Điện lực thành phố Bến Tre

5/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng

6/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, Phú Lợi, xã Bình Phú

6/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Sơn Đông

7/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Sơn Đông

8/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh An

Điện lực Ba Tri

2/1/2021 (7h00-17h00): KP4 thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

4/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 5 xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

4/1/2021 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

5/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 6 xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

5/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Kinh Mới, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri

5/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Thành, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri

6/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 7 xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

6/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 6 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

6/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri

6/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 4 xã An Phú Trung, huyện Ba Tri

7/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã An Đức, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

3/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Tây, ấp Thị, xã Hương Mỹ

5/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Phú 1, xã Phước Hiệp

5/1/2021 (8h00-12h00): Ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Hội (trạm chuyên dùng khách hàng)

6/1/2021 (7h00-17h00): Ấp An Trường, xã Phước Hiệp

7/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Quới Đông A, xã Minh Đức

8/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Quới Đông A, Tân Quới Tây A, xã Minh Đức

Điện lực Bình Đại

2/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Hòa; KP 2, 3 thị trấn Bình Đại

2/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 1, 2, 3, 4 xã Bình Thắng

4/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 1, 3 xã Bình Thới

4/1/2021 (10h00-14h00): Công ty nước đá Trung Thành, xã Bình Thới

5/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Thới Lợi 1, Thới An, xã Thới Thuận

5/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Rạch Gừa, xã Phú Long

5/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung

6/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Thới Lai

7/1/2021 (7h00-17h00): KP 1, 2; Ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại

8/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung

Điện lực Thạnh Phú

5/1/2021 (7h30-17h00): Ấp An Hòa, xã Mỹ An

Điện lực Châu Thành

4/1/2021 (9h30-17h00): Ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn

5/1/2021 (8h00-11h00; 13h30-17h00): Ấp Tiên Phú 2 xã Tiên Long

5/1/2021 (8h00-11h00; 13h30-17h00): Ấp Phú Lễ, Phú Xuân, Phú Định, xã Phú Túc

6/1/2021 (8h00-11h00; 13h30-15h00): Ấp Long Hòa, xã Giao Long

6/1/2021 (8h00-11h00; 13h30-15h00): Ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh

7/1/2021 (8h00-16h00): Ấp Phước Tân, xã Tam Phước

8/1/2021 (8h00-16h00): Ấp Tiên Thạnh, xã Tiên Long

Điện lực Chợ Lách

4/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành

5/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân An, xã Long Thới

5/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Thiện Lương, Thanh Yên, xã Tân Thiềng

6/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân An, xã Long Thới

6/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Thanh Tân, Phú Thới, xã Tân Thiềng

7/1/2021 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, Hòa An, xã Long Thới

7/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Thiện Lương, xã Tân Thiềng

8/1/2021 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, Hòa An, xã Long Thới

Điện lực Mỏ Cày Bắc

5/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Thiện, Tân Long 2, xã Tân Thành Bình

6/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Lợi, Tân Thuận Ngoài, xã Tân Phú Tây

7/1/2021 (7h00-13h00): Ấp Kinh Gãy, xã Phú Mỹ