24/9/2020 (14h00-17h00): Ấp Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa

Điện lực Mỏ Cày Bắc

20/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Chợ Mới, xã Thạnh Ngãi

22/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Hưng Long, xã Hòa Lộc; Ấp Thanh Sơn 4, xã Thanh Tân

24/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thông 2, 3, 4, 5 xã Thanh Tân