Điện lực thành phố Bến Tre

24/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Đức, xã Bình Phú

25/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, Bình Công, Phú Lợi, xã Bình Phú

25/10/2020 (7h00-17h00): Đường Nguyễn Văn Cánh từ lộ Triền Đồng đến ngã tư Hữu Định

27/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Phú Nhuận; KP 4, 5 phường Phú Khương

28/10/2020 (7h00-17h00): KP 3, 7 phường Phú Khương; KP 2, 3 phường 1 nay thuộc phường An Hội

29/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 2A, 2B, 3, Nhơn Nghĩa, Nhơn An xã Nhơn Thạnh; ấp 1, 2 xã Phú Nhuận

30/10/2020 (8h00-17h00): KP 4 phường 7

Điện lực Ba Tri

24/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 6, 8 xã An Thủy; Ấp Vĩnh Đức Trung, An Nhơn, An Quới, xã Vĩnh An; Ấp Giồng Quí, Giồng Đình, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri

25/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Bình, xã Tân Thủy; Ấp An Phú 1, An Phú 2, Giồng Quí, xã An Hòa Tây; Toàn xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

26/10/2020 (7h00-17h00): Xã Mỹ Thạnh, Mỹ Hòa

27/10/2020 (7h00-17h00): Xã Mỹ Nhơn, Mỹ Thạnh

28/10/2020 (7h00-17h00): Xã An Đức, An Hiệp

29/10/2020 (7h00-17h00): Xã An Ngãi Trung, An Ngãi Tây, Mỹ Hòa, Vĩnh An

30/10/2020 (7h00-17h00): Xã An Ngãi Trung, An Hiệp

Điện lực Mỏ Cày Nam

24/10/2020 (7h00-13h00): Xã Minh Đức

26/10/2020 (7h00-17h00): KP 7 thị trấn Mỏ Cày; ấp Tân Lộc, xã Tân Hội

27/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Trạch, Bình Đông, xã Cẩm Sơn

28/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Thới Khương, xã Thành Thới A; ấp An Phước, xã Bình Khánh

29/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Phú Tây A, Tân Quới Tây B, xã Minh Đức

Điện lực Bình Đại

24/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức

26/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Vinh Tân, xã Vang Quới Đông; ấp Vinh Thái, xã Vang Quới Tây

27/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 6, 7, 8 xã Lộc Thuận; ấp Cả Đuối, xã Định Trung

28/10/2020 (7h00-17h00): KP 3 thị trấn Bình Đại; ấp 1, 2, 3, 4 xã Bình Thắng

29/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Phú Vang; ấp 4 xã Vang Quới Tây

30/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Việc Giữa, xã Thới Lai; ấp Rạch Gừa, xã Phú Long; ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung

Điện lực Thạnh Phú

24/10/2020 (6h00-18h00): Xã Bình Thạnh, An Thuận, An Qui, An Điền, An Nhơn, Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú

25/10/2020 (7h30-17h00): KP 1 thị trấn Thạnh Phú

26/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Trị Thượng, thị trấn Thạnh Phú

27/10/2020 (7h30-17h00): Xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú

27/10/2020 (13h00-17h00): Ấp Bình Khánh, xã Phú Khánh

28/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Khương, xã Mỹ Hưng

29/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải

30/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hòa B, thị trấn Thạnh Phú

Điện lực Châu Thành

24/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Phước Định, Phước Trạch, xã Phước Thạnh; ấp Hữu Thành, xã Hữu Định

24/10/2020 (8h00-14h30): Ấp Phước Hậu, xã An Phước

24/10/2020 (8h00-16h00): Ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc

24/10/2020 (15h00-17h00): Ấp Phước Hòa, xã An Phước

26/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú; ấp Phước Thiện, Phước Thành, xã Phước Thạnh

27/10/2020 (8h00-11h00; 13h30-17h00): Ấp 2, 3 xã Tam Phước; ấp An Bình, Thuận Điền, Hòa Thanh, xã An Hiệp

28/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Hòa Long, Hòa Hưng, Hòa Thanh, Hòa An, xã Giao Long

29/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Phú Hòa, xã Quới Thành; ấp Phước Thới, Phước Hưng, Phước Hậu, xã An Phước

30/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Phú Xuân, Phước Hưng, Phú Lễ, Phú Xuân, xã Phú Đức; ấp Phú Khương, xã Phú Túc; ấp Phước Định, Phước Trạch, xã Phước Thạnh; ấp Hữu Thành, xã Hữu Định

30/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Phú Ninh, Phú Long, Phú Hội, xã Phú Đức

Điện lực Giồng Trôm

24/10/2020 (7h30-17h00): Xã Hưng Nhượng, ấp An Thuận xã Tân Thanh, xã Tân Hào, Tân Lợi Thạnh; ấp 1A, 1B, 2A, 2B xã Thạnh Phú Đông, xã Hưng Lễ; ấp 1, 4, 5, 6 xã Long Mỹ

26/10/2020 (8h00-17h00): Viễn thông Sơn Phú, Hộ KDCT Khánh Hân

26/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 2, 3, 4 xã Sơn Phú; Ấp 14 xã Tân Hào

27/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 1, 2, 5 xã Hưng Nhượng; Ấp 2 xã Phong Mỹ; Ấp 4 xã Lương Hòa; Ấp 3 xã Lương Quới; Ấp 7 xã Bình Hòa; Ấp 8 xã Châu Bình; Ấp 8 xã Hưng Lễ

28/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Hưng Nhượng

29/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 5, 6 xã Mỹ Thạnh; Ấp 8 xã Phước Long

Điện lực Chợ Lách

24/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Phú, xã Sơn Định; Ấp Tân An, An Thạnh, xã Long Thới; KP 1, 2 thị trấn Chợ Lách

26/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Đại An, Hưng Nhơn, xã Hòa Nghĩa; Ấp Quân An, An Hòa, xã Long Thới

27/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa; Ấp Chợ, Phụng Đức B, xã Phú Phụng

28/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Chợ, ấp Cống, Phụng Đức, xã Phú Phụng

29/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa

30/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Phụng Đức A, ấp Cống, xã Phú Phụng

Điện lực Mỏ Cày Bắc

26/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Đông Thạnh, xã Thành An; ấp Tân Hòa Trong, xã Tân Phú Tây; ấp Tân Đức, xã Tân Bình

27/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình; ấp Tân Nhơn, Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung A

28/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Long 2, xã Tân Thành Bình

29/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Thủ Sở, Gia Thạnh, xã Thạnh Ngãi