Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

20/8/2023

6:00 - 18:00

Đường QL 57C từ trạm y tế xã Sơn Đông đến cổng chào huyện Châu Thành; Lộ liên xã Sơn Đông - Bình Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

19/8/2023

7:30 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Tấn Cương, xã Bảo Thạnh; Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Minh Nhủ, xã Bảo Thạnh

19/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp 1 xã Phú Lễ; Ấp 5 xã Bảo Thạnh; Ấp Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh; Ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hoà

20/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp Giồng Nhựt, xã An Hiệp, huyện Ba Tri

21/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

21/8/2023

8:00 - 17:00

KP 3, 4 thị trấn Mỏ Cày; Ấp An Hòa, Bình Thới, xã An Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

19/8/2023

8:00 - 17:00

KP 3 thị trấn Bình Đại; Ấp 4 xã Bình Thắng; Ấp 5 xã Định Trung; Xã Lộc Thuận; Phú Vang

21/8/2023

8:00 - 8:50

NTCN Trần Văn Phát, xã Định Trung

21/8/2023

9:00 - 9:50

NTCN Phạm Thị Mỹ Loan, xã Định Trung

21/8/2023

10:10 - 11:00

NTCN Hồ Văn Sĩ, xã Định Trung

21/8/2023

13:00 - 13:50

NTCN Hồ Văn Quận, xã Định Trung

21/8/2023

13:30 - 16:00

NTCN Trần Văn Danh, xã Bình Thới

21/8/2023

14:10 - 15:00

NTCN Lê Văn Vũ 3, xã Định Trung

21/8/2023

15:20 - 16:20

NTCN Hồ Văn Tròn, xã Định Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

19/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải

20/8/2023

7:00 - 17:00

KP 1, 4 – ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/8/2023

8:00 - 11:30

Ấp Chợ, xã Thành Triệu; Ấp An Bình, Thuận Điền, Hòa Thanh, xã An Hiệp; Ấp Phước Tân, xã Tam Phước; Ấp 1, 8 xã Tân Thạch

19/8/2023

13:30 - 17:00

Ấp Chợ, xã Thành Triệu; Ấp An Bình, Thuận Điền, Hòa Thanh, xã An Hiệp; Ấp Phước Tân, xã Tam Phước; Ấp 1, 8 xã Tân Thạch

20/8/2023

6:00 - 18:00

Ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa; Ấp 4 xã Sơn Đông; Ấp Thuận Điền, xã An Hiệp; một phần KCN An Hiệp

21/8/2023

9:30 - 17:00

Ấp 3 xã Tân Thạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

19/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp Bình Phú, xã Bình Thành

21/8/2023

7:30 - 8:30

Cty TNHH MTV E.Zcostec

21/8/2023

9:00 - 10:00

Ấp Tân Phước, xã Tân Thanh. KH Ngô Tấn Văn

21/8/2023

10:30 - 11:30

Ấp 12 xã Hưng Lễ. KH Trương Văn Ngụy

21/8/2023

12:00 - 17:00

Ấp 3, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

19/8/2023

8:00 - 13:00

Ấp Long Lân, Sơn Lân, xã Sơn Định

19/8/2023

13:00 - 17:00

Ấp Long Lân, Sơn Lân, xã Sơn Định; Ấp Chợ, xã Phú Phụng

21/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Long Huê, xã Long Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

20/8/2023

8:00 - 14:00

Ấp Tân Long 2, xã Tân Thành Bình; Ấp Thanh Sơn 1, Thanh Sơn 2, Thanh Sơn 3, xã Thanh Tân

21/8/2023

8:00 - 16:00

Ấp Bến Xoài, Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân; Ấp Tích Khách, xã Khánh Thạnh Tân

21/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân