Điện lực thành phố Bến Tre

21/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Công, Bình Thành, Phú Lợi, Mỹ Hòa, Mỹ Đức, xã Bình Phú

22/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Công, Bình Thành, Phú Lợi, xã Bình Phú

22/11/2020 (7h00-17h00): Đường Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Chi Lăng, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Đống Đa, Hùng Vương, phường 2 nay thuộc phường An Hội

22/11/2020 (7h00-17h00): Bưu điện tỉnh Bến Tre, phường Phú Khương

24/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

25/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Phú Nhuận

26/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Sơn Đông

27/11/2020 (8h00-17h00): KP 2, 3 phường 7; Ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An

Điện lực Ba Tri

22/11/2020 (5h00-18h00): Ấp An Hội, thị trấn Ba Tri; KP 1, 2, 3, 4, 5, 6 thị trấn Ba Tri; Xã Phú Lễ, Phước Ngãi, Tân Xuân, Bảo Thạnh, Vĩnh An, Vĩnh Hòa, An Hòa Tây, Tân Thủy, An Thủy, Bảo Thuận, An Đức, An Bình Tây, An Ngãi Trung, An Phú Trung, An Ngãi Tây, Tân Hưng, Mỹ Nhơn, Mỹ Chánh, Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri

24/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Tân Mỹ; Ấp 7 xã Bảo Thạnh; Ấp 8 xã An Đức; Ấp 6 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

25/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bờ Bàu, xã Mỹ Chánh; Ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa; Ấp 2 xã Phước Ngãi; Ấp 6, 8 xã An Thủy, huyện Ba Tri

26/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 7 xã An Đức; Ấp 5 xã Bảo Thạnh; Ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây; Ấp 2 xã Tân Hưng, huyện Ba Tri.

27/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã An Bình Tây; Ấp 2 xã Tân Hưng; Ấp 6 xã Tân Xuân; Ấp 6, 9 xã Bảo Thạnh; Ấp 1, 2, 3, 4 xã Mỹ Nhơn; Ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

21/11/2020 (7h00-13h00): Ấp An Thới, Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Quới 2, Định Thái, xã Phước Hiệp

22/11/2020 (7h00-17h00): KP 4, 5 thị trấn Mỏ Cày; Ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội

24/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Phú Tây A, Tân Phú Tây B, xã Minh Đức

25/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Lễ, xã Tân Trung; Ấp An Hòa, xã Phước Hiệp; Ấp Thị xã Hương Mỹ

26/11/2020 (7h00-17h00): Ấp An Thiện, Tân Viên, xã Thành Thới B;  Ấp Hiệp Phước, xã Phước Hiệp

27/11/2020 (7h00-17h00): Ấp An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội; Ấp Phú Lộc Hạ, xã An Định; Ấp Hiệp Phước, xã Phước Hiệp

Điện lực Bình Đại

21/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Bình Thới; Ấp Lộc Thới, xã Lộc Thuận; Ấp Bến Cát, xã Định Trung

23/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 5, 6 xã Bình Thắng; Ấp Vinh Trung, Vinh Huê, xã Vang Quới Đông

24/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 1 xã Tam Hiệp

25/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 7 xã Lộc Thuận

26/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Phú Vang; Ấp 7 xã Vang Quới Tây

27/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Cả Đuối, xã Định Trung; Ấp Việc Giữa, xã Thới Lai

Điện lực Thạnh Phú

21/11/2020 (7h30-17h00): Xã An Điền; Xã Hòa Lợi; Ấp An Bình xã An Nhơn; Ấp An Thới xã An Qui; Ấp An Thạnh xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú

22/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Thới Đông, xã Thạnh Hải

23/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú

26/11/2020 (7h30-11h00; 13h00-17h00): Ấp An Ninh, xã An Qui

26/11/2020 (7h30-17h00): Ấp An Thới, xã An Qui

26/11/2020 (13h00-17h00): Ấp An Ngãi, xã An Thạnh

27/11/2020 (7h30-17h00): Ấp An Phú, xã An Qui

Điện lực Châu Thành

21/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã An Khánh

21/11/2020 (7h30-17h00): Ấp 3 xã Hữu Định

23/11/2020 (13h30-15h30; 15h45-17h00): Ấp Phú Tường, Song Phú, xã Phú Đức; Ấp Phú Hòa, xã Quới Thành

24/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Chánh, xã Tiên Thủy

25/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu

26/11/2020 (7h00-17h00): Xã Tường Đa

27/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Trung, xã Sơn Hòa

Điện lực Giồng Trôm

21/11/2020 (7h30-17h00): Xã Thuận Điền, Lương Phú; Ấp 5, 6, 7 xã Mỹ Thạnh; Ấp 6 xã Lương Hòa

22/11/2020 (5h00-17h00): Ấp 3 xã Bình Thành, xã Hưng Nhượng; Ấp An Thuận, Tân Phước, Tân Bình, xã Tân Thanh, xã Tân Hào, Tân Lợi Thạnh; Ấp 1A, 1B, 2A, 2B xã Thạnh Phú Đông, xã Hưng Lễ; Ấp 1, 4, 5, 6 xã Long Mỹ

23/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 5 xã Hưng Nhượng; Ấp 5 xã Bình Thành; Ấp 8 xã Phước Long

24/11/2020 (8h00-11h00): K/h Châu Thị Ngọc Phượng

27/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Phú Thuận, xã Châu Hòa; Ấp 8 xã Châu Bình

Điện lực Chợ Lách

21/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình; Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành

23/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Lân Tây, Lân Nam, xã Phú Sơn; Ấp Tây Lộc, Bình Tây, Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành; Ấp Tân An, An Hòa, xã Long Thới

23/11/2020 (8h00-17h00): Ấp An Thạnh, Tân An, xã Long Thới; Ấp Tây Lộc, Bình Tây, xã Vĩnh Thành

24/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Tây Lộc, Vĩnh Hưng 2, xã Vĩnh Thành

24/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Hòa, xã Long Thới; Ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành

25/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Quới, xã Long Thới; Ấp Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa; Ấp Phú Long, Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung B

26/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Tây Lộc, Bình Tây, Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành; Ấp Long Quới, xã Long Thới

27/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Tây Lộc, Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành; Ấp Long Hòa, xã Long Thới

Điện lực Mỏ Cày Bắc

21/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân

22/11/2020 (7h00-18h00): Ấp Gia Khánh, Cái Tắc, Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung A

24/11/2020 (7h00-13h00): Ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình; Ấp Đông An, xã Thành An

25/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Giồng Nâu, xã Nhuận Phú Tân

26/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Tích Phúc, xã Khánh Thạnh Tân

27/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Đức A, xã Tân Bình