Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

20/6/2023

7:00 - 17:00

Ấp Mỹ Đức, xã Bình Phú; Ấp Mỹ An A, B, xã Mỹ Thạnh An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

20/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp 1, 3 xã An Ngãi Trung; Ấp 7 xã An Hiệp; Ấp Bến Bàu, Bờ Bàu, Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh; Ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa

21/6/2023

7:30 - 16:00

Ấp 5, 9 xã Bảo Thạnh; Ấp 6 xã An Bình Tây

22/6/2023

7:30 - 16:00

Ấp 1 xã Mỹ Thạnh; Ấp 3 xã Tân Mỹ; Ấp 2 xã Phú Ngãi; Ấp Phú Thạnh, xã Phước Ngãi; Ấp An Quí, xã An Hòa Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

20/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp Phú Lộc Hạ, xã An Định; Ấp Thạnh Đông, xã Hương Mỹ; Ấp Định Nhơn, xã Định Thủy

21/6/2023

8:30 - 17:00

Ấp Minh Nghĩa, Bình Sơn, Phú Đăng, xã Ngãi Đăng

22/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp An Hòa, Bình Thới, xã An Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

20/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp 3 xã Bình Thới; Ấp Hưng Chánh, Hưng Thạnh, Hưng Nhơn, Tân Hưng, xã Châu Hưng; Ấp Phú Mỹ, xã Phú Thuận; Ấp Long Hưng, xã Long Hòa; Ấp 2, ấp Chợ xã Thới Lai; Ấp Vinh Xương, xã Vang Quới Đông; Ấp 7 xã Vang Quới Tây

21/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp 2, 4 xã Bình Thới; Ấp Phú Hưng, Phú Thạnh, xã Phú Thuận; Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng

22/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp 2, Phú Mỹ, Phú Thành xã Phú Vang; Ấp 8, Lộc Hòa xã Lộc Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

20/6/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh An, xã Bình Thạnh

20/6/2023

8:00 - 11:00

Công ty TNHH MTV SX TM gỗ Hai Thu, ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong; CSNT Nguyễn Giúp Em, ấp Thạnh An, xã Thạnh Phong; CSNT Nguyễn Thái Dũng, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải

20/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Tân, xã Bình Thạnh

20/6/2023

9:30 - 11:00

CSNT Nguyễn Văn Quan, ấp Thạnh Hưng B, xã Thạnh Hải

20/6/2023

13:00 - 15:00

Trường mẫu giáo Thạnh Phong, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Phong

20/6/2023

13:00 - 17:00

CSNT Nguyễn Quốc Khởi, ấp Thạnh Hưng B, xã Thạnh Hải; CSNT Nguyễn Ngọc Đặng, ấp Thạnh Thới Đông, xã Thạnh Hải

21/6/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng

21/6/2023

8:00 - 11:00

Ấp Thạnh An, xã Bình Thạnh; Ấp Giao Bình, xã Giao Thạnh

21/6/2023

13:00 - 17:00

Ấp Giao Lợi, Giao Thạnh, Giao Tân, xã Giao Thạnh

22/6/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Quí, TT Thạnh Phú, Ấp Thạnh Quí A, xã Bình Thạnh; Ấp An Khương, xã Mỹ An; Ấp Thạnh Hoà, xã Thạnh Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

20/6/2023

8:00 - 11:00

Ấp Phước Thạnh 2, Phước Hòa, xã Thành Triệu; Ấp Phú Phong, xã Quới Thành

20/6/2023

13:00 - 17:00

Ấp Phước Thạnh 2, Phước Hòa, xã Thành Triệu; Ấp Phú Phong, xã Quới Thành

21/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Đông, Tân Bắc, Tân Nam, xã Tân Phú

22/6/2023

7:30 - 17:00

Ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn; Ấp Long Hòa, xã Giao Long; Ấp Phước Hòa, xã Phú An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

20/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Hòa, An Thuận, xã Tân Thanh; Ấp 11 xã Tân Hào; Ấp 8, 9 xã Hưng Lễ

21/6/2023

8:00 - 17:00

Cty TNHH MTV Quốc Anh; Cty TNHH MTV XNK dừa Dư Bảo; Cty TNHH Hiệp Thanh; Cty TNHH SX TM XNK Âu Việt Furniture; Cty TNHH Tiến Thành Phát; Cty TNHH đóng tàu Hưng Phú; Cty TNHH dừa Gia Nguyễn

22/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thới An, Thới Thuận, Thới Trị, xã Châu Hòa; Ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

20/6/2023

8:00 - 10:00

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành

20/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Long Vân, Long Khánh, xã Tân Thiềng; Ấp Long Quới, xã Long Thới

20/6/2023

10:00 - 13:00

Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B

20/6/2023

12:00 - 14:00

Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

22/6/2023

8:00 - 16:00

Ấp Thanh Sơn 3, xã Thanh Tân