Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

10/9/2023

7:00 - 17:00

KP 1 phường Phú Tân. Công ty Mayer

10/9/2023

19:00 - 20:00

Đường Hùng Vương từ cầu Mỹ Hóa đến cầu Cái Cá; Đường Hoàng Lam phường 5

12/9/2023

7:00 - 13:00

Ấp 2 xã Phú Nhuận

12/9/2023

13:00 - 17:00

Ấp Mỹ Hòa, xã Bình Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

10/9/2023

7:30 - 11:30

Công ty TNHH Tỷ Thành, huyện Ba Tri; Thủy sản Việt Nga xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

11/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp 6 xã An Ngãi Trung; Ấp An Bình, xã An Hiệp

12/9/2023

13:30 - 17:00

Ấp 1 xã Mỹ Thạnh; Ấp Bờ Bàu, xã Mỹ Chánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

10/9/2023

6:30 - 17:00

Ấp Tân Lộc, Phú Quới, xã Tân Hội; KP 7 thị trấn Mỏ Cày

10/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Hòa, Bình Thới, xã An Thạnh

12/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Hậu 1, Tân Hậu 2, xã Tân Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

10/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung

11/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp 4 xã Thạnh Phước; Ấp Phú Mỹ, Phú Hòa, xã Phú Vang

11/9/2023

8:30 - 11:30

Công ty TNHH ĐT SX DV Phú Thuận, xã Châu Hưng

11/9/2023

13:00 - 17:00

Công ty TNHH MTV Nguyên Phát, xã Long Định

12/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp 4, 6, Vinh Thái, Vinh Hội, xã Vang Quới Tây; Ấp 2, 3, Vinh Trung, Vinh Huê, xã Vang Quới Đông

12/9/2023

8:30 - 11:30

Công ty TNHH cấp nước Đan Mạch, xã Thạnh Trị

12/9/2023

13:00 - 17:00

NTCN Nguyễn Văn Toản, xã Thạnh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

11/9/2023

8:00 - 11:00

CSNT Lê Thị Hỷ ấp An Định, xã An Nhơn; CSNT Lê Văn Du ấp An Định, xã An Nhơn; CSNT Đoàn Văn Rựng ấp An Phú, xã An Qui; CSNT Đoàn Thị Thật ấp An Thủy, xã An Qui

11/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Khương, xã Mỹ An

11/9/2023

9:15 - 11:00

CSNT Mai Văn Thưa, ấp An Huề, xã An Qui

11/9/2023

11:00 - 13:00

Ấp Thạnh Khương A, xã Mỹ Hưng; Ấp Thạnh Quí A, xã Bình Thạnh

11/9/2023

13:00 - 16:00

CSNT Huỳnh Văn Hảnh ấp An Hòa, xã An Nhơn; CSNT Nguyễn Văn Hừng ấp An Định, xã An Nhơn; CSNT Nguyễn Văn Hùng ấp An Điền, xã An Điền

11/9/2023

13:00 - 16:30

CSNT Lưu Văn Ý ấp An Điền, xã An Điền

11/9/2023

13:00 - 17:00

CSNT Lê Văn Tâm ấp Quí Lợi, xã Hòa Lợi; CSNT Nguyễn Văn Quang ấp An Khương A, xã An Điền; CSNT Huỳnh Văn Đức ấp An Bình, xã An Nhơn

12/9/2023

7:00 - 11:00

Ấp An Thới, xã An Qui

12/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Trị Thượng - KP 4 thị trấn Thạnh Phú

12/9/2023

8:00 - 11:00

CSNT Phạm Chí Linh; CSNT Đặng Oshin; CSNT Phạm Chí Linh, ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/9/2023

9:30 - 11:00

Ấp Phú Long, Phú Hội, xã Phú Đức; Ấp Mỹ Phú, Phú Luông, Hàm Luông, xã Tân Phú

11/9/2023

13:30 - 15:00

Ấp Phú Long, Phú Hội, xã Phú Đức; Ấp Mỹ Phú, Phú Luông, Hàm Luông, xã Tân Phú

12/9/2023

8:00 - 9:00

Ấp 2, Phước Hậu, xã Tam Phước

12/9/2023

9:15 - 17:00

Ấp 2, Phước Hậu, xã Tam Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

11/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp 6 xã Hưng Nhượng. HKD Phan Văn Trừ; HKD Phong Nhi; Trại giam Châu Bình

12/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Thuận Điền; Ấp 3 xã Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

12/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phụng Châu, xã Sơn Định; Ấp Vĩnh Bình, Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình

12/9/2023

13:00 - 17:00

Ấp Long Khánh, xã Tân Thiềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

11/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tân Thạnh, Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây

12/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 1, xã Thanh Tân