Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

18/7/2023

7:00 - 17:00

Ấp 2 xã Sơn Đông

19/7/2023

7:00 - 17:00

KP 4, 5 phường Phú Khương

20/7/2023

7:00 - 17:00

Ấp 3, 4 xã Nhơn Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

19/7/2023

7:30 - 17:00

Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh; Ấp 7, 9 xã An Phú Trung

20/7/2023

7:30 - 17:00

Ấp Nhơn Quới, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri

20/7/2023

7:30 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Hạ chí Lương, xã An Hòa Tây; Khách hàng nuôi tôm Võ Thị Hồng Vân, xã An Hòa Tây; Khách hàng nuôi tôm Mạc Đăng Khoa, xã An Hòa Tây; Khách hàng nuôi tôm Đinh Văn Phong, xã An Hòa Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

18/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Minh Nghĩa, Bình Sơn, xã Ngãi Đăng; Ấp Nhuận Trạch, Long Trạch, xã Cẩm Sơn; Ấp Thới Đức, Thới Khương, xã Thành Thới A

19/7/2023

8:00 - 13:00

Ấp Tân Lộc, xã Tân Hội

20/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thới Hòa, xã Thành Thới A; Ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung; Ấp Phú Lộc Hạ, xã An Định; Ấp Phú Tây Thượng, Phú Tây Hạ, xã Bình Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

18/7/2023

8:00 - 10:00

NTCN Võ Thành Hoàng, xã Đại Hòa Lộc

18/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp 2, 3, 4 xã Tam Hiệp; Ấp Phú Thạnh, Phú Long, xã Phú Thuận; Ấp 3, Bình Phú, xã Thạnh Trị; Ấp 4, Long Hưng, xã Long Hòa; Ấp Long Hòa 2, xã Long Định

18/7/2023

10:10 - 11:00

NTCN Nguyễn Thị Thanh Tâm, xã Đại Hòa Lộc

18/7/2023

13:00 - 13:50

Khách hàng Nam Vương, xã Bình Thắng

18/7/2023

14:00 - 14:50

Công ty TNHH Hoàng Vũ Tâm, xã Bình Thới

18/7/2023

15:00 - 16:00

NTCN Trần Thị Thê, xã Bình Thới

19/7/2023

9:00 - 17:00

Ấp 1, 2, 3, 4, Chợ, Việc Giữa, Sân Banh, Giồng Bông, xã Thới Lai

20/7/2023

8:00 - 17:00

NTCN Huỳnh Văn Việt, xã Thạnh Phước

20/7/2023

9:00 - 17:00

Ấp 6, Vinh Thái, Vinh Châu, xã Vang Quới Tây; Ấp 2, Vinh Tân, xã Vang Quới Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

18/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Hội B, xã An Thuận; Ấp Quí Thuận A, xã Hòa Lợi

19/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Khương, xã Mỹ Hưng

20/7/2023

7:00 - 17:00

Ấp An Thủy, An Phú, An Huề, xã An Qui

20/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Quí B, xã Bình Thạnh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

18/7/2023

7:30 - 17:00

Ấp 3, 8 xã Sơn Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

18/7/2023

8:00 - 12:00

Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình

18/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Đông Nam, Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành

18/7/2023

13:00 - 17:00

Ấp Bình An, xã Hòa Nghĩa

19/7/2023

8:00 - 12:00

Ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa

19/7/2023

13:00 - 17:00

Ấp Long Quới, xã Long Thới

20/7/2023

8:00 - 17:00

KP 1 – ấp Bình An B, thị trấn Chợ Lách; Ấp Phú Đa, Phú Bình, Phú Hiệp, Lộc Hiệp, xã Vĩnh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

18/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Đức B, xã Tân Bình; Ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây

19/7/2023

8:00 - 14:00

Ấp Thủ Sở, xã Thạnh Ngãi; Ấp Thanh Sơn 3, xã Thanh Tân