Điện lực thành phố Bến Tre

9/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

10/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 2, 3 xã Sơn Đông

10/1/2021 (7h00-17h00): Đường Lê Quý Đôn, phường An Hội

12/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng

13/1/2021 (7h00-17h00): KV Trung tâm Thương mại chợ phường 2 cũ

14/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Sơn Đông

15/1/2021 (7h00-17h00): KP 1, 3, 7, 8 phường Phú Khương; KP 3 phường Phú Tân; ấp 1 xã Sơn Đông

15/1/2021 (13h00-17h00): KP 1 phường Phú Tân; KP 3 phường Phú Khương

Điện lực Ba Tri

9/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 8 xã An Thủy; Ấp An Quí, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri

11/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 5 xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

12/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 5 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

13/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri

14/1/2021 (7h00-17h00): KH nuôi tôm Võ Văn Ê xã Vĩnh An; KH nuôi tôm Võ Văn Thuận xã An Hòa Tây; KH nuôi tôm Lương Tấn Minh xã An Đức; KH nuôi tôm Trương Thị Sáu xã An Đức; KH nuôi tôm Mai Văn Thi xã An Đức

15/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 9 xã Bảo Thạnh; Ấp 4, 6 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

15/1/2021 (7h00-17h00): KH cơ sở nước đá Trần Văn Tùng xã Phước Ngãi; KH cơ sở tôm giống Tuấn Khanh xã Tân Xuân; Công ty cổ phần Hùng Vương xã Tân Mỹ; KH XX Trần Thanh Liêm xã Mỹ Nhơn

Điện lực Mỏ Cày Nam

9/1/2021 (7h00-17h00): Xã Thành Thới A; Ấp An Trạch Tây, xã Thành Thới B

10/1/2021 (7h00-17h00): KP 3 thị trấn Mỏ Cày; Ấp An Lộc, thị xã An Thạnh

12/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày; Ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng

13/1/2021 (7h00-17h00): Ấp An Lộc Giồng, An Hòa, Bình Thới, xã An Thạnh; Ấp Tân Quới Tây A, Tân Quới Đông A, xã Minh Đức

14/1/2021 (7h00-17h00): KP 3 thị trấn Mỏ Cày; Ấp Hiệp Phước, An Hòa, xã Phước Hiệp; Ấp An Thiện, xã Thành Thới B; Ấp Thới Hòa, xã Thành Thới A

15/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Ngãi, xã Tân Trung

Điện lực Bình Đại

9/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Định Trung; Ấp Giồng Tre, Giồng Kiến, xã Phú Long

9/1/2021 (8h00-11h00): NTCN Phạm Văn Nên, xã Thạnh Trị

9/1/2021 (13h00-17h00): NTCN Võ Thành Công, xã Phú Long

10/1/2021 (7h00-17h00):  Ấp Giồng Kiến, xã Phú Long

12/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức; Ấp 7 xã Lộc Thuận

13/1/2021 (7h00-17h00): Ấp 2, 3 xã Thới Lai

14/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận; Ấp 1 xã Bình Thới; Ấp 1 xã Định Trung

15/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận; Ấp Long Quới, Long Phú, Long Hội, Long Hòa 1, xã Long Định

Điện lực Thạnh Phú

11/1/2021 (7h30-17h00): Ấp An Khương, xã Mỹ An

12/1/2021 (7h30-17h00): Ấp Quí Hòa, xã Hòa Lợi

13/1/2021 (7h30-12h00): Ấp Quí Thuận B, xã Hòa Lợi

13/1/2021 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Thới Đông, xã Thạnh Hải

13/1/2021 (13h30-17h00): Ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh

14/1/2021 (7h30-9h00): Ấp An Khương, xã Mỹ An

14/1/2021 (9h30-11h00): Ấp An Hoà, xã Mỹ An

14/1/2021 (13h00-14h30; 15h00-17h00): Ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An

15/1/2021 (7h30-9h00; 9h30-11h00): Ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng

15/1/2021 (13h00-14h30; 15h00-17h00): Ấp Quí Đức A, xã Quới Điền

Điện lực Châu Thành

11/1/2021 (8h00-16h00): Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa

12/1/2021 (8h00-16h00): Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa

13/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Chánh, xã Tiên Thủy; Ấp Hòa Thanh, Thuận Điền, xã An Hiệp; Ấp Phước Tân, xã Tam Phước; KP 2 thị trấn Châu Thành

14/1/2021 (8h00-16h00): Ấp An Phú, xã An Khánh; Ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành

15/1/2021 (8h00-16h00): Ấp 5 xã An Khánh; KP 4 thị trấn Châu Thành

Điện lực Giồng Trôm

9/1/2021 (7h30-17h00): KP 1, 2, ấp 6 Thị Trấn; ấp 6 xã Bình Hòa

11/1/2021 (7h30-17h00): Ấp 2, 3, 4 xã Phước Long; Ấp 3, 6 xã Lương Hòa; Ấp 1, 2 xã Lương Phú; Công ty CSD Lương Quới

12/1/2021 (8h00-17h00): Ấp 11 xã Hưng Lễ; Ấp 3 xã Châu Bình

13/1/2021 (8h00-17h00): Ấp 4 xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm; Ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri

14/1/2021 (8h00-17h00): Ấp 5, 6 xã Mỹ Thạnh

15/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Hòa, An Thuận, xã Tân Thanh

Điện lực Chợ Lách

10/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Đại An, Bình An, xã Hòa Nghĩa; Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thiềng; Ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B

11/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Long Quới, Long Hòa, Tân An, An Thạnh, xã Long Thới; Ấp Long Vân, Long Khách, xã Tân Thiềng

12/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Long Huê, Long Vinh, xã Long Thới; Ấp Thiện Mỹ, Thiện Lương, xã Tân Thiềng; Ấp Tây Lộc, Bình Tây, xã Vĩnh Thành

13/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành

14/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Long Quới, Long Hòa, xã Long Thới; Ấp Bình An B, thị trấn Chợ Lách; Ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành

15/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành

Điện lực Mỏ Cày Bắc

11/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung

12/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Lợi, xã Khánh Thạnh Tân

13/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A; Ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình

14/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Giồng Trôm, Trung Xuân, Phú Mỹ, xã Nhuận Phú Tân; Ấp Phú Xuân, Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung A; Ấp Tân Thông 4, xã Thanh Tân

15/1/2021 (7h00-17h00): Ấp Thủ Sở, xã Thạnh Ngãi