Điện lực thành phố Bến Tre

14/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Đức, xã Bình Phú

15/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, Bình Công, Phú Lợi, xã Bình Phú; Bên phải đường Đồng Văn Cống từ vòng xoay phường 6 đến chợ phường 7

17/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 3, 4 xã Sơn Đông

18/11/2020 (7h00-17h00): KP 3, 7 phường Phú Khương

20/11/2020 (8h00-17h00): Đường Trần Quốc Tuấn phường 2 nay thuộc phường An Hội

20/11/2020 (8h00-17h00): Ấp An Thuận A, Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

Điện lực Ba Tri

14/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 6, 8 xã An Thủy;  Ấp 2 xã Phước Ngãi; Ấp Tân Quí, xã Tân Mỹ; Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri

16/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Giồng Sao, xã An Ngãi; Ấp Xóm Mới, Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa; Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri

17/11/2020 (7h00-17h00): Ấp An Quới, xã Vĩnh An; Ấp 5 xã Tân Xuân; Ấp 6 xã Bảo Thạnh; Ấp 7 xã An Thủy; KP 5 thị trấn Ba Tri; Ấp An Hội, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

18/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 7 xã An Thủy; Ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa; Ấp Bến Đình, xã An Đức; Ấp 2 xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

19/11/2020 (7h00-17h00): Ấp An Bình, An Quí, An Phú, xã An Hòa Tây; Ấp 2, 3 xã Vĩnh Hòa;  Ấp Kinh Mới, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri

20/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã An Hiệp; Ấp An Bình, xã An Thủy; Ấp 1, 2 xã Tân Xuân; Ấp Phước Thạnh, xã Phước Ngãi; Ấp 3 xã An Ngãi Trung; Ấp 1 xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

16/11/2020 (7h00-13h00): KP 5 thị trấn Mỏ Cày

17/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Phú, xã Cẩm Sơn

18/11/2020 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, xã Phước Hiệp

19/11/2020 (7h00-17h00): Ấp An Trường, xã Phước Hiệp; Ấp Tân Phú Tây A, xã Minh Đức

Điện lực Bình Đại

14/11/2020 (7h00-17h00): KP 2 - ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại

14/11/2020 (7h00-17h00): Huyện ủy; Ủy ban huyện, thị trấn Bình Đại

16/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Thừa Trung, Thừa Long, xã Thừa Đức; Ấp 3 xã Thạnh Trị

17/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Hưng Nhơn, Tân Hưng, xã Châu Hưng; Ấp Long Phú, xã Long Định; Ấp Long An, xã Long Hòa; Ấp Rạch Gừa, xã Phú Long; Ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung; Ấp 4 xã Bình Thới

18/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Huề 1, Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc

20/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Thới Lai; Ấp Vinh Thái, xã Vang Quới Tây; Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại; Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc; Ấp 1 xã Thạnh Trị; Ấp 2, 3 xã Bình Thới; Ấp 1 xã Định Trung

Điện lực Thạnh Phú

15/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh B, Thạnh A, xã Tân Phong

16/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Phú xã Tân Phong

17/11/2020 (7h30-17h00): Ấp An Hoà, xã An Nhơn

18/11/2020 (7h30-17h00): Ấp An Thạnh, xã An Thạnh

19/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải; Ấp An Khương, xã Mỹ An

20/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải; Ấp An Hoà, xã An Nhơn

Điện lực Châu Thành

14/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã An Khánh

15/11/2020 (7h00-17h00): Tuyến 478 KCN An Hiệp

17/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Trung, xã Sơn Hòa; Ấp Phước Thành, xã Phước Thạnh

18/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 2, 3, Phước Hậu, Phước Thành, Phước Tân, xã Tam Phước; Ấp Thuận Điền, Hòa Thanh, xã An Hiệp

19/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 4, 6 xã Tân Thạch; Ấp Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy

20/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã An Khánh

Điện lực Giồng Trôm

14/11/2020 (7h30-18h00): Xã Hưng Nhượng; Ấp An Thuận xã Tân Thanh, xã Tân Hào, Tân Lợi Thạnh; Ấp 1A, 1B, 2A, 2B xã Thạnh Phú Đông, xã Hưng Lễ; Ấp 1, 4, 5, 6 xã Long Mỹ

15/11/2020 (7h00-18h00): Ấp 1, 2 xã Hưng Nhượng; Ấp 4, 5 xã Bình Thành; KP 1, 2, 3, ấp 6 thị trấn; Ấp 2, 7 xã Bình Hòa

16/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 10 xã Hưng Lễ; Ấp 6 xã Châu Bình

17/11/2020 (7h30-17h00): Ấp 5, 8, 9 xã Tân Lợi Thạnh

18/11/2020 (7h30-17h00): Ấp 11 xã Hưng Lễ; Ấp 15 xã Tân Hào; Ấp 4, 5, 6 xã Long Mỹ

19/11/2020 (7h30-17h00): Ấp 2 xã Hưng Nhượng; Ấp 6, 9 xã Tân Lợi Thạnh

Điện lực Chợ Lách

15/11/2020 (7h00-18h00): Xã Vĩnh Bình; Ấp Sơn Lân, Sơn Phụng, Tân Phú, Tân Thới, Thới Lộc, Phú Thới, Sơn Long, xã Sơn Định

16/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Cống, ấp Chợ, xã Phú Phụng; Ấp Thới Định, Định Bình, xã Hòa Nghĩa; Ấp Sơn Châu, Phụng Chậu, xã Sơn Định

17/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Lân Tây, xã Phú Sơn; Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành

18/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Hội, Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành

20/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Lân Nam, xã Phú Sơn

Điện lực Mỏ Cày Bắc

14/11/2020 (7h00-18h00): Ấp Hưng Long, Hòa Bình, Hòa Thới, Hòa Thuận 1, Hòa Thuận 2, Hòa Nghĩa, Hòa Phước, xã Hòa Lộc; Ấp Chợ Xếp, Thành Hóa 1, xã Tân Thành Bình

15/11/2020 (7h00-18h00): Xã Phước Mỹ Trung; Ấp Thanh Hòa, xã Thành An

17/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Thành Hóa 2, xã Tân Thành Bình; Ấp Tân An, xã Tân Bình

18/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Chợ Củ, xã Thạnh Ngãi

19/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Nghĩa, xã Hòa Lộc