Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

8/6/2023

7:00 - 17:00

Ấp 3 xã Sơn Đông; Ấp Phú Dân xã Phú Hưng; KP 4 phường Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

8/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp An Quới, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

8/6/2023

7:30 - 17:00

KP 2, 3 – ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày; Ấp Bình Thới, An Hòa, An Bình, xã An Thạnh; Ấp Tân Viên, xã Thành Thới B; Ấp Phú Quới, Hội Thành, xã Tân Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

8/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp Vinh Điền, xã Vang Quới Tây; Ấp 7, 8, Lộc Sơn, Lộc Hòa, xã Lộc Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

7/6/2023

13:00 - 16:00

CSNĐ Lê Văn Nhánh, ấp An Định, xã An Nhơn

8/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp Quí Thạnh, xã Quới Điền

8/6/2023

8:30 - 11:00

Trại tôm giống An Phú, ấp An Hòa, xã An Nhơn; CSXX Hồ Văn Mãi, ấp Thạnh Hưng A, xã Thạnh Hải

8/6/2023

13:00 - 17:00

CSXX Lưu Văn Giải, ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong; CSNT Trần Văn Mộc, ấp Thạnh An, xã Thạnh Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp Chánh, Tiên Đông Thượng, Chánh Đông, TT Tiên Thủy; Ấp Phú Thành, Phú Hòa, xã Quới Thành; Ấp Long Thạnh, Hòa Long, xã Giao Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

8/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1, 2 xã Lương Hòa; Ấp 4, 6 xã Hưng Nhượng; Ấp 4 xã Long Mỹ; Ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh

8/6/2023

8:00 - 17:00

Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định; Trường THPT Nguyễn Thị Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

7/6/2023

8:00 - 11:30

Khách hàng Ba Son, ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách

8/6/2023

8:00 - 12:00

Ấp Sơn Châu, Phụng Châu, xã Sơn Định

8/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phụng Đức B, xã Phú Phụng

8/6/2023

13:00 - 17:00

Ấp Sơn Châu, Phụng Châu, xã Sơn Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

8/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Xóm Gò, Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây; Ấp Giồng Xếp, xã Nhuận Phú Tân