Điện lực thành phố Bến Tre

29/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, Bình Công, Phú Lợi, xã Bình Phú

Điện lực Ba Tri

28/11/2020 (7h00-17h00): KP 2, 3, 4 thị trấn Ba Tri; Ấp 3 xã An Đức; Ấp 8 xã An Thủy; Ấp 5 xã An Hiệp; Ấp 1, 2, 3 xã An Ngãi Trung; Ấp An Quới, An Nhơn, Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri

28/11/2020 (7h00-17h00): Trại cá Phú Lễ xã Phú Lễ; Trường THCS Mỹ Nhơn huyện Ba Tri

29/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 4, 5, 6 xã An Đức; Ấp 4, 5 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

30/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 6 xã Tân Xuân; Ấp Tân Quí, xã Tân Mỹ; Ấp Vĩnh Đức Tây, xã Vĩnh An; Ấp Tân Thành, xã Tân Thủy; Ấp An Hòa, xã An Bình Tây; KP 5 thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

1/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 5 xã Bảo Thạnh; Ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri

2/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 8 xã An Thủy, huyện Ba Tri

3/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã An Đức; Ấp 5 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri

4/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 9 xã Bảo Thạnh; Ấp Tân Thành, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

28/11/2020 (7h00-17h00): Xã Ngãi Đăng

29/11/2020 (7h00-17h00): KP 4, 5 thị trấn Mỏ Cày

1/12/2020 (7h00-17h00): Ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội; Ấp Thạnh Đông, xã Hương Mỹ

2/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Đông 1, xã An Định; Ấp Tân Quới Tây A, Tân Quới Đông A, xã Minh Đức

3/12/2020 (7h00-17h00): KP 7 thị trấn Mỏ Cày; Ấp Tân Quới Tây A, Tân Quới Đông A, xã Minh Đức

4/12/2020 (7h00-17h00): Ấp An Trường, xã Phước Hiệp; Ấp Tân Quới Đông A, xã Minh Đức

Điện lực Bình Đại

28/11/2020 (7h00-17h00): KP 1, 2, ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại

29/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 3 xã Bình Thới

1/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Hưng Nhơn, Tân Hưng, xã Châu Hưng

2/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Thới Lợi 1, Thới An, xã Thới Thuận

3/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Việc Giữa, xã Thới Lai

4/12/2020 (7h00-17h00): KP 1, 2, ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại; Ấp Phú Thành, xã Phú Vang; Ấp 8 xã Lộc Thuận

Điện lực Thạnh Phú

28/11/2020 (7h30-17h00): KP 4 thị trấn Thạnh Phú, xã An Thạnh, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú

29/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Thới Đông, xã Thạnh Hải

29/11/2020 (9h00-10h00): Ấp Mỹ xã Đại Điền

29/11/2020 (11h00-17h00): Xã Bình Thạnh, An Thuận, An Qui, An Điền, An Nhơn, Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú

1/12/2020 (7h30-9h00): CSNT Lê Hoàng Dũng ấp An Bình, xã An Nhơn

1/12/2020 (7h30-17h00): Ấp An Hoà, xã An Nhơn

1/12/2020 (9h30-11h00): CSNT Đoàn Gia Nô, ấp An Bình, xã An Nhơn

1/12/2020 (13h00-14h30): CSNT Cao Văn Tùng, ấp An Bình, xã An Nhơn

1/12/2020 (15h00-17h00): CSNT Ngô Thị Kiều Tiên, ấp An Bình, xã An Nhơn

2/12/2020 (7h30-11h00): Ấp An Bình, xã An Qui

2/12/2020 (7h30-9h30): CSNT Nguyễn Văn Trung, ấp An Bình, xã An Nhơn

2/12/2020 (9h30-11h00): CSNT Trần Văn Nhiều, ấp An Hòa, xã An Nhơn

2/12/2020 (13h00-14h30): CSXX Dương Văn Luẩn, ấp Giao Bình, xã Giao Thạnh

2/12/2020 (15h00-17h00): CSNT Nguyễn Đế Thiện, ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong

3/12/2020 (7h30-17h00): Ấp An Khương B, xã An Điền; Ấp An Ngãi, xã An Thạnh; Ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải

3/12/2020 (7h30-9h00): CSNT Lê Chí Trung, ấp An Hội A, xã An Thuận

3/12/2020 (9h30-11h00): CSNT Nguyễn Văn Ní, ấp An Hội A, xã An Thuận

3/12/2020 (13h00-14h30): CSNT Trần Văn Tới, ấp An Ninh, xã An Thuận

3/12/2020 (15h00-17h00): CSNT Nguyễn Thị Xinh, ấp An Ninh, xã An Thuận

4/12/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Khương A, xã Mỹ Hưng; Ấp Quí Thế, xã Quới Điền

4/12/2020 (7h30-9h00): CSNT Phạm Văn Trúc, ấp An Ngãi, xã An Thạnh

4/12/2020 (9h30-11h00): CSNT Nguyễn Thị Chi, ấp An Ngãi, xã An Thạnh

4/12/2020 (13h00-14h30): CSNT Nguyễn Văn Phi, ấp Thạnh Tân, xã Bình Thạnh

4/12/2020 (15h00-17h00): CSNT Trần Văn Tiến, ấp An Khương, xã Mỹ An

Điện lực Châu Thành

28/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú

29/11/2020 (7h00-17h00): Xã Phước Thạnh; Ấp An Bình, Thuận Điền, xã An Hiệp; Ấp 4, Hữu Thành, Hữu Chiến, xã Hữu Định; Ấp Phước Thới, Phước Hưng, Phước Hậu, xã An Phước

30/11/2020 (7h30-12h00; 13h00-17h00): Ấp Tiên Đông Thượng, xã Tiên Thủy; Ấp 1 xã Hữu Định; KP 1, 2 thị trấn Châu Thành; Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa; Ấp Phước Tân, xã Tam Phước

1/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Phước Thiện, Phước Thành, xã Phước Thạnh

2/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Long, Hòa Hưng, Hòa Thanh, Hòa An, xã Giao Long

3/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Tân Thạch; Ấp Phước Định, Phước Trạch, xã Phước Thạnh

4/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã An Khánh; Ấp Phước Thới, Phước Hưng, Phước Hậu, xã An Phước

Điện lực Giồng Trôm

28/11/2020 (7h30-16h00): Ấp 15 xã Tân Hào; Ấp 4, 5, 6 xã Long Mỹ

28/11/2020 (8h00-16h00): Ấp 1, 2 xã Lương Quới; Ấp 5 xã Lương Hòa

30/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 1 xã Long Mỹ; Ấp 1, 2 xã Hưng Nhượng

3/12/2020 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Sơn Phú; Ấp Căn Cứ, xã Mỹ Thạnh

Điện lực Chợ Lách

28/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Chợ, xã Phú Phụng

29/11/2020 (7h00-18h00): KP 1, Ấp Bình An, Bình An A, Bình An B, thị trấn Chợ Lách; Ấp Hưng Nhơn, Định Bình, Long Hiệp, Đại An, Hòa Thạnh, Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa; Ấp Long Huê, Long Vinh, Long Quới, xã Long Thới

30/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Vân, Thiện Lương, xã Tân Thiềng; Ấp Quân An, xã Long Thới

1/12/2020 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, xã Long Thới; Ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành; Ấp Phú Hiệp, Lộc Hiệp, xã Vĩnh Bình

2/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Vinh, Long Huê, xã Long Thới; Ấp Phú Hội, Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành; Ấp Phú Hiệp, Lộc Hiệp, xã Vĩnh Bình; Ấp Phụng Đức B, xã Phú Phụng

3/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Chợ, ấp Cống, Phụng Đức, xã Phú Phụng; Ấp Phú Long, Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung B

4/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B; Ấp Bình Tây, Tây Lộc, xã Vĩnh Thành; Ấp Tân An, An Thạnh, xã Long Thới

Điện lực Mỏ Cày Bắc

29/11/2020 (7h00-18h00): Xã Tân Phú Tây, Thành An; Ấp Chợ Xếp, Tân Thiện, xã Tân Thành Bình

30/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Thuận, xã Phú Mỹ

1/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A

2/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Trị, xã Khánh Thạnh Tân

3/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thuận Trong, xã Tân Phú Tây