Điện lực thành phố Bến Tre

6/12/2020 (7h00-17h00): Đường Nguyễn Văn Cánh từ lộ Triền Đồng đến ngã tư Hữu Định; Đường 3/2, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Huệ, Lê Quý Đôn phường 1, 2 nay thuộc phường An Hội

6/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

8/12/2020 (7h00-17h00): Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An; KP 3 phường 8

9/12/2020 (7h00-17h00): Khu phố 3 phường 8

10/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Sơn Đông

11/12/2020 (8h00-17h00): KP Bình Thắng, Bình Lợi phường 6; KP 2 phường 5

Điện lực Ba Tri

5/12/2020 (7h00-17h00): KP 4 thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

7/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Bảo Thạnh; Ấp Kinh Mới, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri

8/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 7 xã An Hiệp; Ấp 1 xã An Ngãi Trung; Ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri

9/12/2020 (7h00-17h00): Ấp An Hội, thị trấn Ba Tri; Ấp 5 xã An Hiệp; Ấp 7 xã An Thủy, huyện Ba Tri

10/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 8 xã An Đức; Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri

11/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 1 xã Mỹ Thạnh; Ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

5/12/2020 (7h00-17h00): KP 4 thị trấn Mỏ Cày; Ấp An Vĩnh, xã Đa Phước Hội; Ấp Phước Tân, Phước Hảo, Phước Điền, Phước Lý, xã Bình Khánh

6/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Lộc, Vĩnh Ḥòa, Hội Thành, xã Tân Hội

9/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Thạnh Đông, xã Hương Mỹ

10/12/2020 (7h00-17h00): Ấp An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội; Ấp Tân Quới 2, Hiệp Phước, xã Phước Hiệp

11/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Quới Đông A, xã Minh Đức

Điện lực Bình Đại

5/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Thạnh Trị; Ấp Bình Huề 1, Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc

6/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, xã Thới Thuận; Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức

7/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 3 xã Bình Thới

8/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Hưng Nhơn, Tân Hưng, xã Châu Hưng

9/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Thới Lợi 1, Thới An, xã Thới Thuận

10/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 1 xã Tam Hiệp; Ấp 7, 8 xã Lộc Thuận

11/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Thới Lai; Ấp 4 xã Bình Thới

Điện lực Thạnh Phú

5/12/2020 (7h30-17h00): Ấp An Hòa, xã Mỹ An; Ấp An Định, xã An Nhơn; Xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú

5/12/2020 (7h30-11h00): Ấp Quí Thạnh, xã Quới Điền  

5/12/2020 (7h30-9h00): CSNT Nguyễn Vũ Cương, ấp An Huề, xã An Qui

5/12/2020 (9h30-11h00): CSNT Phạm Thị Bé, ấp An Huề, xã An Qui

5/12/2020 (13h00-14h30; 15h00-17h00): CSNT Nguyễn Văn Bựt, ấp An Thủy, xã An Qui

6/12/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh B, xã Tân Phong

7/12/2020 (7h30-9h00): CSNT Lê Văn Hồng, ấp Quí Thạnh, xã Quới Điền

7/12/2020 (9h30-11h00): CSNT Đỗ Văn Mười, ấp Quí Thạnh, xã Quới Điền

7/12/2020 (13h00-14h30): CSNT Phạm Văn Thơm, ấp Quí Thạnh, xã Quới Điền

7/12/2020 (15h00-17h00): Trại chăn nuôi Phan Văn Nhì, ấp Quí Khương, xã Quới Điền

8/12/2020 (7h30-11h00): Ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Hải

8/12/2020 (7h30-9h00): CSNT Nguyễn Văn Toàn, ấp Qúi An, xã Hòa Lợi

8/12/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú

8/12/2020 (9h30-11h00): CSNT Nguyễn Văn Ra, ấp An Hòa, xã Mỹ An

8/12/2020 (13h00-17h00): Ấp An Ngãi, xã An Thạnh

8/12/2020 (13h00-14h30): Nguyễn Văn Tuấn, ấp An Điền xã An Điền

8/12/2020 (15h00-17h00): CSNT Nguyễn Văn Mười, ấp Giang Hà, xã An Điền

9/12/2020 (7h30-9h00): CSNT Nguyễn Văn Lùng, ấp An Thới, xã An Qui.

