Điện lực thành phố Bến Tre

10/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Đức, Bình Thành, xã Bình Phú; Ấp 2, 3 xã Sơn Đông

11/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, Bình Công, Phú Lợi, xã Bình Phú

13/10/2020 (7h00-17h00): KP 1, 2 phường Phú Tân

Điện lực Ba Tri

11/10/2020 (7h00-17h00): KP 6, ấp 1 xã An Bình Tây; Ấp 1 xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri

13/10/2020 (7h00-17h00): Xã An Đức

13/10/2020 (7h00-17h00): Trạm Việt Tiến 3, trạm Lê Văn Thuận ấp Giồng Đình, xã An Hòa Tây

13/10/2020 (7h00-17h00): Trạm Trần Văn Thanh ấp 3, xã An Hiệp

13/10/2020 (7h00-17h00): Trạm Trường THCS Mỹ Nhơn ấp 2, xã Mỹ Nhơn

Điện lực Mỏ Cày Nam

13/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Phú, xã Cẩm Sơn

Điện lực Bình Đại

10/10/2020 (7h00-18h00): Xã Long Hòa, Long Định, Châu Hưng, Phú Thuận, Vang Quới Tây; Ấp Giồng Bông, xã Thới Lai

13/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Bình Thới

13/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị

13/10/2020 (7h00-17h00): KP 1, 2, 3 thị trấn Bình Đại

Điện lực Thạnh Phú

10/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Quí Thuận B, xã Hòa Lợi; Xã Bình Thạnh

13/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Phú Lợi, xã Phú Khánh

Điện lực Châu Thành

10/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Tiên Đông, xã Tiên Long; Ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy

11/10/2020 (7h00-17h00): KP 2 thị trấn Châu Thành; Ấp Phú Ngãi, Phước Hòa, xã Phú An Hòa; Ấp 1, Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn; Ấp 4 xã Tân Thạch, xã An Phước

13/10/2020 (7h00-18h00): Xã Quới Sơn

Điện lực Giồng Trôm

10/10/2020 (7h00-17h00): Xã Hưng Nhượng; Ấp An Thuận, xã Tân Thanh, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Ấp 1A, 1B, 2A, 2B xã Thạnh Phú Đông, xã Hưng Lễ; Ấp 1, 4, 5, 6 xã Long Mỹ

11/10/2020 (8h00-17h00): Nhà máy Thành Thành Công

13/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông

13/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 1, 3, 6 xã Bình Thành

Điện lực Chợ Lách

11/10/2020 (7h00-18h00): Xã Hòa Nghĩa, thị trấn Chợ Lách, xã Sơn Định, xã Vĩnh Bình; Ấp Long Quới, Long Vinh, Long Huê, Quân An, xã Long Thới; Ấp Long Vân, Long Khánh,Thiện Lương, xã Tân Thiềng

13/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Vinh, xã Long Thới

Điện lực Mỏ Cày Bắc

10/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Khánh Thạnh, xã Khánh Thạnh Tân

13/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Thủ Sở, xã Thạnh Ngãi

13/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thuận, xã Tân Bình