Điện lực thành phố Bến Tre

4/10/2020 (6h00-18h00): Toàn bộ thành phố Bến Tre

6/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Nhơn Thạnh

7/10/2020 (7h00-17h00): KP 1 phường Phú Tân; Ấp 1 xã Sơn Đông

8/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 2A, 2B, 3, Nhơn Nghĩa, Nhơn An, xã Nhơn Thạnh; Ấp 1, 2 xã Phú Nhuận

9/10/2020 (7h00-17h00): KP 4 phường 7

Điện lực Ba Tri

3/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 6 xã An Đức, huyện Ba Tri

5/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 9 xã An Đức, huyện Ba Tri

6/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 6, 7 xã Bảo Thạnh; Ấp 6 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri.

7/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Phú Lễ; Ấp 6 xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri.

8/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 9 xã Bảo Thạnh; Ấp 5 xã An Hiệp; Ấp 4 xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

9/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 4, 9 xã Bảo Thạnh; KP 1 thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

3/10/2020 (7h00-13h00): KP 1, 2, 3, 4, 5 thị trấn Mỏ Cày

6/10/2020 (7h00-17h00): Ấp An Thới, thị trấn Mỏ Cày; Ấp Thanh Hưng, xã Định Thủy

Điện lực Bình Đại

3/10/2020 (7h00-17h00): KP 2, ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại

5/10/2020 (8h00-16h00): Ấp 6 xã Bình Thắng

5/10/2020 (8h00-17h00): Công ty Vĩnh Hoàng, xã Thới Lai

6/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Giồng Hổ, Giồng Bông, xã Thới Lai

6/10/2020 (8h00-9h30): KP 3 thị trấn Bình Đại; Ấp 2 xã Bình Thắng

6/10/2020 (8h00-8h50): NTCN Lê Phước Lập, xã Bình Thắng

6/10/2020 (9h00-9h50): NTCN Nguyễn Thị Phương Duyên, xã Bình Thắng

6/10/2020 (10h00-11h00): Khách hàng Nguyễn Minh Hải, xã Bình Thắng

6/10/2020 (13h00-13h50): Công ty TNHH Gỗ Bình An Phát, xã Bình Thắng

6/10/2020 (14h00-14h50): NTCN Lê Thanh Bình, xã Thừa Đức

6/10/2020 (15h00-15h50): NTCN Vũ Văn Thịnh, xã Thừa Đức

6/10/2020 (16h00-17h00): NTCN Trần Văn Bắc, xã Thừa Đức

7/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại; Ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc

8/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Giồng Kiến, Giồng Tre, xã Phú Long; Ấp 4, Cả Nhỏ, xã Định Trung

9/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận; Ấp Phú Long, xã Định Trung

Điện lực Thạnh Phú

3/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Phú Lợi, xã Phú Khánh

5/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hòa, thị trấn Thạnh Phú

5/10/2020 (13h00-17h00): Ấp Xương Thới III, xã Thới Thạnh

6/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Qúi Đức B, xã Qưới Điền

6/10/2020 (8h00-8h30): Xã An Điền; Ấp An Bình, xã An Nhơn

8/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Xương Long, Xương Hòa, Xương Thạnh, xã Thới Thạnh

9/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Xương Thới I, Xương Thới II, Xương Thới III, xã Thới Thạnh; Ấp Thới xã Đại Điền

Điện lực Châu Thành

3/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy

4/10/2020 (6h00-18h00): Xã An Khánh, Phú Túc, Thành Triệu, Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp, Tiên Thủy, Hữu Định; KP 4, Phú Nhơn thị trấn Châu Thành; Ấp 2, 3, Phước Thành, Phước Hậu, Phước Tân, Phước Hựu, xã Tam Phước; Ấp Tân Huề Tây, xã Tân Thạch; KCN An Hiệp

5/10/2020 (9h30-11h00): Ấp An Hòa, xã An Hóa

6/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Phú Ninh, Phú Long, Phú Hội, xã Phú Đức

8/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Hữu Định

Điện lực Giồng Trôm

3/10/2020 (7h00-17h00): Xã Hưng Nhượng; Ấp An Thuận, xã Tân Thanh, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh; Ấp 1A, 1B, 2A, 2B xã Thạnh Phú Đông, xã Hưng Lễ; Ấp 1, 4, 5, 6 xã Long Mỹ

5/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 3, 5 xã Thạnh Phú Đông; Ấp 8 xã Phước Long; Ấp 2 xã Hưng Phong; Ấp 1 xã Sơn Phú

6/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh; Ấp 4, 6 xã Lương Phú; Cty Âu Việt Funiture

7/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 2, 3, 4 xã Phước Long

8/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 4, 5 xã Bình Thành

Điện lực Chợ Lách

3/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Hưng Nhơn, Định Bình, Long Hiệp, Đại An, Hòa Thạnh, Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa; Ấp Long Huê, Long Vinh, Long Quới, xã Long Thới

4/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Lân Nam, Vĩnh Bắc, Bình Tây, Hòa Khánh, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, Đông Nam, Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành; Ấp Đông Kinh, Vĩnh Chính, Hòa 1, Hòa 2, xã Vĩnh Hòa; Ấp Lân Tây, xã Phú Sơn; Ấp Tân An, An Hòa, Hòa An, Quân An, xã Long Thới

6/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Đại An, Hưng Nhơn, xã Hòa Nghĩa

7/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Phú, xã Sơn Định

8/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình An A, thị trấn Chợ Lách

Điện lực Mỏ Cày Bắc

6/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Đông Thành, xã Thành An; Ấp Ông Thung, xã Thạnh Ngãi

7/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình

8/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thông 4, xã Thanh Tân; Chợ Mới, xã Thạnh Ngãi

9/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tích Khánh, xã Khánh Thạnh Tân