9/12/2020 (9h30-11h00): CSNT Hồ Thị Em, ấp An Điền, xã An Điền

9/12/2020 (13h00-14h30): CSNT Nguyễn Văn Cường, ấp An Điền, xã An Điền

9/12/2020 (15h00-17h00): CSNT Lê Thị Bền, ấp An Điền, xã An Điền

10/12/2020 (7h30-17h00): Ấp An Ninh, xã An Thuận

11/12/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Thới Đông, xã Thạnh Hải

11/12/2020 (7h30-9h00): CSNT Đào Kim Long, ấp An Thạnh, xã An Thạnh

11/12/2020 (9h30-11h00): CSNT Nguyễn Văn Sơn, ấp Thạnh Trị Hạ, thị trấn Thạnh Phú

11/12/2020 (13h00-15h00): CSNT Nguyễn Văn Phi, ấp Thạnh Tân, xã Bình Thạnh

11/12/2020 (15h30-17h00): CSNT Đinh Văn Thảo, ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong

Điện lực Châu Thành

5/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Chánh, Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây xã Tiên Thủy, xã Quới Thành, Phú Đức, Tiên Long, Tân Phú

8/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Trung, xã Sơn Hòa

9/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú; Ấp Phước Hậu, xã An Phước; Ấp Phước Hựu, xã Tam Phước

10/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã An Khánh; Ấp Phước Định, Phước Trạch, xã Phước Thạnh

11/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã An Khánh; Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa; Ấp 3 xã Hữu Định

Điện lực Giồng Trôm

5/12/2020 (8h00-17h00): Xã Phước Long, Hưng Phong; Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông

7/12/2020 (7h30-17h00): Ấp 2 xã Phong Mỹ

8/12/2020 (7h30-17h00): Ấp 1 xã Bình Hòa; Ấp 5 xã Bình Thành; Ấp 1, 2, 6 xã Lương Phú; Ấp 4, 6 xã Lương Hòa; Ấp 1, 6 xã Hưng Nhượng; Ấp 12 xã Tân Hào; Ấp 5 xã Thuận Điền

9/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Chợ xã Mỹ Thạnh; Ấp 4 xã Phong Nẫm; Ấp 1, 4, 7, 8 xã Sơn Phú; Ấp 2 xã Long Mỹ; Ấp 6, 8 xã Phước Long; Ấp 4 xã Thạnh Phú Đông

10/12/2020 (8h00-17h00): Ấp 2, 3, 4 xã Phước Long

Điện lực Chợ Lách

5/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Khánh, Long Vân, xã Tân Thiềng; Ấp Quân An, An Hòa, xã Long Thới

7/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B

8/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Long Hòa, Long Quới, xã Long Thới

9/12/2020 (7h00-17h00): KP 4 thị trấn Chợ Lách; Ấp Sơn Lân, xã Sơn Định

10/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Thới Định, thị trấn Chợ Lách; Ấp Định Bình, xã Hòa Nghĩa; Ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hòa

11/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Phước, Phú Quới, xã Vĩnh Hòa; Ấp Tân Thới, xã Sơn Định

Điện lực Mỏ Cày Bắc

6/12/2020 (7h00-17h00): Xã Khánh Thạnh Tân; Ấp Tân Nhuận, Giồng Trôm, Phú Mỹ, Trung Xuân, xã Nhuận Phú Tân

8/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Chợ Củ, xã Thạnh Ngãi

9/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Hòa Thới, xã Hòa Lộc

10/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Mỹ Sơn, xã Phú Mỹ

11/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân