Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

13/6/2023

7:00 - 17:00

KP Bình Khởi, phường 6; Ấp 1 xã Sơn Đông

14/6/2023

7:00 - 17:00

Ấp 3 xã Sơn Đông

15/6/2023

7:00 - 17:00

Ấp Bình Thành, Phú Lợi, xã Bình Phú; Ấp Phú Hào, xã Phú Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

13/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp 9 xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Công ty thủy sản Việt Úc, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

14/6/2023

7:30 - 17:00

Công ty thủy sản Việt Úc, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

15/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp 7 xã An Phú Trung, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

13/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Hòa, xã Bình Khánh; Ấp An Qui, xã An Thới

14/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội; Ấp An Lộc Thị, xã An Thạnh

15/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, xã Đa Phước Hội; Ấp An Thạnh, xã Bình Khánh; Ấp An Bình, xã An Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

13/6/2023

8:00 - 17:00

KP 3 thị trấn Bình Đại; Ấp 1, 2, 3 xã Bình Thắng

15/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp 3, Bến Cát, xã Định Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

13/6/2023

7:00 - 12:00

Ấp An Hòa B, xã Mỹ An

13/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp An Hội A, xã An Thuận; Ấp An Ngãi, xã An Thạnh

14/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp An Khương B, xã An Điền

15/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp An Thủy, xã An Qui

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/6/2023

8:00 - 9:00

KP 2 thị trấn Châu Thành; Ấp 1 xã Quới Sơn; Ấp Phú Ngãi, Phước Hòa, xã Phú An Hòa; Ấp 4 xã Tân Thạch

14/6/2023

9:15 - 10:15

KP 2 thị trấn Châu Thành; Ấp 1 xã Quới Sơn; Ấp Phú Ngãi, Phước Hòa, xã Phú An Hòa; Ấp 4 xã Tân Thạch

14/6/2023

10:30 - 11:30

KP 2 thị trấn Châu Thành; Ấp 1 xã Quới Sơn; Ấp Phú Ngãi, Phước Hòa, xã Phú An Hòa; Ấp 4 xã Tân Thạch

14/6/2023

13:00 - 14:00

KP 2 thị trấn Châu Thành; Ấp 1 xã Quới Sơn; Ấp Phú Ngãi, Phước Hòa, xã Phú An Hòa; Ấp 4 xã Tân Thạch

14/6/2023

14:15 - 15:15

KP 2 thị trấn Châu Thành; Ấp 1 xã Quới Sơn; Ấp Phú Ngãi, Phước Hòa, xã Phú An Hòa; Ấp 4 xã Tân Thạch

14/6/2023

15:30 - 16:30

KP 2 thị trấn Châu Thành; Ấp 1 xã Quới Sơn; Ấp Phú Ngãi, Phước Hòa, xã Phú An Hòa; Ấp 4 xã Tân Thạch

15/6/2023

8:00 - 9:00

Ấp Phú Ngãi, Phước Hòa, xã Phú An Hòa; Ấp 4 xã Tân Thạch; Ấp 1 xã Quới Sơn

15/6/2023

9:15 - 10:30

Ấp Phú Ngãi, Phước Hòa, xã Phú An Hòa; Ấp 4 xã Tân Thạch; Ấp 1 xã Quới Sơn

15/6/2023

10:45 - 11:30

Ấp Phú Ngãi, Phước Hòa, xã Phú An Hòa; Ấp 4 xã Tân Thạch; Ấp 1 xã Quới Sơn

15/6/2023

13:00 - 14:00

Ấp Phú Ngãi, Phước Hòa, xã Phú An Hòa; Ấp 4 xã Tân Thạch; Ấp 1 xã Quới Sơn

15/6/2023

14:15 - 15:15

Ấp Phú Ngãi, Phước Hòa, xã Phú An Hòa; Ấp 4 xã Tân Thạch; Ấp 1 xã Quới Sơn

15/6/2023

15:30 - 16:30

Ấp Phú Ngãi, Phước Hòa, xã Phú An Hòa; Ấp 4 xã Tân Thạch; Ấp 1 xã Quới Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

13/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú Tân, Phú Thuận, xã Châu Hòa

14/6/2023

8:00 - 12:00

Ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm. Cty TNHH VLXD Hải Sơn, Cty TNHH Kỹ Thuận Dừa, Phạm Văn Vũ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

13/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bình An A, TT Chợ Lách; Ấp Bình Thanh, Bình An, Đại An, xã Hòa Nghĩa; Ấp Long Vân, Long Khánh, Thiện Lương, xã Tân Thiềng