Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

8/8/2023

7:00 - 17:00

KP Bình Khởi phường 6

8/8/2023

13:00 - 17:00

KS Hàm Luông

9/8/2023

7:00 - 17:00

KP 5 phường Phú Khương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

8/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Gò Da, Bến Bàu, Bờ Bàu, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri

10/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri. Khách hàng nuôi tôm Phạm Văn Nghiệp, xã Tân Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

10/8/2023

8:00 - 15:00

Ấp Phú Lộc Hạ, xã An Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

8/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú Mỹ, Phú Thạnh, xã Phú Thuận; Ấp Long Hòa 1, Long Phú, xã Long Định; Ấp Long An, Long Nhơn, xã Long Hòa

9/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1, 3, 5, Long An, Long Nhơn, Long Thạnh, xã Long Hòa; Ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng

10/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thừa Tiên, Thừa Long, xã Thừa Đức; Ấp 6 xã Bình Thắng; Ấp Hưng Thạnh, xã Châu Hưng; Ấp 5, Tân An, xã Thạnh Phước

10/8/2023

8:00 - 17:00

Công ty TNHH đầu tư thủy sản Huy Thuận, xã Bình Thắng; Công ty TNHH đầu tư thủy sản Huy Thuận, Trung tâm sản xuất tôm giống Huy Thuận, xã Thừa Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

8/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Điền, Giang Hà, xã An Điền

8/8/2023

9:30 - 11:00

CSNT Lê Văn Thẹo, CSNT Phạm Chí Linh, ấp An Định, xã An Nhơn

8/8/2023

13:00 - 17:00

CSNT Nguyễn Văn Hùng, CSNT Nguyễn Thái Bình, ấp An Định, xã An Nhơn; CSNT Lê Thị Tâm, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong

9/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Xương Thới I, xã Thới Thạnh

10/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa; Ấp Bình An, xã Tường Đa; Ấp 4 xã An Khánh

8/8/2023

7:45 - 16:00

Ấp Long Hòa, xã Giao Long

8/8/2023

10:00 - 12:00

Ấp Hữu Chiến, xã Hữu Định

10/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp Mỹ Phú, Phú Luông, Hàm Luông, xã Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

8/8/2023

7:30 - 17:00

KP 1, 2 Thị trấn; Ấp 1, 2 xã Lương Hòa

9/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp Phú An, Phú Trị, Phú Hòa, xã Châu Hòa; Ấp 3 xã Tân Lợi Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

8/8/2023

8:00 - 11:00

Ấp Hòa 1, Hòa 2, xã Vĩnh Hòa

8/8/2023

11:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng 1, Tây Lộc, xã Vĩnh Thành

10/8/2023

8:00 - 13:00

Ấp Quân An, An Hòa, xã Long Thới

10/8/2023

14:00 - 17:00

Ấp Sơn Qui, TT Chợ Lách

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

8/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú Bình, xã Phú Mỹ

9/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Thông 3, xã Thanh Tân

10/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Đông Thuận, xã Thành An; Ấp Tân Thuận, xã Tân Bình