Điện lực thành phố Bến Tre

26/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Đức, xã Bình Phú

27/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, Bình Công, Phú Lợi, xã Bình Phú

29/9/2020 (7h00-17h00): KP 3 phường 8

Điện lực Ba Tri

27/9/2020 (5h00-18h00): Xã An Bình Tây, Mỹ Nhơn, Mỹ Chánh, Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh, An Phú Trung, Phú Lễ, Phước Ngãi, Tân Xuân, Bảo Thạnh, An Ngãi Trung, An Ngãi Tây, Tân Hưng, An Đức, Vĩnh An, An Hòa Tây, An Hiệp, TT Ba Tri, Vĩnh Hòa, Tân Thủy, Bảo Thuận, An Thủy, huyện Ba Tri

29/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 6 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

30/9/2020 (7h00-17h00): Xã An Đức, huyện Ba Tri

1/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 5 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

2/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

26/9/2020 (7h00-17h00): Xã Phước Hiệp; Ấp Định Nghĩa, xã Định Thủy; Ấp Phước Điền, Phước Tân, Phước Lý, xã Bình Khánh

27/9/2020 (7h00-13h00): Ấp Thị, xã Hương Mỹ

1/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Minh Nghĩa, Bình Sơn, xã Ngãi Đăng

2/10/2020 (7h00-12h00): Ấp Tân Ngãi, xã Tân Trung

Điện lực Bình Đại

26/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Sân Banh, xã Thới Lai; Ấp 1, 3 xã Bình Thới

29/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 7 xã Thạnh Phước; Ấp Thới Lợi 1 xã Thới Thuận; Ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị

29/9/2020 (8h00-8h50): NTCN Trần Anh Duy, xã Thạnh Trị

29/9/2020 (9h00-9h50): Công ty TNHH Siberian Primer Việt Nam, xã Thạnh Trị

29/9/2020 (10h00-11h00): Công ty TNHH Đảo Dừa, xã Thạnh Trị

29/9/2020 (13h00-13h50): Công ty TNHH Cấp nước Đan Mạch, xã Thạnh Trị

29/9/2020 (14h00-14h50): Cơ sở Hồ Thị Trang, xã Thạnh Trị

29/9/2020 (15h00-15h50): Cơ sở kinh doanh nước đá Chi Lê, xã Thạnh Trị

29/9/2020 (16h00-17h00): Công ty TNHH Mộc Hưng Thịnh Phát, xã Thạnh Trị

30/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Hưng Nhơn, xã Châu Hưng; KP 1, 2 thị trấn Bình Đại

30/9/2020 (8h00-8h50): NTCN Lê Phước Lập, xã Bình Thắng

30/9/2020 (9h00-9h50): NTCN Nguyễn Thị Phương Duyên, xã Bình Thắng

30/9/2020 (10h00-11h00): Khách hàng Nguyễn Minh Hải, xã Bình Thắng

30/9/2020 (13h00-13h50): Công ty TNHH Gỗ Bình An Phát, xã Thừa Đức

30/9/2020 (14h00-14h50): NTCN Lê Thanh Bình, xã Thừa Đức

30/9/2020 (15h00-15h50): NTCN Vũ Văn Thịnh, xã Thừa Đức

30/9/2020 (16h00-17h00): NTCN Trần Văn Bắc, xã Thừa Đức

1/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Định Trung

2/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Huề 1, Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc

Điện lực Thạnh Phú

27/9/2020 (7h30-17h00): Ấp An Hoà, An Định, xã An Nhơn

29/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Xương Long, Xương Thạnh, xã Thới Thạnh; Ấp An Khương A, xã An Điền; KP 3 ấp Thạnh Quí, thị trấn Thạnh Phú; Ấp Thạnh Quí, Thạnh Lại, xã Bình Thạnh

30/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú

1/10/2020 (7h30-17h00): Ấp An Hòa, xã Mỹ An

2/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Hải; Ấp Thạnh Khương, xã Mỹ Hưng

Điện lực Châu Thành

26/9/2020 (7h00-18h00): Ấp Phước Hưng, Phú Lễ, Phú Xuân, Phú Khương, xã Phú Túc

26/9/2020 (8h00-16h00): Khách hàng Đường Thanh Sang

28/9/2020 (7h30-16h30; 8h00-11h00; 13h00-16h00): Ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa; Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa; Ấp 1 xã Quới Sơn; Ấp 4, 5 xã Tân Thạch

29/9/2020 (7h00-18h00; 7h30-11h30; 8h00-11h00; 13h00-16h30): Xã Quới Sơn; Ấp 4 xã Tân Thạch; Ấp Chánh, xã Tiên Thủy

30/9/2020 (7h00-18h00): Khu vực Giao Hòa, xã Giao Long

1/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Phú Ninh, Phú Long, Phú Hội, xã Phú Đức

2/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Mỹ Phú, Tân Nam, Tân Qui, Phú Luông, xã Tân Phú

Điện lực Giồng Trôm

26/9/2020 (7h30-17h00): Ấp 1, 2 xã Lương Quới; Ấp 5 xã Lương Hòa; Ấp 14 xã Tân Hào; Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông; Ấp 6 xã Sơn Phú; Xã Phước Long; Xã Hưng Phong

27/9/2020 (6h00-18h00): Ấp 11, 12 xã Hưng Lễ; Ấp Tân Phước, Tân Bình, xã Tân Thanh

28/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 7 xã Hưng Lễ; Ấp 3 xã Long Mỹ

29/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Long Mỹ; Ấp Thới Thuận, Thới Hòa, xã Châu Hòa

30/9/2020 (8h00-17h00): Ấp 11 xã Hưng Lễ

1/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông

2/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông

Điện lực Chợ Lách

26/9/2020 (7h00-18h00): Xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách

27/9/2020 (7h00-18h00): Ấp Sơn Lân, xã Sơn Định; Ấp Hòa Khánh, Phú Hội, xã Vĩnh Thành; Ấp Hòa Lộc, Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hòa; Ấp Phú Long, Phú Hưng, Phú Hòa, Tân Trung, Trung Hiệp, Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung B

Điện lực Mỏ Cày Bắc

26/9/2020 (7h00-17h00): Xã Khánh Thạnh Tân; Ấp Bến Xoài, Cầu Cống, xã Nhuận Phú Tân

27/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Gia Khánh, Cái Tắc, Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung A; Ấp Sơn Lân, xã Sơn Định; Ấp Hòa Khánh, Phú Hội, xã Vĩnh Thành; Ấp Hòa Lộc, Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hòa; Ấp Phú Long, Phú Hưng, Phú Hòa, Tân Trung, Trung Hiệp, Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung B

28/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung A

29/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Thanh Bình 1, Thanh Bình 2, Thành Hóa 1, xã Tân Thành Bình; Ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung A

30/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung A; Ấp Vĩnh Trị, xã Khánh Thạnh Tân

1/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thông 3, Tân Thông 4, Tân Thông 5 xã Thanh Tân; Ấp Tân Thuận, xã Tân Bình

2/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình