Điện lực thành phố Bến Tre

18/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, Bình Công, Phú Lợi, xã Bình Phú

18/10/2020 (7h00-17h00): Công ty Tole Thành Đạt

20/10/2020 (7h00-17h00): KP 1 phường 8; Ấp 2, 3 xã Sơn Đông; Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng

20/10/2020 (13h00-17h00): Ấp 2 xã Sơn Đông

21/10/2020 (7h00-17h00): KP 3 phường 1 nay thuộc phường An Hội; KP 2, 3 phường 4; Ấp Mỹ An B, C, An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An

22/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 2A, 2B, 3, Nhơn Nghĩa, Nhơn An, xã Nhơn Thạnh; Ấp 1, 2 xã Phú Nhuận

23/10/2020 (7h00-17h00): KP 5 phường Phú Khương; Ấp An Thạnh B, xã Mỹ Thạnh An

Điện lực Ba Tri

17/10/2020 (7h00-17h00): Xã Tân Xuân, Bảo Thạnh, An Phú Trung, An Ngãi Trung, An Hòa Tây, Vĩnh Hòa, Mỹ Thạnh

17/10/2020 (7h00-17h00): Trạm Võ Văn Sanh, xã Phước Tuy

20/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 5 xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

21/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Mỹ Nhơn; Ấp 3 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

22/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Bến Đình, Giồng Cốc, Giồng Cả, Giồng Xoài, xã An Đức, huyện Ba Tri

23/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 6 xã Tân Xuân; Ấp 9 xã Bảo Thạnh; Ấp 1 xã Mỹ Thạnh huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

18/10/2020 (8h00-16h00): Ấp Tân Viên, Bình Thạnh, An Trạch Tây, xã Thành Thới B; Ấp An Trạch Đông, Thới Đức, Thới Khương, xã Thành Thới A

19/10/2020 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, xã Phước Hiệp

20/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Định Nhơn, Thanh Hưng, Thanh Thủy, Thanh Vân, Hòa Phú 1, Hòa Phú 2, xã Định Thủy

21/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Phú, xã Cẩm Sơn

22/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Lộc Hạ, xã An Định

23/10/2020 (7h00-17h00): KP 5 thị trấn Mỏ Cày

Điện lực Bình Đại

17/10/2020 (7h00-18h00): Xã Thạnh Trị; Ấp 1 xã Thạnh Phước; Ấp Bình Huề 2, Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc

18/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức

19/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Thừa Long, Thừa Thạnh, xã Thừa Đức

20/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 6 xã Thạnh Phước; Ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận; Ấp Vinh Trung, Vinh Huê, xã Vang Quới Đông

21/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 7, 8 xã Lộc Thuận

22/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Bình Thới; Ấp Bình Thạnh 3, xã Thạnh Trị

23/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Nhơn, xã Long Hòa; Ấp Long Phú, xã Long Định; Ấp Phú Thành, xã Phú Vang

Điện lực Thạnh Phú

17/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Trị Hạ, KP 1, thị trấn Thạnh Phú; Ấp An Thạnh, An Ngãi, xã An Thạnh

18/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Thới, Thạnh Thới B, Thạnh Thới A, xã Thạnh Hải

19/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong; Ấp Thạnh Hưng, Thạnh Mỹ, xã Mỹ An

19/10/2020 (12h30-14h00): Ấp An Hoà, xã Mỹ An

19/10/2020 (14h30-16h00): Ấp An Bình, An Hòa, An Khương, xã Mỹ An

20/10/2020 (7h30-17h00): Ấp An Thạnh, An Ngãi A, An Ngãi B, xã An Thạnh

21/10/2020 (7h30-17h00): Ấp An Huề, xã An Qui

22/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Phủ, xã Tân Phong; Ấp Thới, xã Đại Điền; Ấp Phú Lợi, xã Phú Khánh; Ấp Xương Long, Xương Hòa, xã Thới Thạnh

22/10/2020 (13h00-15h00): Ấp Thới, xã Đại Điền

23/10/2020 (7h30-17h00): Ấp An Hòa, xã An Thuận; Ấp An Ngãi, xã An Thạnh; KP 3, Ấp Thạnh Quí, thị trấn Thạnh Phú

Điện lực Châu Thành

17/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Mỹ Phú, xã Tân Phú

17/10/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa

19/10/2020 (9h30-11h00): Ấp Tân Huề Tây, xã Tân Thạch; Ấp Phước Thiện, Phước Thành, xã Phước Thạnh

20/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Huề Tây, xã Tân Thạch; Ấp Phước Thiện, Phước Thành, xã Phước Thạnh; Ấp Phước Hựu, xã Tam Phước; Ấp Phú Xuân, xã Phú Đức; Ấp Long Thạnh, xã Giao Long

20/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Mỹ Phú, xã Tân Phú

20/10/2020 (7h45-11h00; 13h30-16h00): Ấp Phước Hựu, xã Tam Phước; Ấp Phú Xuân, xã Phú Đức; Ấp Long Thạnh, xã Giao Long

21/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Hòa Long, Hòa Hưng, Hòa Thanh, Hòa An, xã Giao Long

22/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Phước Thới, Phước Hưng, Phước Hậu, xã An Phước; Ấp Phú Phong, Phú Thuận, xã Quới Thành

Điện lực Giồng Trôm

19/10/2020 (7h30-17h00): Ấp 6, 9 xã Tân Lợi Thạnh

20/10/2020 (7h30-17h00): Ấp 3 xã Tân Lợi Thạnh; Ấp 14 xã Tân Hào; Ấp 5 xã Long Mỹ; Ấp 5 xã Hưng Nhượng; Ấp 3 xã Bình Thành; Ấp 4 xã Bình Hòa; Ấp Phú Hòa, xã Châu Hòa; Ấp 5 xã Mỹ Thạnh

Điện lực Chợ Lách

17/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Sơn Lân, Sơn Phụng, xã Sơn Định; Ấp An Thạnh, xã Long Thới; Ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thành

18/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Đại An, Hưng Nhơn, xã Hòa Nghĩa; Ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành

18/10/2020 (7h00-18h00): Thị trấn Chợ Lách, xã Hòa Nghĩa, xã Sơn Định, xã Vĩnh Bình; Ấp Long Vân, Long Khánh, Thiện Lương, xã Tân Thiềng; Ấp Long Vinh, Long Huê, Long Quới, Quân An, xã Long Thới

19/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Long, Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung B

20/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Lộc, Lộc Hiệp, xã Vĩnh Bình; Ấp Long Vinh, xã Long Thới

21/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Thới, xã Sơn Định; Ấp Long Vinh, Long Hòa, xã Long Thới

22/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Thới Định, thị trấn Chợ Lách; Ấp Định Bình, xã Hòa Nghĩa; Ấp Long Quới, xã Long Thới

23/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Huê, xã Long Thới

Điện lực Mỏ Cày Bắc

17/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Hưng Long, Hòa Bình, Hòa Thới, Hòa Thuận 1, Hòa Thuận 2, Hòa Nghĩa, Hòa Phước, xã Hòa Lộc; Ấp Chợ Xếp, Thành Hóa 1, xã Tân Thành Bình

18/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc; Ấp Thành Hóa 2, Thanh Bình 1, Thanh Bình 2, Tân Long 1, Tân Long 2, Tân Long 3, xã Tân Thành Bình; Ấp Thủ Sở, xã Thạnh Ngãi

19/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình; Ấp Tân Thuận, xã Tân Bình

20/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A

21/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Chợ Cũ, Ông Thung, xã Thạnh Ngãi

22/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ; Ấp Ông Thung, xã Thạnh Ngãi

23/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thông 4, xã Thanh Tân