Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

15/8/2023

7:00 - 11:30

Đường Hai Bà Trưng phường 2 nay thuộc phường An Hội

15/8/2023

8:00 - 11:30

KP Bình Khởi, phường 6

15/8/2023

13:00 - 17:00

Ấp Bình Công, Bình Thành, Phú Lợi, xã Bình Phú

15/8/2023

14:00 - 17:00

Ấp Bình Thành, Phú Lợi, xã Bình Phú

15/8/2023

15:00 - 17:00

Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

16/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp Bình Công, Phú Lợi, xã Bình Phú

17/8/2023

7:00 - 12:30

KP 4 phường Phú Khương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

16/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp Phú Thạnh, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri

17/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp 2 xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

15/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp 4, Bình Phú, xã Thạnh Trị; Ấp 4, Tân Định, xã Định Trung; Ấp 3 xã Phú Long

16/8/2023

8:00 - 17:00

KP 3 thị trấn Bình Đại; Ấp 3, 4 xã Bình Thắng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

15/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Lễ, Tân Ngãi, xã Tân Trung; Ấp An Qui, xã Đa Phước Hội; Ấp Bình Thới, xã An Thạnh

16/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày; Ấp Phú Quới, xã Tân Hội; Ấp An Hòa, An Phước, xã An Thới; Ấp Tân Lễ, Tân Ngãi, xã Tân Trung

17/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Lộc Giồng, An Hòa, Bình Thới, xã An Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

17/8/2023

8:00 - 11:00

Ấp An Phú, xã An Qui

17/8/2023

13:00 - 16:00

Ấp An Phú, xã An Qui

17/8/2023

14:00 - 16:00

Ấp An Thuỷ, xã An Qui

17/8/2023

14:00 - 16:00

Cơ sở may Nguyễn Hữu Phước, ấp Xương Thới I, xã Thới Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

15/8/2023

8:00 - 13:00

Ấp Chánh, thị trấn Tiên Thủy; Ấp An Phú, xã An Khánh; Ấp 4, 5 xã Quới Sơn; Ấp Thuận Điền, xã An Hiệp

15/8/2023

13:00 - 17:00

Ấp Chánh, thị trấn Tiên Thủy; Ấp An Phú, xã An Khánh; Ấp 4, 5 xã Quới Sơn; Ấp Thuận Điền, xã An Hiệp

16/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1, 2, 5 xã Tân Thạch; Ấp Hòa An, Hòa Long, xã Giao Long

17/8/2023

8:00 - 11:30

Ấp Phú Hòa, xã Quới Thành; Ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc

17/8/2023

13:00 - 17:00

Ấp Phú Hòa, xã Quới Thành; Ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

15/8/2023

8:00 - 13:00

Ấp Mỹ Thạnh, xã Long Mỹ

16/8/2023

8:00 - 13:00

Ấp 2 xã Bình Hòa

17/8/2023

8:00 - 13:00

Ấp 1 xã Thuận Điền; Ấp 3 xã Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

15/8/2023

16:00 - 17:00

KP 2, 3 thị trấn Chợ Lách

16/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Lân Tây, xã Phú Sơn

17/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Sơn Lân, xã Sơn Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

16/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc

17/8/2023

8:00 - 14:00

Ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình